Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK:s plenarsession (#CoRplenary) den här veckan: Brexits konsekvenser för EU:s städer och regioner  

Europeiska regionkommittén (ReK), EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker, håller årets sista plenarsession den 30 november–1 december. Bland huvudtalarna finns Pierre Moscovici, EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, och Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrens.

Torsdagen den 30 november 2017

Brexit: EU:s städers och regioners syn

Två veckor innan EU:s nationella ledare ska diskutera framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU kommer lokala och regionala ledare från hela EU att diskutera de möjliga sociala, ekonomiska och politiska konsekvenserna av brexit för deras städer och regioner. Många lokala och regionala myndigheter har deltagit i en EU-omfattande undersökning som ReK kommer att sprida till EU:s beslutsfattande institutioner. Debatten kommer att inledas av regionpresidenten i Madrid, Cristina Cifuentes, som kommer att tala om brexits socioekonomiska konsekvenser för regionerna och städerna. Neale Richmond, som ledde den irländska senatens kommitté för att undersöka konsekvenserna av brexit, kommer därefter att leda diskussionerna om utmaningarna för de yttre gränserna. Svårigheterna med att riva upp EU-medborgarskapet kommer därefter att stå i blickfånget, med inlägg av den portugisiske vice borgmästaren i Lambeth i London, Guilherme Rosa, och Derek Monks, kommunfullmäktigeledamot i Alicante (Spanien) som är född i Storbritannien.

Ekonomiska och monetära unionen: debatt med kommissionär Moscovici

En fördjupad ekonomisk och monetär union till 2025 och dettas regionala och lokala effekter kommer att diskuteras med kommissionären med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, Pierre Moscovici. Hans diskussionsunderlag, som lades fram i slutet av maj, är också föremål för ett yttrande som utarbetats av Christophe Rouillon, vice ordförande för sammanslutningen för franska borgmästare och borgmästare i Coulaines, som ska antas just efter debatten.

Vilken roll ska avfallsförbränning spela i den cirkulära ekonomin?

Avfallsenergi handlar om att omvandla avfall för att producera el. Städerna och regionerna står visserligen fast vid sina åtaganden om höga nivåer av avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning, men erkänner den roll som avfallsenergi spelar för övergången till en mer hållbar cirkulär ekonomi. De lokala myndigheterna har ansvar för avfallshantering i hela EU. De uppmanar EU att beakta rekommendationerna i yttrandet om "Avfallsenergins roll i den cirkulära ekonomin" av Kata Tüttő, ledamot av stadsdelsfullmäktige i Budapest 12.

Från en institutionsbaserad vård till en samhällsbaserad vård

Xamuel Gonzalez Westling (SE–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Hofors kommun, kommer att presentera sitt yttrande om "Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå". Yttrandet, som har förberetts på begäran från Estlands regering, behandlar rättigheter för personer med funktionsnedsättning i syfte att stödja medlemsstaterna i övergången från en institutionsbaserad vård till mer samhällsbaserade och öppna vårdformer.

Fredagen den 1 december

EU:s konkurrenspolitik och regler om statligt stöd

De rekordhöga böterna för Google och Apple har tidigare väckt stort intresse i medierna och visat på inverkan och betydelsen av EU:s konkurrenspolitik. Andra aspekter av konkurrenspolitiken har dock större inflytande på EU-medborgarnas vardag, en fråga som kommer att diskuteras med kommissionär Margrethe Vestager under plenarsessionen. Efter diskussionen kommer man att anta ett yttrande utarbetat av Michael Murphy , ledamot av Tipperary County Council (Irland), som efterlyser mer flexibilitet i tillämpningen av reglerna om statligt stöd för avlägset belägna regioner och i ekonomiskt och socialt svåra tider.

Andra yttranden som ska antas:

Genomförandet av de makroregionala strategierna, föredragande: Raffaele Cattaneo (IT–EPP), ordförande för regionfullmäktige i Lombardiet

Rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll, föredragande: François Decoster (FR–ALDE), vice ordförande för regionfullmäktige i Hauts-de-France

Rapport om EU-medborgarskapet 2017, föredragande: Guillermo Martínez Suárez (ES–PES), minister med ansvar för regionpresidentens kansli i Asturien

Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, föredragande: Nathalie Sarrabezolles (FR–PES), ordförande för departementsfullmäktige i Finistère

Modernisering av skolor och högre utbildning, föredragande: Csaba Borboly (RO–EPP), ordförande för distriktsfullmäktige i Harghita

Det lokala och regionala perspektivet på främjandet av innovation inom den offentliga sektorn genom digitala lösningar, föredragande: Frank Cecconi (FR–ALDE), ledamot av regionfullmäktige i Île-de-France

Handlingsplan för en marin strategi för Atlantområdet – Uppnå smart och hållbar tillväxt för alla, föredragande: Jerry Lundy (IE–ALDE), ledamot av Sligo County Council

Förnyelse av landsbygdsområden genom smarta byar, föredragande: Enda Stenson (IE–EA), Leitrim County Council

Mot en europeisk agenda för bostäder, föredragande: Hicham Imane (BE–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Charleroi

Praktisk information:

Var: Charlemagnebyggnaden, Rue de la Loi/Wetstraat, Bryssel

När: den 30 november kl. 15.00–21.00 och den 1 december kl. 9.00–13.00

• Här hittar du dagordning och dokument till plenarsessionen

• Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Plenarsessionens medieprogram

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela: