Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt den 9 oktober kl. 15.00 i Bryssel #SOTREG  
Ordförande Karl-Heinz Lambertz håller sitt anförande om de främsta utmaningarna för Europeiska unionen – Europaparlamentets talman Antonio Tajani deltar i debatten

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande, Karl-Heinz Lambertz, kommer att hålla sitt årliga anförande om ” Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt ” den 9 oktober, kl. 15.00, i Bryssel. Regionkommitténs plenarsession kommer att fortsätta med en debatt med Europaparlamentets talman Antonio Tajani och med antagandet av ReK:s rapport om ” EU:s framtid ”. Det här är höjdpunkten på en dialog med medborgarna och ett samråd med de lokala och regionala myndigheterna som har varat i två år, på begäran av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz kommer i sitt anförande att ge ett lokalt och regionalt perspektiv på EU:s prioriteringar och se närmare på vad som faktiskt händer ute i städerna, kommunerna och regionerna i Europa samtidigt som blickarna riktas framåt mot valet till Europaparlamentet 2019 och Europa efter brexit ..

Anförandet kommer framför allt att handla om de mest akuta frågor som kommunerna och regionerna i EU står inför: förhandlingarna om EU:s nästa långsiktiga budget ( ReK:s rapport kommer att antas samma dag), framtiden för EU:s regionalpolitik (”sammanhållningspolitiken”), integration, demokratin i EU (inklusive regionerna och städerna i EU:s beslutsfattande och initiativ på lokal nivå för att återuppväcka medborgarnas engagemang för Europa) samt hållbar utveckling och territoriellt samarbete.

Efter diskussionen med talman Tajani ska ReK anta sina rekommendationer om Europas framtid , som är resultatet av ett omfattande samråd med mer än 40 000 medborgare och mer än 110 lokala och regionala myndigheter i 30 europeiska länder.

I sitt anförande kommer ordförande Karl-Heinz Lambertz också att inleda ReK:s åttonde europeiska toppmöte för regioner och städer, som anordnas tillsammans med det rumänska EU-ordförandeskapet och rumänska kommuner i Bukarest den 14–15 mars 2019. Toppmötet kommer nästa år att vara den största politiska sammankomsten för borgmästare, regionpresidenter och lokala ledare från hela Europa med fler än 800 deltagare, däribland ledare för EU:s institutioner.

Ordförande Lambertz anförande och debatten kommer att direktsändas på www.cor.europa.eu/sotreg.go och på Twitter via #SOTREG

Intervjuer kan ges på begäran

Presskontakt: Lauri Ouvinen| Tfn +32 22822063 | lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Titta på vårt videoklipp om Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt

Information till redaktörerna: " Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt ", som hålls av Europeiska regionkommitténs ordförande, syftar till att beskriva den rådande situationen för städerna och regionerna i EU och blicka framåt mot de främsta utmaningar som Europa står inför. Anförandet följs av en debatt i plenarförsamlingen med alla ReK:s ledamöter och höga företrädare för EU.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023