Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s framtida budget: Om sammanhållningspolitiken undergrävs riskerar vi att undergräva EU:s framtid  

Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz varnade i dag för att EU:s sammanhållningsmedel inte får minskas och även fortsättningsvis måste vara tillgängliga för alla regioner och städer om Europeiska unionen vill ha en mer enad, inkluderande, grönare och blomstrande framtid. Karl-Heinz Lambertz uttalade sig om ett dokument som offentliggjordes i dag av Europeiska kommissionen, som presenterar olika alternativ för EU:s budget efter 2020 och som omfattar en betydande minskning av medlen för EU:s sammanhållningspolitik.

Med hänvisning till Europeiska rådets och kommissionens uttalanden, där de erkänner sammanhållningspolitikens mervärde, och det stöd som de portugisiska, italienska och tyska regeringarna nyligen har uttryckt, sade Karl-Heinz Lambertz: "Nästa EU-budget kommer att vara avgörande för Europeiska unionens framtid. Som EU:s viktigaste verktyg för investeringar och solidaritet skapar sammanhållningspolitiken arbetstillfällen, stöder små och medelstora företag, främjar innovation och bekämpar klimatförändringarna. Om sammanhållningspolitiken undergrävs undergräver vi också sammanhållningen i ett framtida EU med 27 medlemsstater. EU:s Romförklaring, som gjordes förra året, stöder ett Europa som gör det möjligt för alla förvaltningsnivåer, även lokala och regionala myndigheter, att stärka "Europas innovations- och tillväxtpotential". Europeiska rådet och kommissionen erkänner öppet de positiva effekter som sammanhållningspolitiken har haft, vilket är anledningen till att den kommande EU-budgeten måste fortsätta att investera samma procentandel som under den nuvarande programperioden, dvs. 34,2 %."

Diskussioner om nästa fleråriga budgetram – som fastställer årliga utgiftstak för EU:s alla politikområden för 2021–2027 – finns på dagordningen för nästa informella möte i rådet den 23 februari och kommissionens förslag väntas den 2 maj. De lokala och regionala myndigheterna är oroade över att nya prioriteringar, såsom säkerhet och migration, kommer att leda till nedskärningar i sammanhållningspolitiken.

Ordförande Karl-Heinz Lambertz erinrade om att Europeiska regionkommittén – EU:s ledamotsförsamling med 350 lokala och regionala ledare – nyligen uppmanat medlemsstaterna att öka sina bidrag till EU:s nästa budget från 1,1 % till 1,3 % av bruttonationalinkomsten, en ståndpunkt som delas av Europaparlamentet. "Om vi vill ha ett ambitiöst EU behöver vi en ambitiös budget. EU bör göra mer med mer: Vi kommer aldrig att uppnå ett verkligt socialt, inkluderande och grönare Europa som gör livet bättre för varje medborgare om inte medlemsstaterna bidrar mer till EU:s budget. EU:s framtid ligger nu i händerna på ledarna för EU-27. Vi hoppas att de kan skapa en folkets budget som är effektiv, flexibel och ambitiös så att EU kan möta dagens utmaningar och övervinna morgondagens", sade ordföranden.

I syfte att verka för en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och kommuner efter 2020 har ReK, tillsammans med ledande sammanslutningar för regioner och städer i EU, lanserat #CohesionAlliance: en gräsrotsrörelse som är öppen för alla som anser att EU:s sammanhållningspolitik även fortsättningsvis måste utgöra en pelare i EU:s framtid. Sedan alliansen lanserades i oktober förra året har den lockat nästan 3 000 undertecknare, bl.a. regionala och lokala myndigheter, Europaparlamentsledamöter, EU-ministrar, näringslivsorganisationer, akademiska institutioner, fackföreningar och tankesmedjor.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu