Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
”Sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde”: ordförande Lambertz stöder det rumänska EU-ordförandeskapet  

Under mottot ” Sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde ” kommer Rumänien att leda EU:s ordförandeskap under ett år av avgörande betydelse för vår unions framtid. Under denna tid kommer diskussioner att föras om nästa EU-budget och det förväntas att nästa Europaparlament ska väljas av medborgarna från 27, inte 28, medlemsstater. Rumänien har med rätta placerat sammanhållning, konkurrenskraft, tillväxt och gemensamma värden i centrum för sitt ordförandeskap. Vi måste återuppbygga EU kring dessa prioriteringar och föra unionen närmare medborgarna. Vi kan bara uppnå detta tillsammans, med och från våra städer, regioner och byar.

Vi måste alla mer kraftfullt framföra vad EU är och gör, och visa att sammanhållning och välstånd i Europa endast kan uppnås genom samarbete. EU måste vara mer lyhört för lokala behov och öka medborgarnas engagemang, och inte bara lyssna till farhågorna utan också agera utifrån dem. Vår kommitté arbetar för att skapa ett nytt sätt att se till att medborgarnas åsikter direkt kan påverka EU:s beslut i partnerskap med lokala och regionala myndigheter.

Ett socialt, sammanhållet och inkluderande EU behöver investeringar. Vår kommitté har kämpat hårt för att skydda regionala investeringar inom sammanhållningspolitik och landsbygdsutveckling, så att alla regioner, rika som fattiga, kan dra nytta av dem. Nedskärningarna inom och centraliseringen av EU:s fonder kommer att hämma regionernas och städernas förmåga att stärka det territoriella samarbetet, skapa arbetstillfällen, främja social delaktighet och visa EU:s mervärde för samhällena. 

Parallellt med sunda investeringar måste vi se till att varje EU-lag förbättrar vardagen. Vi måste stärka EU:s subsidiaritetsprincip – besluten bör fattas av dem som befinner sig närmast medborgarna. De lokala och regionala myndigheterna genomför 70 % av all EU-lagstiftning, så de behöver mindre pappersarbete och mer självstyre. De behöver mer att säga till om i EU så att resultat åstadkoms. Detta innebär inte mindre EU med mindre lagstiftning, utan ett mer effektivt EU med bättre lagstiftning.

Med tillräckliga medel och ändamålsenliga EU-lagar kan de lokala och regionala myndigheterna bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Det är städerna och regionerna som gör våra ekonomier miljövänligare, minskar luftföroreningarna, gör våra transporter hållbara och våra hem energieffektiva samt återvinner avfall. Kampen mot klimatförändringarna kommer att föras och vinnas i våra regioner och städer.

Dessa punkter ligger till grund för toppmötet för regioner och städer i Bukarest den 14–15 mars. Tillsammans med vår rumänska delegation under ledning av ordförande Negoiță och det rumänska EU-ordförandeskapet kommer toppmötet – som bär titeln ”ReNew Europe” – att visa att regioner och städer ligger i spetsen för genomförandet av målen för hållbar utveckling, som bör bli EU:s övergripande långsiktiga ekonomiska modell. Förklaringen från toppmötet kommer att vara ett budskap från EU:s alla regionala och lokala myndigheter till regeringarna i EU-27, där det visas att EU för sin framtid behöver sina regioner och städer och att regionerna och städerna behöver EU. Bara tillsammans kan vi skapa ett mer enat EU, ett medborgarnas EU.