Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Migration: Kommissionsledamot Ylva Johansson och ordförande Karl-Heinz Lambertz betonar behovet av utbyte av god praxis om integration  
Den nya kommissionsledamoten aviserade också krisstödsåtgärder för Italien och Spanien till stöd för deras insatser för att integrera nyanlända

Vid en konferens i dag lovordade Ylva Johansson, nytillträdd kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, städer och byar över hela EU för deras arbete med att integrera flyktingar och migranter. Europeiska regionkommitténs ordförande, Karl-Heinz Lambertz, välkomnade stödet och förklarade att det behövs ”en rättvisare och mer pragmatisk och inkluderande strategi till stöd för regionerna och städerna” i migrationspolitiken i Europa.

Kommissionsledamot Johansson talade, två dagar efter att ha tillträtt sin tjänst, vid en sammankomst för cirka 400 lokala och regionala politiker: ” Agera lokalt: Stöd till regioner, städer och landsbygdsområden i samband med integreringen av migranter ”. Syftet med konferensen, som anordnades gemensamt av Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen, var att främja ett starkt inslag av lokala och regionala sociala investeringar i EU:s migrationsstrategi. Europeiska regionkommittén har framför allt efterlyst stöd till de städer och byar över hela EU där en tredjedel av flyktingarna och invandrarna bor.

”Som kommissionsledamot vill jag betona att ett av våra långsiktiga mål är att bygga upp ett sammanhållet samhälle där varje individ känner sig respekterad och säker”, förklarade kommissionsledamot Johansson. ”Därför kommer en god integration att vara en av mina prioriteringar. Integrationen bygger på samhällen, och samhällen byggs upp nedifrån. Därför är Agera lokalt ett så viktigt initiativ och evenemang.” Kommissionsledamot Johansson aviserade också nya krisstödsåtgärder för Italien och Spanien till stöd för deras insatser för att integrera nyanlända.

Kommissionen har efterlyst en tredubbling av den främsta fonden för stöd till integrationsarbete – den som för närvarande kallas Asyl-, migrations- och integrationsfonden – från 3,1 miljarder euro 2014–20 till 10,4 miljarder euro. EU har för avsikt att låta de flesta av de långsiktiga medlen för social delaktighet gå genom den framtida Europeiska socialfonden+ (ESF+).

Arbetet med att anordna konferensen leddes av kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor och Europeiska regionkommittén, vars ordförande, Karl-Heinz Lambertz (BE–PES), i april 2019 lanserade initiativet Städer och regioner för integration tillsammans med dåvarande kommissionsledamoten Dimitrios Avramopoulos.

”Vi måste sätta stopp för skrämselpropagandan, få bukt med den splittrande och populistiska retoriken och arbeta med pragmatism, rättvisa och solidaritet”, förklarade ordförande Lambertz. ”Under det senaste årtiondet har städer över hela Europa välkomnat och stött flyktingar i åtstramningstider. Integrationsinitiativet fortsätter att växa och visar att byar, städer och regioner varje dag bidrar till att integrera nyanlända och på samma gång skapar inkluderande samhällen. Det faktum att kommissionsledamoten är här i dag, så snart efter sitt tillträde, för att diskutera med regionerna och städerna, visar att Europa inte bara lyssnar utan också är berett att agera lokalt.”

Andra talare var Virginio Merola (IT–PES), borgmästare i Bologna och ledamot av Europeiska regionkommittén, Annika Annerby Jansson , ordförande för regionfullmäktige i Region Skåne, Sverige, Rutger Groot Wassink , ledamot av kommunstyrelsen i Amsterdam, Nederländerna, med ansvar för sociala frågor, demokratisering och mångfald, och Oriol Amorós , sekreterare med ansvar för jämlikhet, migration och medborgarskap vid det katalanska regeringskansliet i Spanien.

Konferensen omfattade också workshoppar om många av de områden där de lokala och regionala myndigheterna brukar vara särskilt viktiga – bostäder, hälso- och sjukvård, utbildning, ungdomsarbete och idrott – samt områden där kommissionen erbjuder städer och regioner sin sakkunskap, t.ex. data, lokala strategier och innovativa finansieringsinstrument.

EU erbjuder för närvarande stöd till integrationsprojekt genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Erasmus+.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu