Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare från EU och Förenade kungariket möts i en ny kontaktgrupp  

Lokal- och regionalpolitiker från Förenade kungariket har för första gången sammanträtt med ledamöter från Europeiska regionkommittén i en kontaktgrupp som ska se till att de kommunikationskanaler som utvecklades under Förenade kungarikets nästan 47 år långa medlemskap i EU förblir öppna på regional och lokal nivå även efter 2020. Efter inrättandet 1994 har Europeiska regionkommittén blivit den främsta kontaktpunkten mellan regioner och städer från Förenade kungariket och andra EU-medlemsstater.

Förenade kungariket lämnade EU den 31 januari 2020 och övergångsperioden löper ut den 31 december. Vid den tidpunkten kommer de rättsliga avtal som ligger till grund för förbindelserna mellan Förenade kungariket och EU och dess 27 medlemsstater att upphöra att gälla, om inte en ny överenskommelse nås inom de närmaste sex veckorna.

Loïg Chesnais-Girard (FR–PES), ordförande i regionfullmäktige i Bretagne och för kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket, sade: ”Politiker från Förenade kungariket och EU har knutit starka band genom 25 års kontakter inom Europeiska regionkommittén, och under nästan fem årtionden av EU-medlemskap har starka band knutits mellan Förenade kungariket och regioner och städer i EU:s 27 medlemsstater. Vi vill att banden ska förbli starka även efter 2020 och kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket kommer att arbeta för att upprätthålla goda kommunikationskanaler och eftersträva en förbindelse mellan EU och Förenade kungariket som omfattar nära och effektivt samarbete på regional och lokal nivå. Oavsett om det blir någon överenskommelse eller ej kommer betydande förändringar att införas från och med den 1 januari 2021, och lokal- och regionalpolitiker på båda sidor har ett gemensamt intresse av att begränsa skadorna på sina regionala och lokala ekonomier.”

Han fortsatte: ”Som EU-politiker uppmanar jag den brittiska regeringen att erkänna att förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket – inbegripet de mellan dess decentraliserade förvaltningar samt regionala och lokala myndigheter – inte kan jämställas med andra förbindelser. Dagens mycket konstruktiva möte med en rad brittiska motparter visar att vi har långvariga och starka band på lokal och regional nivå och att dessa förbindelser måste upprätthållas och vidareutvecklas i framtiden.”

ReK:s ledamöter i kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket har ett fast mandat, medan de brittiska företrädarna för lokala myndigheter, decentraliserade parlament och församlingar kommer att variera mellan sammanträdena beroende på vilka frågor som diskuteras.

Vid detta första sammanträde kom företrädarna från England, Wales, Skottland, Nordirland och Gibraltar. David Rees, ordförande för walesiska parlamentets utskott för utrikesfrågor , och Anthony Hunt från walesiska förbundet för lokala myndigheter stod för det walesiska perspektivet. De lokala myndigheternas förbund , som företräder engelska myndigheter, sände Kevin Bentley, som är ordförande för deras EU Exit Taskforce och ledamot av kommunfullmäktige. Angela Constance, ledamot av det skotska parlamentet , och Alison Evison, ledamot av kommunfullmäktige och ordförande för förbundet för skotska lokala myndigheter (COSLA) företrädde Skottland, medan ledamot av kommunfullmäktige Matt Garrett talade i egenskap av ordförande för nordirländska förbundet för lokala myndigheter (NILGA). Gibraltars parlament företräddes av parlamentsledamot Joseph Garcia.

Under den del av sammanträdet som avsatts endast för EU-politiker uppdaterades ReK-ledamöterna av David McAllister (DE–EPP), ordförande för Europaparlamentets brittiska samordningsgrupp, om Europaparlamentets syn på hur förhandlingarna fortskrider. ReK betonade att den nya brexitjusteringsreserven – ett instrument på 5 miljarder euro för de medlemsstater och sektorer som drabbats hårdast av brexit – behöver tas i drift så snart som möjligt.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier , som höll ett anförande vid kontaktgruppens konstituerande sammanträde den 22 september, ska enligt planerna tala vid ReK:s nästa plenarsession den 9 december.

Utöver Loïg Chesnais-Girard ingår följande ReK-ledamöter i kontaktgruppen: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL–EPP), ordförande för den nederländska ReK-delegationen och borgmästare i Hof van Twente, Michael Murphy (IE–EPP), ordförande för den irländska ReK-delegationen och ledamot av Tipperary County Council, Ximo Puig i Ferrer (ES–PES), regionpresident i Valencia, Aleksandra Dulkiewicz (PL–EPP), borgmästare i Gdańsk, Erik Flyvholm (DK–Renew), borgmästare i Lemvig, Pehr Granfalk (SE–EPP), ordförande för kommunstyrelsen i Solna, Antje Grotheer (DE–PES), vice talman för Bremens delstatsparlament, Michiel Rijsberman (NL–Renew), ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland, Maria Gomes (PT–PES), borgmästare i Portimão, Karl Vanlouwe (BE–EA), ledamot av Flamländska parlamentet och Oldřich Vlasák (CZ–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Hradec Králové. Henrike Müller (DE), ledamot av Bremens delstatsparlament, är observatör för gruppen De gröna.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022