Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare lanserar initiativ för integration av migranter och debatterar EU:s grundläggande rättigheter och värderingar  
Kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos, ordföranden för Europeiska unionens domstol Koen Lenaerts och kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans deltar i ReK:s plenarsession (#CoRplenary)

Integration av migranter samt respekt för de grundläggande rättigheterna och EU:s värderingar i alla medlemsstater kommer att vara huvudtema för två debatter vid Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession den 10–11 april. Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, kommer att delta i lanseringen av ReK:s nya initiativ ” Städer och regioner för integration ” medan Koen Lenaerts, ordförande för Europeiska unionens domstol, och Frans Timmermans, förste vice ordförande för Europeiska kommissionen, kommer att göra en bedömning av de nuvarande hoten mot de grundläggande rättigheterna och EU:s värderingar .

WATCH #CoRplenary LIVE Plenarhandlingar finns här

Den 10 april kl. 13.00 ”Paweł Adamowicz”: invigningsceremoni

Plenarsessionen kommer att föregås av en ceremoni till minne av Paweł Adamowicz , Gdańsks borgmästare och ReK-ledamot sedan 2011, som mördades i januari. En del av kommitténs huvudbyggnad kommer att döpas om för att hedra minnet av hans liv och arbete. Paweł Adamowiczs familj och hans efterträdare som borgmästare, Aleksandra Dulkiewicz, kommer att delta i ceremonin tillsammans med ordförande Karl-Heinz Lambertz. Paweł Adamowicz var borgmästare i Gdańsk från 1998 fram till mordet och ledamot i Europeiska regionkommittén från 2011 fram till sin död.

Den 10 april kl. 15.00: Lansering av initiativet ”Städer och regioner för integration av migranter” #Regions4Integration

Sedan 2015 har Europeiska regionkommittén tagit fram en fullständig uppsättning rekommendationer om den europeiska migrationsagendan. Kommittén vill nu ägna större uppmärksamhet åt integration, eftersom det är en särskild aspekt av migration som lokala och regionala myndigheter är kritiska mot, och tillhandahålla en plattform där regioner, städer och mindre samhällen kan dela med sig av sina erfarenheter och positiva historier.

Kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos kommer att vara huvudtalare vid lanseringen av initiativet. Därutöver deltar Valeria Mancinelli , Anconas borgmästare och vinnare av World Mayor Prize 2018, och Annika Tännström , ordförande för Västra Götalands regionfullmäktige i Sverige.

Den 10 april kl. 17.00: Debatt om EU:s framtida budget

Medan ledarna för EU-27 träffas för att diskutera den senaste utvecklingen när det gäller brexit kommer ReK:s ledamöter att utvärdera förhandlingarna om EU:s budget för 2021–27 och brexits ekonomiska konsekvenser med Jean Arthuis , ordförande för Europaparlamentets budgetutskott.

Den 11 april kl. 10.30: Grundläggande rättigheter och EU:s värderingar

Koen Lenaerts , ordförande för Europeiska unionens domstol, och Frans Timmermans , förste vice ordförande för Europeiska kommissionen, kommer att redogöra för några av de viktigaste frågor som Europeiska unionen står inför när det gäller respekt för de grundläggande rättigheterna och EU:s värderingar och kommer att lyfta fram sådana frågor om de grundläggande rättigheterna som är särskilt viktiga för lokala och regionala ledare. Michael O'Flaherty , direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, och en företrädare för Europas ledande människorättsorganisation, Europeiska unionens råd – Domenica Ghidei Biidu – som är vice ordförande för Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans vid Europeiska unionens råd, kommer även att delta.

Andra yttranden som ska antas under ReK Plenarsession:

”Den europeiska planeringsterminen och sammanhållningspolitiken: anpassa strukturreformer till långsiktiga investeringar” , föredragande: Rob Jonkman (NL–ECR)

Framsteg i genomförandet av EU:s skogsstrategi , föredragande: Ossi Martikainen (FI–ALDE)

Praktisk information:

Plats: Europaparlamentet – Paul-Henri Spaak-byggnaden, plenisalen

Datum: Onsdagen den 10 april kl. 15.00–18.00, torsdagen den 11 april kl. 9.00–13.00.

Bakgrundsmaterial: Plenarsessionens dagordning , dokument & medieprogram

Plenarsessionen kommer att direktsändas på ReK:s webbplats

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu