Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommitténs ordförande och Londons borgmästare: undvik en avtalslös brexit som båda parter förlorar på och som skapar en negativ spiral för europeiska och brittiska regioner och städer  

En kontaktgrupp mellan Förenade kungariket och EU, som leds av ordföranden för regionfullmäktige i Bretagne, har i uppgift att stärka lokala och regionala partnerskap och säkra tillräckligt ekonomiskt stöd från EU till hårt drabbade regioner

Under en onlinedebatt i Bryssel uppmanade ordföranden för Europeiska regionkommittén (ReK) – Apostolos Tzitzikostas – och Londons borgmästare – Sadiq Khan – Förenade kungarikets och EU:s förhandlare att fortsätta förhandlingarna tills man har kommit överens om ett handelsavtal. De varnade för att ett avtalslöst utträde kommer att få katastrofala följder och leda till en negativ spiral för båda parter, som kommer att drabba många regioner och städer i EU och i Förenade kungariket. Londons borgmästare efterlyste en omedelbar förlängning av övergångsperioden om ett handelsavtal inte kan ingås inom ramen för de pågående förhandlingarna. De lokala och regionala myndigheterna i EU och i Förenade kungariket åtog sig även att intensifiera sina gemensamma ansträngningar för att mildra brexit och att föra ett långsiktigt samarbete kring frågor som klimatförändringarna och migration.

Med mindre än tre veckor kvar innan Förenade kungarikets övergångsperiod löper ut och med det framtida handelsavtalet mellan Förenade kungariket och EU hängandes på en skör tråd, uttryckte EU:s lokala och regionala ledare och Londons borgmästare sin oro över de allvarliga konsekvenserna av ett avtalslöst utträde. De åtog sig att föra ett nära samarbete för att se till att effekterna av brexit på lokal och regional nivå regelbundet bedöms och att även i framtiden arbeta tillsammans på områden av ömsesidigt intresse.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i den grekiska regionen Mellersta Makedonien, varnade för att ” en avtalslös brexit kommer att få katastrofala följder för många regioner, och kommer tillsammans med pandemin att utgöra en farlig mix för de regionala ekonomierna. Det är de lokala och regionala myndigheterna som först kommer att blir vittne till hur människors liv påverkas av slutförhandlingarna om brexit. Det kommer att ta många år att sätta nya gränser och att komma till insikt om vad denna separation innebär för oss alla. Tillsammans med London kommer städer och regioner i Förenade kungariket och i EU att arbeta sida vid sida för att hitta sätt att jämna ut och mildra effekterna på våra respektive samhällen.

Sadiq Khan , borgmästare i London, påpekade under debatten att ” brexit är ett faktum, och vi är skyldiga att blicka framåt, inte mot det som har varit. Vi måste samarbeta – mellan städer, regioner och länder – för att möta gemensamma utmaningar. Jag vill se till att London förblir en viktig partner för Bryssel och för alla städer, regioner och medborgare i EU. Om ett handelsavtal inte kan ingås de närmaste dagarna uppmanar jag Boris Johnson och EU att förlänga övergångsperioden. Ett avtalslöst utträde bör helt enkelt inte ses som ett alternativ. En sådan situation skulle både Förenade kungariket och EU förlora på – arbetstillfällen skulle gå förlorade, tillväxten skulle minska och levnadsstandarden i hela Europa skulle påverkas negativt, och detta vid en avgörande tidpunkt i vår kamp mot pandemin.

ReK-ledamöterna diskuterade olika sätt att upprätthålla och utveckla förbindelserna med Förenade kungarikets decentraliserade förvaltningar och lokala och regionala myndigheter i England, Skottland, Wales, Nordirland och Gibraltar. Ordföranden för den nyligen inrättade kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket, Loïg Chesnais-Girard (FR–PES), ordförande för regionfullmäktige i Bretagne, konstaterade att ” lokala och regionala politiker på båda sidor av Engelska kanalen har ett gemensamt intresse av att begränsa skadorna på sina regionala och lokala ekonomier. För att lyckas med detta måste vi främja gränsöverskridande samarbete i våra kontakter med de nationella regeringarna och EU. Inom EU utgör brexitjusteringsreserven en buffert för de svårast drabbade områdena. Jag uppmanar EU att stå redo att tillhandahålla mer pengar om kostnaderna för effekterna av brexit överstiger 5 miljarder euro, vilket de sannolikt kommer att göra. Denna covid-brexit-cocktail är mycket, mycket giftig, och vi måste stå enade, både ekonomiskt och politiskt.

Mitt under de pågående förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket skickade även Michel Barnier , chef för arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket , ett meddelande där han framhöll att ” vi fortsätter att arbeta för att få till stånd ett ambitiöst partnerskap mellan EU och Förenade kungariket för att såväl människor och lokalsamhällen som företag och regioner ska kunna fortsätta att samarbeta på bästa möjliga sätt i framtiden. Men även om vi fortfarande är öppna för att hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar – vilket vi alltid har varit – kommer EU inte att ingå ett avtal till vilket pris som helst. Ett avtal måste skydda EU:s inre marknad och våra medborgares, företags och regioners långsiktiga ekonomiska intressen. Vi står i dagsläget fortfarande långt ifrån varandra när det gäller de välbekanta frågorna om lika villkor, styresformer och fiske. De kommande dagarna är ytterst viktiga. Vi bör dock alla fortsätta att förbereda oss för alla scenarier, även en avtalslös brexit den 1 januari 2021.

Bakgrundsinformation

Under 2018 genomförde ReK undersökningar bland sina ledamöter, andra lokala och regionala myndigheter samt lokala handelskamrar om konsekvenserna av brexit, som offentliggjordes i en samlad rapport . I rapporten redogör man även för resultaten av en studie om de sektorer och regioner som påverkas mest av förändringarna i de ekonomiska banden med Förenade kungariket. Det handlar om sektorer som livsmedel, transportfordon, maskiner, elektronik, textilier och möbler. Regioner som drabbas särskilt hårt inbegriper alla regioner i Irland, Hauts-de-France och Bretagne i Frankrike, Małopolskie och Lubelskie i Polen, Hessen i Tyskland, Flandern i Belgien och Andalusien i Spanien. Enskilda industrisektorer som är särskilt påverkade finns i regionerna Emilia-Romagna, Toscana och Marche i Italien, i Midi-Pyrénées och Auvergne i Frankrike samt i regioner i Tyskland, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Tjeckien, Rumänien, Bulgarien och Grekland.

Kontaktpersoner:

Michele Cercone

Ordförandens talesperson

Tfn +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 473854759

David.French@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023