Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK stöder det europeiska medborgarinitiativet mot burhållning  

Guillaume Cros deltog i presentationen av det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age” i Europaparlamentet

Guillaume Cros , som var föredragande för Europeiska regionkommitténs yttranden om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om agroekologi, deltog i en offentlig utfrågning i Europaparlamentet för att diskutera det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age” (Sätt stop för djur i bur), där han upprepade ReK:s motstånd mot burhållning, i enlighet med ReK:s yttrande ”Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken” , som antogs 2018.

Initiativet ” End the Cage Age ” presenterades torsdagen den 15 april i Europaparlamentet av en grupp djurskyddsorganisationer. Under 2019 nådde initiativet den minimigräns på en miljon underskrifter som krävs för att lägga fram initiativet för Europaparlamentet och ålägga Europeiska kommissionen att diskutera åtgärder i frågan.

Guillaume Cros (FR–De gröna), vice ordförande för regionfullmäktige i Occitanie och föredragande för ReK:s yttranden ”Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken” och ”Agroekologi” (som ReK antog i mars 2021), noterade: ”Europeiska regionkommittén har tagit ställning för att burhållningen i Europa ska upphöra. Vi kan inte längre bortse från den industrialiserade animalieproduktionens negativa effekter på miljön, klimatet och hälsan. Det finns alternativ och den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste främja dem.”

I sitt inlägg uttalade Guillaume Cros sitt stöd för medborgarinitiativet och försäkrade att ”förbudet mot burhållning kommer att bidra till att minska koncentrationen av animalieproduktion i vissa regioner och till att upprätthålla och utveckla en extensiv uppfödning i mer human skala i andra områden” . Han föreslog också att märkningen av uppfödningsmetoden skulle göras ”tydlig och obligatorisk och omfatta djurets livscykel, inklusive transport, så att producenterna kan se hur deras metoder förbättras och konsumenterna kan välja produkter som uppfyller deras krav”.

I sitt yttrande ”Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken” från december 2018 framhöll ReK sitt stöd för att övergå till mer extensiva produktionsmetoder utan burar senast 2027 för att hantera utmaningar som rör djurskydd, men även folkhälsan.

Guillaume Cros visade sitt stöd för organisatörerna av medborgarinitiativet ”End the Cage Age” redan 2019, när de samlat in en miljon underskrifter.

Burhållning av djur och fåglar är vanligt förekommande i Europa. Varje år hålls över 300 miljoner produktionsdjur i burar i hela EU. Enligt organisationen Compassion in World Farming anser 94 % av invånarna i Europa att det är viktigt att skydda produktionsdjurens välbefinnande, och 82 % anser att produktionsdjur bör skyddas bättre.

Kontaktperson:

Berta López Domènech

Tfn +32 22822170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Regionerna vill spela en central roll i EU:s styrning av kolinlagrande jordbruk för att se till att livsmedelstryggheten inte äventyras
Regionerna vill spela en central roll i EU:s styrning av kolinlagrande jordbruk för att se till att livsmedelstryggheten inte äventyras
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023