Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
”Att utforma EU:s framtid är en gemensam uppgift och ett gemensamt ansvar”  

Ordförande Karl-Heinz Lambertz uppmanar tillträdande ordförande Ursula von der Leyen att utforma EU:s framtid tillsammans med städerna och regionerna

Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz sade i samband med Europaparlamentets val av Ursula von der Leyen till ordförande för Europeiska kommissionen:

Jag skulle vilja gratulera Ursula von der Leyen till valet av henne. Europeiska regionkommittén ser fram emot att välkomna henne att presentera sin agenda för Europa inför EU:s församling av lokalt och regionalt valda företrädare.

Det behövs ett nytt sätt att arbeta för att öka EU:s legitimitet, egenansvar och närhet till medborgarna. Den nya kommissionen bör till fullo stödja ett ökat deltagande av alla förvaltningsnivåer i varje skede av EU:s beslutsprocess. Jag värdesätter den tillträdande ordförandens uttalande om att ’vår unions demokratiska system är unikt genom att det för samman direkt folkvalda på lokal, regional, nationell och europeisk nivå med valda stats- och regeringschefer’. Jag räknar med att hon ska skapa en ny samordnad insats från europeisk, nationell, regional och lokal nivå som gör det möjligt för EU att åstadkomma sociala och ekonomiska framsteg och att överbrygga klyftan mellan unionen och dess medborgare.”

När det gäller att bekämpa klimatkrisen och sociala skillnader och säkerställa en rättvis omställning för alla är städer och regioner de viktigaste aktörerna när löften ska omsättas i praktiken. Därför stöder Europeiska regionkommittén en stark sammanhållningspolitik för alla regioner. Det krävs samarbete på flera nivåer och ökad offentlig investeringskapacitet för att vi ska kunna leverera en rättvis och hållbar union.

”Det ökade valdeltagandet i 2019 års val till Europaparlamentet bekräftade att EU är viktigt för medborgarna och i synnerhet för den yngre generationen. Det är dags att utnyttja denna drivkraft för att engagera européerna på ett mer systematiskt sätt även när det inte är valkampanj, bland annat genom en gemensam permanent medborgardialog där lokala och regionala myndigheter deltar.”

”Att utforma EU:s framtid är en gemensam uppgift och ett gemensamt ansvar. Europeiska regionkommittén och EU:s städer och regioner är redo att delta i konferensen om EU:s framtid .”

Mot bakgrund av de politiska utmaningar och prioriteringar som ligger framför oss har Europeiska regionkommittén redan lagt fram sina förväntningar och förslag för perioden 2019–2024 i ett strategidokument och en resolution som antogs den 26 juni 2019. I dem konstateras att EU:s beslut och politik måste utformas gemensamt och förankras lokalt för att EU ska kunna återfå medborgarnas förtroende och ta itu med de största aktuella utmaningarna.

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Tfn +32 22822366