Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den gröna given på lokal nivå: nya exempel på bästa praxis och klimatåtaganden efterlyses  

Europeiska regionkommittén (ReK) efterlyser nya exempel på bästa praxis från sina ledamöter och suppleanter, unga folkvalda politiker och medlemmar av ReK:s nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor. Tanken är att samla in exempel på och främja EU:s lokala och regionala myndigheters koldioxidsnåla och hållbara projekt samt klimatåtaganden som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Driver din kommun eller region något särskilt projekt med syftet att uppnå målen i den europeiska gröna given? Har din kommun eller region satt upp mål för att minska växthusgasutsläppen fram till 2030 eller 2050? Då är denna nya inbjudan att bidra riktad till dig!

Covid-19-pandemin och den energikris som föranletts av kriget i Ukraina har visat hur viktigt det nära samspelet mellan naturen och människan är. Samtidigt är hotet om naturkatastrofer, miljörisker, förstörelse av ekosystem och global uppvärmning fortfarande högst närvarande, och det är mer brådskande än någonsin att vidta klimatåtgärder. Kommunerna och regionerna spelar en central roll när det gäller att uppnå målen i den europeiska gröna given och att föra EU närmare klimatneutralitet.

För att ytterligare främja insatser på lokal och regional nivå inom ramen för den gröna given efterlyser ReK på nytt exempel på bästa praxis och klimatåtaganden från alla kommitténs ledamöter och suppleanter, unga folkvalda politiker och medlemmar av europeiska nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor. Projekten kommer att bidra till plattformen för bästa praxis, som visar hur kommuner och regioner bidrar till en grön återhämtning för att skapa ett mer hållbart, inkluderande och motståndskraftigt samhälle.

Vilken typ av projekt handlar det om?

Ledamöterna och suppleanterna, de unga folkvalda politikerna och medlemmarna av nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor uppmanas att berätta om sina nyligen avslutade eller pågående projekt och initiativ på följande områden:

  • Klimatanpassning
  • Begränsning av klimatförändringarna
  • Cirkulär ekonomi
  • Energirelaterade frågor såsom energieffektivitet, energifattigdom och förnybar energi
  • Ren mobilitet
  • Nollförorening
  • Återbeskogning och stadsförgröning
  • Gröna budgetar

Inför Förenta nationernas klimatkonferens (UNFCCC COP 27), som äger rum i november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten, kommer de lokala och regionala myndigheternas klimatåtaganden att sammanställas i en karta, med syftet att stödja ReK:s insatser för att stärka kommunernas och regionernas roll i den globala klimatstyrningen och genomförandet av Parisavtalet.

Om ni i er myndighet vill bidra med era gröna projekt och klimatåtaganden fyller du i den här korta enkäten.

Projekten och åtagandena kommer att offentliggöras genom ReK:s interaktiva karta och synliggöras för EU-institutionerna, berörda parter och pressen.

Den gröna given på lokal nivå:Klicka här för att ta reda på mer om ReK:s portal och arbetsgrupp för den gröna given.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023