Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Migration, sammanhållning och klimat: ‎ lokala och regionala ledare diskuterar EU:s framtid  
På dagordningen för #CoRplenary : lokala och regionala ledare redogör för farhågor och förhoppningar om EU:s framtid, diskuterar klimatfrågor och tillkännager vinnarna av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2019.

EU:s lokala och regionala ledare samlas i Bryssel den 4–5 juli för att diskutera de frågor som är viktigast för regionerna och kommunerna. Den första dagen av plenarsessionen kommer Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter att träffa ledare för nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter för att utarbeta förslag på hur man kan skapa ett hållbart, inkluderande och innovativt Europa. Dagen efter – inte långt efter att EU har uppdaterat sina energi- och klimatmål för 2030 – kommer Miguel Arias Cañete, kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder och energi, Polens särskilda sändebud för klimatförändringsfrågor och företrädare för städerna Bonn (värd för COP23-klimatsamtalen) och Katowice (värd för COP24) att leda diskussionerna om hur EU ska kunna uppfylla sina åtaganden i klimatavtalet från Paris.

Man kommer även att tillkännage vinnarna av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2019 för att uppmärksamma de regioner som har de mest framgångsrika företagarstrategierna i Europa. ReK:s ledamöter kommer också att fokusera på två av de mest akuta lokala och regionala frågorna – EU:s migrations- och regionalpolitik – och diskutera Österrikes planer för landets kommande sex månader långa EU-ordförandeskap.

Plenarsessionen direktsänds på alla EU-språk.

 

EU:s framtid: de lokala och regionala myndigheternas perspektiv (4 juli)

 

Som en del av sina diskussioner om EU:s framtid har ReK inbjudit ledarna för europeiska och nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter för att diskutera de viktigaste utmaningar som städer, kommuner och regioner står inför. På förmiddagen före plenardebatten anordnas ett evenemang med företrädare för sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter och ReK-ledamöter, med rundabordssamtal som fokuserar på utvecklingen av ett inkluderande, hållbart och innovativt EU.  Mötena ingår i processen ” Reflektioner om Europa ”, som inleddes 2016 och som kommer att bidra till en rapport om EU:s framtid som ReK kommer att anta vid plenarsessionen den 8–10 oktober på begäran av Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande. Sammantaget bör ReK:s verksamhet utgöra ett värdefullt bidrag inför EU-beslutsfattarnas överläggningar och valet till Europaparlamentet 2019 genom att de lokala och regionala politikernas perspektiv presenteras.

 

Migration och sammanhållning: EU-frågor som berör lokala och regionala myndigheter (4 juli)

 

Med utgångspunkt i debatten om EU:s framtid med sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter kommer ReK:s ledamöter att dela med sig av sina åsikter om migration och EU:s sammanhållningspolitik samt om andra lokala utmaningar och lösningar som har en EU-dimension. En timme har avsatts för diskussion om detta.

 

Det österrikiska ordförandeskapets prioriteringar (4 juli)

 

Karoline Edtstadler , statssekreterare vid det österrikiska förbundsministeriet för inrikes frågor, kommer att presentera prioriteringarna för Österrikes sex månader långa ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som börjar den 1 juli. ReK:s plenarsession hålls fem dagar efter EU-ledarnas toppmöte som ägnas åt migration, ekonomiska och monetära unionen, EU:s långsiktiga budget, beskattning och innovation, Nato och Förenade kungarikets utträde ur EU.

 

Vinnarna av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2019 (4 juli)

 

Varje år kartlägger och belönar ReK EU-regioner som har exemplariska och innovativa policystrategier för entreprenörskap. Utmärkelsen hjälper dem att visa hur företagare och små och medelstora företag kan öka livskraften och motståndskraften i de lokala och regionala ekonomierna. Vinnarna 2019 kommer att tillkännages den 4 juli, i slutet av den första dagen av ReK:s plenarsession. Vinnarna av 2018 års pris var Mellersta Makedonien, Ile-de-France och Northern and Western Region i Irland.

 

Kampen mot klimatförändringar (5 juli)

 

Kommissionsledamot Miguel Arias Cañete kommer att presentera EU:s globala klimatmål, konsekvenserna av EU:s reviderade klimat- och energimål och hur EU planerar att stödja de lokala och regionala myndigheternas klimatåtgärder efter 2020. Ashok Alexander Sridharan , borgmästare i Bonn och nyvald ordförande för Lokala myndigheter för hållbar utveckling ( Iclei ), kommer att tala om resultaten av diskussionerna vid COP23, som hölls i  Bonn 2017, medan Mariusz Skiba , biträdande borgmästare i Katowice, och Tomasz Chruszczow , Polens särskilda sändebud för klimatförändringsfrågor, dryftar förhoppningarna inför COP24, som hålls i december. Det är brådskande att omvandla de globala klimatmål som godkänts av de nationella regeringarna i Paris 2015 till regler och riktlinjer i Katowice, eftersom de får stora konsekvenser för de lokala och regionala myndigheterna.

 

Vid plenarsessionen kommer ReK att anta rekommendationer om ” Klimatstyrning efter 2020 ”, som utarbetats av Andrew Cooper (UK–EA), ledamot av Kirklees Council. ReK:s ledamöter kommer också att anta ett yttrande om ” Resultat för utsläppssnål rörlighet ”, som utarbetats av Michiel Scheffer (NL–ALDE), ledamot av provinsstyrelsen i Gelderland.

 

ReK kommer också att diskutera och anta ett antal yttranden under plenarsessionen:

 

Förslag till reform av Ekonomiska och monetära unionen ”. Föredragande: Christophe Rouillon (FR - PES), borgmästare i Coulaines.

Bedömning av genomförandet av EU-agendan för städer ”. Föredragande: Kieran McCarthy (IE–EA), Cork City Council.

Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ”. Föredragande: Isolde Ries (DE–PES) från Saarlands delstatsparlament.

Handlingsplan till stöd för skyddet av offentliga platser ”. Föredragande: Jean-François Barnier (FR - ALDE), borgmästare i Chambon-Feugerolles.

Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden ”. Föredragande: János Ádám Karácsony (HU–EPP), kommunfullmäktigeledamot i Tahitótfalu.

Paketet om offentlig upphandling ”. Föredragande: Adrian Ovidiu Teban (RO–EPP), borgmästare i Cugir.

Lokala och regionala incitament för att främja en sund och hållbar kosthållning ”. Föredragande: Nikolaos Chiotakis (EL–EPP), kommunfullmäktigeledamot i Kifissia.

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ”. Huvudföredragande: Jacques Blanc (FR–EPP), borgmästare i La Canourgue.

Det östliga partnerskapets mål för 2020: lokala och regionala myndigheters bidrag ”. Föredragande: Sören Herbst (DE–EPP) , stadsfullmäktigeledamot i delstatshuvudstaden Magdeburg.

 

Praktisk information:

 

Var: Paul Henri Spaak-byggnaden – plenisalen, Europaparlamentet, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bryssel

 

När: den 4 juli kl. 15.00–21.00 och den 5 juli kl. 9.00–13.00

Här hittar du dagordning och dokument till plenarsessionen

Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Plenarsessionens medieprogram

 

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Share: