Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning  

EU:s lokala och regionala ledare samlade i Sveriges nordligaste stad Kiruna antog den 28 april en deklaration där EU-institutionerna uppmanas att ta hänsyn till de avlägsna områdenas särskilda situation i EU:s budget och där man framhåller sammanhållningspolitikens roll när det gäller att säkerställa en hållbar platsbaserad utveckling i alla delar av Europa. Europeiska regionkommitténs presidiesammanträde organiserades i Kiruna inom ramen för det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

I Kirunadeklarationen om att uppnå en grön och rättvis omställning med och i alla europeiska regioner påpekas att avlägsna områden, i synnerhet i Arktis, är särskilt sårbara för effekterna av klimatkrisen.Den gröna och den digitala omställningen medför särskilda utmaningar för dem vad gäller den demografiska utvecklingen, den nödvändiga kompetenshöjningen och omskolningen av arbetskraften samt förmågan att locka till sig investeringar för mera arbetstillfällen av hög kvalitet. Samtidigt besitter många avlägsna områden unika naturresurser och kompetenser som kan göra dem ledande i den gröna omställningen: I till exempel Norrbotten kan upptäckten nyligen av sällsynta jordartsmetaller ge Europa avgörande råvaror som behövs för elfordon och vindkraftverk, och fossilfri stålproduktion är redan på gång.

De lokala och regionala ledarna understryker den grundläggande roll som EU:s sammanhållningspolitik spelar som EU:s viktigaste investeringspolitik som stöder en hållbar platsbaserad utveckling i alla Europas regioner och bidrar till att frigöra varje regions unika potential och garantera att ingen region eller person lämnas utanför. Den särskilda situationen i avlägsna områden och områden med geografiska och demografiska nackdelar bör därför beaktas vid halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och i debatten om EU:s framtida budgetcykel.

Vasco Alves Cordeiro, Europeiska regionkommitténs ordförande, sade: ”Jag kan förstå den särskilda situation som invånarna i Kiruna möter, eftersom jag själv kommer från ett av de yttersta randområdena, Azorerna, som har andra behov än huvudstäderna. Norra Sverige visar att avlägsna områden ofta föregår med gott exempel, trots de utmaningar som de står inför, såsom tillgång till offentliga och privata tjänster samt demografiska förändringar. I Kirunaförklaringen upprepar vi vår efterlysning av en stark sammanhållningspolitik som gynnar alla européer och där den unika potentialen hos varje region i Europa utnyttjas på bästa sätt. Vi uppmanar alla regioner i Europa att ansluta sig till sammanhållningsalliansen och visa hur deras specifika geografiska situation kan bli en modell för den gröna och den digitala omställningen, och visa på fördelarna med att använda strukturfonderna och Fonden för en rättvis omställning i det dagliga livet för människor i avlägsna områden.”

Anders Knape (SE–EPP), ordförande för den svenska delegationen vid Europeiska regionkommittén och ledamot av kommunfullmäktige i Karlstad, sade: ”Jag är mycket glad att vi under det svenska ordförandeskapet i EU nu ges möjlighet att synliggöra det viktiga arbete som bedrivs här i norra Sverige för att möta den gröna och digitala omställningen. Kirunadeklarationen är inte startskottet för detta arbete utan ett viktigt upprop att vi som står våra medborgare närmast också sitter på många av lösningarna. Den gröna omställningen kan inte ske utan kommunernas och regionernas medverkan. Det är bara när EU, medlemsstaterna och den kommunala och regionala nivån arbetar tillsammans som en hållbar förändring kan ske."

Glenn Berggård, regionråd i Norrbotten, sade: ”Företagen i Norrbotten håller på att göra någonting som verkade omöjligt: tillverka fossilfri järnmalm och stål. Möjligheterna med den gröna omställningen belyser vikten av EU:s sammanhållningspolitik i glesbefolkade områden. Det behövs fler smarta offentliga investeringar för att diversifiera ekonomin och skapa inkluderande och hållbara samhällen i den europeiska delen av Arktis. I Kirunadeklarationen uppmanas EU att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i områden med geografiska och demografiska utmaningar. Detta är ett erkännande av våra unika utmaningar och ger oss stöd för hållbar utveckling.”

Mats Taaveniku, kommunalråd i Kiruna, sade: "Kiruna har värdefulla nycklar som kan bidra till att lösa klimatkrisen, den gröna industriella omställningen i EU och göra EU mer oberoende och självförsörjande globalt i en mer instabil värld. Vi i Kiruna har dock också utmaningar som måste lösas tillsammans med vårt lokala, regionala och nationella myndigheter för att göra dessa resurser tillgängliga under omställningen. Kirunaförklaringen är mycket värdefull i vårt arbete. Den visar stöd och förståelse från Europeiska regionkommittén, och förhoppningsvis även från Europeiska kommissionen, och kommer därmed att påverka EU:s politik för att stödja glesbefolkade områden så att vi kan bidra till den gröna omställningen på en mer jämlik nivå inom EU.”

Mer information:

Europeiska regionkommitténs presidium utarbetar institutionens politiska program och övervakar dess genomförande. Det består av ordföranden, första vice ordföranden, 27 andra vice ordförande (en för varje medlemsstat), 26 andra medlemmar och ordförandena för de politiska grupperna. Presidiet sammanträder före varje plenarsession och två gånger per år i extra sammanträden i det EU-land som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Sammanträdet i Kiruna anordnades tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Region Norrbotten och Kiruna kommun. Mötet öppnades av Sveriges civilminister Erik Slottner.

Europeiska regionkommittén var starkt involverad i arbetet med att utforma Fonden för en rättvis omställning (FRO), som är av avgörande betydelse för att regionerna i norra Sverige ska kunna klara av en grön industriell omställning. Sverige kommer att beviljas cirka 150 miljoner euro från Fonden för en rättvis omställning under den innevarande finansieringsperioden, vilket blir 300 miljoner euro när man inkluderar den nationella medfinansieringen. Region Norrbotten, där Kiruna ligger, är en av de tre svenska regioner som får stöd från FRO, vid sidan av Västerbotten och Gotland. I Norrbotten stöder FRO-programmet initiativ för fossilfri stålproduktion, vätgasproduktion och forskning. De nordligaste svenska regionerna får också ett särskilt extra anslag inom ramen för sammanhållningspolitiken för glesbefolkade nordliga regioner.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023