Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ett grönare, säkrare och friare Europa – ett ömsesidigt mål för EU:s regioner och det svenska ordförandeskapet  

EU:s regioner och kommuner står redo att samarbeta med det svenska rådsordförandeskapet för att uppnå ett ”grönare, säkrare och friare” Europa, i enlighet med det nuvarande ordförandeskapets motto. Sveriges civilminister Erik Slottner deltog i dag i Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession för att presentera en lägesrapport om ordförandeskapets prioriteringar, närmare bestämt att stödja Ukraina mot Rysslands aggression, stärka Europas konkurrenskraft, påskynda den gröna omställningen och energiomställningen samt säkerställa demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

Det svenska ordförandeskapet äger rum i en tid av många utmaningar – det pågående kriget i Ukraina, hög inflation och stigande energipriser. Detta gör det ännu mer angeläget att bryta EU:s beroende av fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen och energiomställningen, utan att någon region lämnas utanför. Civilminister Erik Slottner underströk också behovet av fortsatt politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina och välkomnade de europeiska regionernas och kommunernas insatser för att stödja Ukrainas återuppbyggnad och närmande till EU.

Vasco Alves Cordeiro, Europeiska regionkommitténs ordförande, förklarade:

Civilminister Erik Slottner framhöll: ”Den situation vi befinner oss i har en stark inverkan på EU:s medborgare och folkvalda politiker på lokal och regional nivå. Europeiska regionkommitténs arbete bidrar på ett avgörande sätt till att säkerställa att det regionala och lokala perspektivet integreras i EU:s arbete. Det är ytterst viktigt att vi nära följer utvecklingen, både på EU-nivå och på nationell nivå, för att ge kommuner och regioner förutsättningar att utföra sina uppgifter.

ReK kommer att samarbeta med det svenska ordförandeskapet i flera frågor, såsom stödet till Ukraina, påskyndande av klimat- och energiomställningen samt bekämpning av desinformation. I anslutning till detta kommer kommittén att hålla sin ordförandekonferens och sitt presidiesammanträde i Sveriges nordligaste stad, Kiruna, den 27–28 april, med fokus på rättvis omställning och klimatåtgärder i avlägsna områden.

Kontakt:

Monica Tiberi

Ordförandens talesperson

Tfn +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

Pressekreterare

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023