Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatanpassning: nu finns en ny verktygslåda online för kommuner och regioner  

Europeiska regionkommittén (ReK) har offentliggjort den första handboken om den gröna given med fokus på klimatanpassning. Handboken är en interaktiv verktygslåda som ger information om ekonomiskt stöd och tekniska instrument för att vidta klimatanpassningsåtgärder på grundval av olika geografiska områden och regionala särdrag. Målet är att förse de lokala och regionala myndigheterna med en uppsättning verktyg och rekommendationer för att bättre anpassa sig till klimatförändringarna, minimera sårbarheter och bygga upp resiliens för att minska katastrofriskerna samt förlusterna och skadorna.Det finns en handbok för varje EU-land.

Den nya handboken om klimatanpassning är utformad på ett kreativt och interaktivt sätt och ger de lokala och regionala myndigheterna vägledning när det gäller att genomföra den gröna given på lokal och regional nivå. Den ger stöd för att hitta rätt åtgärder för att hantera klimatförändringarnas faror. Den ger vägledning om fallstudier, ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd när det gäller klimatanpassning. Denna första upplaga är inriktad på anpassning till den globala uppvärmningen, men kommande handböcker kommer att inriktas på renoveringsvågen och den biologiska mångfalden.

Handboken om klimatanpassning är en del av ReK:s kampanj den gröna given på lokal nivå, som syftar till att stödja genomförandet av den gröna given på lokal och regional nivå. Eftersom det inte finns någon universallösning för ett lokalt och regionalt genomförande av den gröna given ger denna handbok en steg-för-steg-vägledning och är anpassad till varje lokal kontext (från stads- eller landsbygdsområden till bl.a. kustområden).

Klicka här för att komma till webbplatsen för handboken. Klicka på namnet på medlemsstaten nedan för att komma direkt till versionen för ett visst land. För närvarande finns handboken bara tillgänglig på engelska.

Österrike / Belgien / Bulgarien/ Kroatien / Cypern / Tjeckien / Danmark / Estland / Finland / Frankrike/ Tyskland / Grekland / Ungern / Irland / Italien/ Lettland/ Litauen / Luxemburg/ Malta / Nederländerna/ Polen / Portugal/ Rumänien/ Slovakien / Slovenien / Spanien / Sverige

Kontakt: sekretariatet för den gröna given på lokal nivå: greendeal@cor.europa.eu

Dela :