Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Mjölk – regionerna efterlyser ett system för volymminskning på EU-nivå och ersättning till producenterna  

Europeiska regionkommittén betonar att de senaste åtgärder som EU-kommissionen föreslagit för att stödja de hårdast drabbade jordbruks- och livsmedelsmarknaderna inte kommer att förhindra en ny mjölkkris.

De exceptionella åtgärder som tillkännagavs den 22 april , som en ytterligare reaktion på covid-19-krisen, omfattar stöd för privat lagring, flexibilitet för marknadsstödsprogram och exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler. För att minska den börda som covid-19-krisen innebär för producenter och mejeriindustrin och för att det inte åter ska bildas ett ”mjölkhav”, bör ett förslag läggas fram om ett frivilligt system för volymminskning på EU-nivå, som kommer att bidra till att minska trycket på mjölkpriserna. Enligt Europeiska regionkommittén (ReK) måste producenterna, för att kunna hantera de ekonomiska konsekvenserna, ges tillräcklig ersättning per liter mjölk som de inte producerar.

Kommissionens plan att motverka den accelererande krisen inom mejerisektorn genom att stödja privat lagring har tidigare visat sig vara ineffektiv, nämligen när det gällde att stoppa krisen 2015–2017. Dessa åtgärder innebar att man gick miste om dyrbar tid fram till slutet av 2016, när kommissionen samordnade volymminskningsprogrammet, som slutligen satte stopp för mjölkprisernas nedgång.

Efter sitt möte med det europeiska mjölkrådet bekräftade Ulrika Landergren (SE–Renew) , ordförande för ReK:s utskott för naturresurser, dess ståndpunkt: ”I den nuvarande situationen, som mer än någonsin tvingar oss att effektivt utnyttja de tillgängliga resurserna, är det mycket viktigt att reglera jordbruksmarknaderna för att undvika en kris inom sektorn. Slutsatserna av den tidigare krisen inom mjölksektorn är att det är mindre kostsamt att agera omedelbart än att göra det senare. Eftersom de mjölkmängder som lagras också pressar ned marknadspriserna skulle rådets beslut endast vara meningsfullt om den lagringsåtgärd som kommissionen föreslår begränsas och kompletteras med ett EU-program för volymminskning.”

Mer information

ReK:s yttranden om Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 och Reglering av prissvängningarna på jordbruksprodukter .

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MILK-REGIONS-CALL-FOR-A-VOLUME-REDUCTION-SCHEME-AT-EU-LEVEL-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MILK-REGIONS-CALL-FOR-A-VOLUME-REDUCTION-SCHEME-AT-EU-LEVEL-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MILK-REGIONS-CALL-FOR-A-VOLUME-REDUCTION-SCHEME-AT-EU-LEVEL-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MILK-REGIONS-CALL-FOR-A-VOLUME-REDUCTION-SCHEME-AT-EU-LEVEL-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MILK-REGIONS-CALL-FOR-A-VOLUME-REDUCTION-SCHEME-AT-EU-LEVEL-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023