Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare erbjuder sig att stödja vaccineringarna ‎ och efterfrågar nya åtgärder till sommaren, för att skydda de regionala ekonomierna  

Under en debatt med kommissionsledamoten med ansvar för hälsa efterlyste ReK:s ledamöter en översyn av EU:s befogenheter på hälsoområdet och en förstärkt roll för de lokala myndigheterna på grundval av deras ansvarsområden

EU:s lokala och regionala myndigheter har varnat för att om gränserna inte öppnas till sommaren skulle det få katastrofala följder för de regionala ekonomierna. Under en debatt med kommissionsledamoten med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides , noterade ledamöter av Europeiska regionkommittén (ReK) att EU och medlemsstaterna har gjort insatser för att genomföra vaccineringarna och undvikit ett nationellt vaccinkrig, men att avsaknaden av en tydlig rättslig ram på EU-nivå har lett till misstag som måste undvikas i framtiden. De erbjöd stöd för att hantera misstron mot vacciner, påskynda vaccintilldelningen och tillade att vaccinationsintyg är ett steg i rätt riktning men inte bör betraktas som en universallösning.

Kommissionsledamot Kyriakides höll ett anförande under plenarsessionen, och hennes deltagande gav tillfälle att diskutera den rådande uppdelningen av befogenheter på hälsoområdet mellan EU-nivån och de nationella, regionala och lokala styresnivåerna. Med anledning av konferensen om Europas framtid efterlyste ReK-ledamöter en omprövning av dessa befogenheter, med tanke på de brister som uppdagades i samband med insatserna mot covid-19-pandemin, i syfte att öka beredskapen och samordningen mellan alla aktörer. De uppmanade EU och medlemsstaterna att se till att de lokala och regionala myndigheternas betydelsefulla roll i samband med hälsokriser återspeglas fullt ut, eftersom de har en nyckelroll i utvecklingen av mer motståndskraftiga och effektiva hälso- och sjukvårdssystem i hela Europa. ReK uttryckte en önskan om att delta i debatten om ”hälsounionen”, på grundval av de regionala och lokala myndigheternas rättsliga befogenheter och de regionala och lokala ledarnas politiska ansvar.

I sitt anförande inför debatten förklarade ReK:s ordförande, Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i Mellersta Makedonien, att utan solidaritet skulle ett vaccinkrig ha brutit ut i Europa där många länder, regioner och städer skulle ha dragit det kortaste strået. ”Människor vill dock återgå till ett normalläge och vi måste öppna Europa på ett säkert sätt under sommaren. Ett intyg om vaccinering mot covid-19 vid resor är ett steg framåt, även om det i sig inte är någon universallösning. Denna fruktansvärda sjukdom har visat att vi behöver mer EU på hälsoområdet för att vara bättre förberedda i framtiden och att alla styresnivåer – på internationell nivå såväl som på lokal och regional – har centrala roller. Vår kommitté är redo att diskutera hälsounionen, med utgångspunkt i våra egna lokala och regionala befogenheter och i linje med EU:s vägledande subsidiaritets- och proportionalitetsprinciper. Endast om vi agerar tillsammans kan vi uppnå bättre och snabbare resultat. Genom att ge de lokala och regionala myndigheterna mer inflytande kan vi räta upp den krängande vaccinkampanjen och lägga grunden för fler gränsöppningar inför sommaren”.

Kommissionsledamot Kyriakides och ReK:s ledamöter diskuterade också ett paket med hälsorelaterade åtgärder som utvecklats sedan pandemin bröt ut, programmet EU för hälsa , direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och ett system för hantering av nödsituationer på hälsoområdet. ReK utfärdade rekommendationer avseende alla tre områden i oktober i fjol.

Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), ledamot av regionfullmäktige i Dalarna och ReK:s föredragande för En EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet , sade: ”Det är jättefint att se att ReK:s uppmaningar om en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet har gett resultat i form av myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser . Resiliensen är beroende av förberedelser, och för detta behöver vi robusta samarbetsstrukturer och väletablerade kommunikationskanaler. Jag är övertygad om att myndigheten kan hjälpa byar, städer och regioner att hantera framtida pandemier och undvika den omfattande förödelse som vi upplevt under det gångna året. Men vi måste se till att den avgörande roll som lokala och regionala myndigheter spelar i krissituationer återspeglas fullt ut.”

I ett uttalande före plenarsessionen angående programmet EU för hälsa , som Europaparlamentet antog den 9 mars, noterade ReK:s föredragande Nathalie Sarrabezolles , ordförande för departementsfullmäktige i Finistère (FR–PES), följande: ”Med de 5,1 miljarder euro som programmet EU för hälsa tillhandahåller kommer vi att kunna bekämpa ojämlikhet i hälsa, se till att läkemedlen är överkomliga, stärka våra hälso- och sjukvårdssystem och öka samarbetet mellan länderna. Lokala och regionala ledare har kämpat hårt för att säkerställa tillräcklig finansiering, och med vårt stöd har Europaparlamentet lyckats avvärja medlemsstaternas farliga och missriktade motvillighet mot att tillhandahålla tillräcklig finansiering för programplanering och stöd på EU-nivå. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att skapa större uppmärksamhet och stöd för regionernas och städernas arbete med att tillhandahålla hälso- och sjukvård.”

Karsten Uno Petersen (DK–PES), ledamot av regionfullmäktige i Syddanmark och ReK:s föredragande om gränsöverskridande hälso- och sjukvård , sade: ”Möjligheten att få sjukvård i ett annat land har räddat många liv under denna kris. Så det gläder mig att EU:s flaggskeppsinitiativ för långsiktiga hälso- och sjukvårdsinsatser – EU för hälsa – tar fasta på att det gränsöverskridande samarbetet har stor potential att öka hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet. Vi måste nu se till att medlemsstaterna och Europaparlamentet omsätter detta erkännande i handling genom att förenkla tillgången till hälso- och sjukvård när de ser över direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.”

Vaccinationskampanjen och det EU-omfattande standardiserade vaccinationsintyget – som av Europeiska kommissionen har getts namnet ”digitalt grönt intyg” – kommer närmast att diskuteras av ReK:s ledamöter den 22 mars vid ett sammanträde i utskottet för naturresurser (NAT).

Bakgrund

Kontaktperson:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023