Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Toppmötet om grön omställning: Biltillverkningsregioner – avgörande för framgång!  

Politiska ledare från biltillverkningsregioner (CoRAI) träffade kommissionsledamoten med ansvar för budget, Johannes Hahn, medlemmar av Europeiska regionkommitténs utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) och företrädare för bilindustrin för att diskutera biltillverkningsregionernas roll när det gäller att uppnå en lyckad grön omställning. Evenemanget ägde rum den 14 oktober som en del av Europeiska veckan för regioner och städer (se en inspelning från evenemanget här ).

Pandemin har drabbat bil- och leverantörsindustrin vid en tidpunkt då stora investeringar görs i den gröna omställningen. Försäljningen av fordon har i år minskat med 32 %, vilket har lett till betydande nedskärningar av arbetstillfällen i biltillverkningsregioner. Den europeiska gröna given och EU:s budget kommer att spela en central roll när det gäller att hjälpa biltillverkningsregionerna och industrin att hantera denna omställning.

I sitt inledningsanförande under toppmötet om grön omställning betonade kommissionsledamot Johannes Hahn att ”Europas regioner står i centrum för den gröna och digitala omställningen och EU:s återhämtningsplan. Det är de små och medelstora företagen, de europeiska värdekedjorna och den europeiska industrin som kommer att stimulera innovation, skapa arbetstillfällen och få fart på den ekonomiska tillväxten i Europa”.

Christopher Drexler (AT–EPP), ordförande för Europeiska regionkommitténs mellanregionala grupp ”Bilindustrins framtid i regionerna” och minister i Steiermarks delstatsregering, välkomnade deltagarna och underströk att ”bil- och leverantörsindustrin och de europeiska regioner som hyser denna har hamnat i en allvarlig situation. Vi, Europas regioner, måste göra gemensam sak och leda denna nödvändiga omställning. Förhoppningsvis kommer detta att göra oss ännu starkare. Innovation och internationellt samarbete har alltid varit nyckeln till Steiermarks framgångar. Steiermark är en biltillverkningsregion som satsar på forskning och utveckling. Tillsammans med andra biltillverkningsregioner i Europa kommer vi att använda denna innovationskraft för att övervinna krisen och skapa nya arbetstillfällen”.

”För att minimera de negativa effekterna på sysselsättningen och på industrins konkurrenskraft måste EU stödja insatser för att modernisera och förbättra Europas befintliga fabriker, för att med framgång uppgradera sektorn i linje med den gröna given”, vidhöll Francisco Igea Arisqueta (ES–Renew), vice regionpresident i Kastilien och León. ”Tiotusentals arbetstillfällen i Kastilien och León och flera miljoner arbetstillfällen i hela Europa är beroende av bilindustrin”.

María Victoria Chivite Navascués (ES–PES), regionpresident i Navarra, vägleder sin region i arbetet med e-mobilitet. Hon framhöll att ”Navarra har utvecklats till ett utmärkt testområde för bilindustrin, där sektorns kapacitet används för att utveckla elfordon och komponenter till dessa och för att främja utveckling och genomförandet av nya lösningar för rörlighet i regionen”.

Grön rörlighet kan åstadkommas på flera sätt. ”Målet måste vara att uppnå en effektiv minskning av utsläppen, inte att prioritera vissa tekniker över andra”, menade Francisco Igea Arisqueta . ”Visste ni att det med hjälp av avfall från 1 000 personer går att driva en buss i ett år? Ett mer systemorienterat upphandlingsförfarande i regioner och städer är avgörande för att vi ska lyckas med detta”, påpekade Jonas Strömberg från Scania för att ge ett praktiskt exempel.

József Berényi (SK–EPP), vice regionpresident i Trnava, efterlyste ett nära samarbete mellan industrin och regionerna och underströk att man ”i Trnava är övertygade om att det är avgörande för bilindustrin att det finns ett samarbete mellan regionregeringen, företagen och industrin, särskilt under covid-19-krisen. Faktorer som stärkt konkurrenskraft för bilindustrin, digitalisering och innovation är alla centrala i arbetet för att skapa en hållbar framtid”.

”Bilindustrins underleverantörer tillhandahåller viktiga lösningar som bidrar till att förverkliga den gröna och digitala omställningen av rörligheten. Covid-19 har påskyndat denna förändring, men har också skapat ett kraftigt ytterligare tryck på bland annat sysselsättningsnivåerna. Europa behöver ett starkt ekosystem för bilindustrin för att bibehålla sin konkurrenskraft och driva på arbetet för att uppnå ambitiösa miljömässiga, digitala och trafiksäkerhetsrelaterade mål. Vi behöver ett politiskt ramverk för alla nivåer – regional, nationell och europeisk – som är öppet för olika tekniker och stöder innovation i så stor utsträckning som möjligt”, konstaterade sammanfattningsvis Sigrid de Vries , generalsekreterare för CLEPA (europeiska sammanslutningen av komponentleverantörer inom bilbranschen).

Bakgrundsinformation:

Europeiska regionkommitténs mellanregionala grupp ”Bilindustrins framtid i regionerna”, CoRAI , sammanför mer än 30 politiska ledare från biltillverkningsregioner för att främja samarbete mellan lokala och regionala myndigheter.

Kontaktperson:

David Crous

Tfn +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu