Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-ledarna Jean-Claude Juncker och Antonio Tajani diskuterar EU:s framtid med lokala ledare  
ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz håller sitt anförande om ” Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt ”

Europeiska veckan för regioner och städer inleds den 8 oktober i Bryssel med en debatt på temat ”EU:s framtid är sammanhållning”, som leds av Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Karl - Heinz Lambertz, Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, kommissionsledamot Corinna Creţu och Europaparlamentets vice talman Pavel Telicka. Följande dag kommer ordförande Lambertz, i närvaro av Europaparlamentets talman, att lägga fram sin vision för EU:s framtid i sitt årliga anförande om Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt . Under plenarsessionen kommer ReK också att anta sin ståndpunkt om EU:s budget och frågor som migration, forskning, klimatåtgärder och plast för engångsbruk .

Den 8–11 oktober: den 16:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek)

Under rubriken ”För en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020” kommer #EURegionsWeek att samla mer än 6 000 experter och yrkesverksamma på området EU:s regionalpolitik i Bryssel. Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att ansluta sig till ordförande Karl-Heinz Lambertz , kommissionsledamot Corina Crețu och vice talman Pavel Telicka vid inledningssessionen måndagen den 8 oktober från kl. 14.30. Under de workshoppar och diskussioner som äger rum under veckan kommer man att undersöka behovet av en stark sammanhållningspolitik efter 2020.

Se det särskilda medieprogrammet ; inledningssessionen direktsänds på ReK:s webbplats.

#CohesionAlliance -evenemang

#CohesionAlliance , en koalition för dem som anser att sammanhållningspolitiken även i fortsättningen måste vara en bärande kraft i EU:s framtid, kommer att diskutera de första resultaten och de pågående förhandlingarna vid en rad #EURegionsWeek- evenemang på temat sammanhållningspolitikens framtid och agora-möten med deltagande av partnerorganisationer och experter.

Mer information: www.cohesionalliance.eu

Den 9 oktober kl. 15.00: ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt”

Ordförande Karl-Heinz Lambertz anförande kommer att öppna ReK:s plenarsession och framför allt att handla om de mest akuta frågor som kommunerna och regionerna i EU står inför i dag, bland annat: EU:s nästa långsiktiga budget ( ReK:s ståndpunkt kommer att antas samma dag), framtiden för EU:s regionalpolitik, integration, hållbar utveckling och demokratin i EU, särskilt regionernas och kommunernas deltagande i EU:s beslutsfattande och initiativ på lokal nivå för att återuppväcka medborgarnas engagemang för Europa.

En debatt mellan ReK-ledamöterna och talman Antonio Tajani kommer sedan att hållas som inledning på den första dagen av ReK:s plenarsession i oktober. Debatten kommer att följas av antagandet av ReK:s rapport om Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter , på begäran av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk . Rapporten är resultatet av en två år lång dialog med mer än 40 000 medborgare och 110 lokala och regionala myndigheter.

Ordförande Karl-Heinz Lambertz anförande och debatten med talman Antonio Tajani kommer att direktsändas på www.cor.europa.eu/sotreg.go  

Den 9–10 oktober: På dagordningen dessutom (#CoRplenary)

EU:s framtida budget 2021–2027

EU:s budget och prioriteringar för det kommande årtiondet kommer att behandlas i en debatt om ReK:s ståndpunkt om den fleråriga budgetramen 2021–2027 , som leds av föredraganden Nikola Dobroslavić (HR–EPP). Ledamöterna kommer också att mer i detalj granska följande förslag för EU:s budget:

Horisont Europa: nionde ramprogrammet för forskning och innovation , föredragande Christophe Clergeau (FR–PES)

Fonden för ett sammanlänkat Europa , föredragande Isabelle Boudineau (FR–PES)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) , föredragande: Nathalie Sarrabezolles (FR–PES)

Programmet för rättigheter och värden , föredragande François Decoster (FR–ALDE)

Asyl- och migrationsfonden , föredragande: Peter Bossman (SI–PES)

Programmet för miljö och klimatpolitik (Life) , föredragande Marco Dus (IT–PES)

Andra yttranden som ska antas under ReK:s plenarsession (#CoRplenary):

En europeisk arbetsmyndighet , föredragande Doris Kampus (AT–PES)

EU:s lokala och regionala myndigheters bidrag till den 14:e partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald , föredragande Roby Biwer (LU–PES)

En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi , föredragande André van de Nadort (NL–PES)

Förslag till direktiv om plast för engångsbruk , föredragande Sirpa Hertell (FI–EPP)

Att integrera idrotten i EU:s agenda för tiden efter 2020, föredragande: Roberto Pella (IT–EPP)

Rena hamnar, rena hav – mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg , föredragande Spyros Spyridon (EL–EPP)

Paketet om rättvis beskattning , föredragande: Paul Lindquist (SE–EPP)

Handlingsplanen för digital utbildning , föredragande: Domenico Gambacorta (IT–EPP)

Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll , föredragande: Gillian Ford (UK–EA)

Riskbedömning i livsmedelskedjan , föredragande Miloslav Repaský (SK–EA)

En ny giv för konsumenterna , föredragande: Samuel Azzopardi (MT–EPP)

Praktisk information :

Inledningssession för #EURegionsWeek

Plats: Konferenscentret Square, rue Mont des Arts – 1000 Bryssel

När: måndagen den 8 oktober kl. 14.30

Direktsänds på ReK:s webbplats

Medieprogrammet för Europeiska veckan för regioner och städer

#SOTREG & ReK:s plenarsession #CoRplenary :

Var: Charlemagnebyggnaden (Europeiska kommissionen), Rue de la Loi, Bryssel

När: tisdagen den 9 oktober kl. 15.00–21.00 och onsdagen den 10 oktober kl. 9.00–13.00

Dagordning och dokument för plenarsessionen

Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Plenarsessionens medieprogram

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023