Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Apostolos Tzitzikostas till Charles Michel: ‎ En försening av EU:s budget och investeringsplan sätter liv, ‎ arbetstillfällen och återhämtningen på spel  

”EU:s budget måste vara bunden till rättsstatsprincipen, men regionerna och städerna bör inte straffas för de nationella regeringarnas handlingar”, menar ReK:s ordförande

Under bilaterala samtal med ordföranden för Europeiska rådet vidhöll ordförande Apostolos Tzitzikostas att tillgången till EU:s budget och investeringsplaner måste villkoras av att rättsstatsprincipen respekteras fullt ut. Han underströk dock att de regionala och lokala myndigheterna inte bör straffas när de nationella regeringarna bryter mot reglerna. När det gäller överenskommelsen om EU:s budget och återhämtningsplaner uppmanade Europeiska regionkommitténs ordförande även Europaparlamentet att hjälpa till att bryta dödläget i förhandlingarna, som skulle kunna äventyra Europas återhämtning.

Apostolos Tzitzikostas påpekade att ” pandemin har lett till en kraftig minskning av skatteintäkterna och till en avsevärd ökning av efterfrågan på offentliga tjänster. Att överenskommelsen om EU:s budget och återhämtningsplaner på totalt 1,8 biljoner euro försenas innebär en stor risk för att de offentliga tjänsterna runt om i Europa kollapsar, vilket sätter människors liv och arbetstillfällen på spel. Europaparlamentet och alla förhandlare måste samarbeta för att nå en kompromiss – för Europa, medborgarna och återhämtningen ”.

De två EU-ledarna var under mötet också eniga om att covid-19-krisen har visat på behovet av att utvärdera EU:s befogenheter på hälsoområdet och säkerställa att den planerade europeiska hälsounionen i tillräckligt hög grad speglar EU:s och de nationella, regionala och lokala myndigheternas befogenheter. Med avseende på det samarbete som nyligen inletts mellan Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen för att genomföra den europeiska gröna given på lokal nivå föreslog Apostolos Tzitzikostas också att medlemsstaterna i kommande slutsatser från Europeiska rådet ska åta sig att samarbeta med regionala och lokala myndigheter när det gäller klimatfrågor.

Under samtalet med Charles Michel förespråkade Apostolos Tzitzikostas även anordnandet av ”lokala dialoger” för att säkerställa ”en öppen och ärlig nedifrån och upp-debatt med människor om deras verkliga behov”. Han betonade att ” konferensen om Europas framtid inte får bli en skönhetstävling mellan institutionerna i Bryssel, utan måste främja en fördjupad demokratisering av Europa ”. Han upprepade därmed sitt budskap från förra veckans möte med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Tysklands förbundskansler Angela Merkel .

Kontaktperson:

Michele Cercone

Ordförandens talesperson

Tfn +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
29.09.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Vi står redo att gå över till en cirkulär ekonomi
Vi står redo att gå över till en cirkulär ekonomi
22.07.2020