Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare till vice ordförande Dubravka Šuica: vi står redo att göra gemensam sak för att stärka och modernisera demokratin i EU och bidra till framgången med konferensen om Europas framtid  

Lokala och regionala ledare bekräftar att de är redo att utveckla ett nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor för att stärka medborgarnas engagemang genom de över en miljon lokala och regionala ledarna i Europa

Lokala och regionala ledare höll i dag en debatt med Dubravka Šuica, kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi. Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter lovordade den roll som kommissionen spelar när det gäller att se till att regionernas, städernas och byarnas synpunkter förs fram på ett lämpligt sätt under konferensen. De upprepade att man måste se till att debatten om Europas framtid når medborgarna genom de lokala och regionala myndigheterna och att deras krav hörsammas.

Under sitt inledningsanförande tackade Apostolos Tzitzikostas , ReK:s ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, vice ordförande Dubravka Šuica för hennes stora insatser som medordförande för konferensen om Europas framtid och stöd till alla lokala och regionala ledare i EU: Med varje åtgärd som hon vidtar visar hon tydligt att hon hör till de som står oss närmast i Bryssel. Alla lokala och regionala delegater kommer att arbeta hårt för att konferensen ska bli en framgång och föra EU närmare medborgarna.

Dubravka Šuica , kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, påpekade: ” Utan Europeiska regionkommitténs deltagande och engagemang skulle konferensen inte kunna nå ut till alla medborgare, från bergsområdena till öarna. ReK:s åtagande att ’föra EU närmare medborgarna’ och stärka demokratin i Europa på alla styresnivåer, särskilt från själva grunden, är avgörande när det gäller att rusta demokratin för framtiden.

Vasco Alves Cordeiro (PT–PES) , ReK:s första vice ordförande och ledamot av regionparlamentet i Azorerna, underströk: ” Dialogen med medborgarna får inte vara något som bara varar under konferensen om Europas framtid. Denna dialog utgör ett välgrundat och välinformerat sätt att utöva vårt medborgarskap och måste fortsätta efter konferensen. Kommitténs tidigare ordförande, Karl-Heinz Lambertz, framförde idén om en permanent strukturerad dialog med medborgarna. Detta projekt är tillsammans med Europeiska regionkommitténs roll liksom möjligheten till fördragsändringar frågor som måste vara besvarade när konferensen avslutas.

ReK:s delegation deltar i alla delar av konferensens plenarsammanträden och dess medlemmar har följande uppgifter:

  • Lämna skriftliga bidrag med stöd av högnivågruppen för europeisk demokrati , ett oberoende rådgivande organ bestående av sju visa män och kvinnor under ledning av Europeiska rådets tidigare ordförande Herman Van Rompuy, vars uppdrag är att stödja ReK:s politiska och institutionella roll genom att tillhandahålla strategiska politiska analyser med fokus på lokala och regionala aspekter.
  • Anordna dialoger och debatter i sina valkretsar och rapportera tillbaka om dessa dialoger.
  • Bygga allianser mellan likasinnade delegater under konferensen för att gemensamt förespråka rekommendationer som är relevanta för regioner, städer och byar i hela EU.
  • Mobilisera sina nätverk, t.ex. sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter runt om i EU, nätverket för tidigare ReK-ledamöter och det nyligen inrättade nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor , med målet att uppmuntra lokala och regionala politiker att anordna medborgardebatter. Resultaten av dessa samråd kommer att läggas fram för konferensens plenarförsamling.

Alla ReK:s bidrag till konferensen kommer att ingå i en rapport som kommer att läggas fram vid det 9:e europeiska toppmötet för regioner och städer i Marseille den 3–4 mars 2022.

Bakgrund:

Konferensen om Europas framtid inleddes den 9 maj 2021. Det handlar om en samrådsprocess och en unik möjlighet för medborgarna att säga sin mening om vårt framtida EU. ReK företräds av sin ordförande i konferensens styrelse och av en delegation , som består av 30 företrädare, i konferensens plenarförsamling. Deras mål vid konferensens plenarsammanträden är att nå ut till de övriga 420 delegaterna för att stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i unionens demokratiska funktionssätt och främja EU-politikens territoriella dimension.

Här finns en översikt över vad som är viktigt för regioner och städer i EU när det gäller konferensens nio diskussionsämnen.

Kontaktpersoner:

Ella Huber

Tfn +32 22842418

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 473524115

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023