Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europas framtid: ett nytt kapitel för den europeiska demokratin skrivs av kommuner och regioner  

ReK:s ledamöter välkomnar i närvaro av kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica kommissionens stöd till ett konvent i syfte att se över EU-fördragen och åtar sig att bidra till genomförandet av slutsatserna från konferensen om Europas framtid

I en debatt med Dubravka Šuica, kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, välkomnade de lokala och regionala företrädarna både kommissionens stöd till ett konvent i syfte att se över EU-fördragen, som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framförde i sitt tal om tillståndet i unionen, och bekräftelsen av att medborgarpaneler kommer att bli ett permanent inslag i EU:s politiska beslutsprocess. Europa står emellertid inför många utmaningar på grund av kriget i Ukraina och klimat- och energikrisen, vilket ges vid handen i den årliga rapporten om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Detta sätter press på såväl EU:s demokratier som den europeiska solidariteten. De lokala och regionala företrädarna betonar därför vikten av en konkret uppföljning av slutsatserna från konferensen om Europas framtid och framhåller att regionerna och kommunerna kommer att bidra oavsett om ett konvent hålls eller inte.

ReK:s ordförandeVasco Alves Cordeiro (PT–PES) sade: ”Vi lokala och regionala företrädare är en del av svaret och arbetar dagligen för att hitta lösningar. 89 % av de lokala och regionala företrädarna vill enligt den regionala och lokala barometern att regioner och kommuner ska ha ett större inflytande över EU:s framtid. Vi efterlyser ett effektivt samarbete mellan EU-institutionerna när det gäller uppföljningen av konferensen om Europas framtid. Lokala och regionala myndigheter bör delta till fullo, till exempel i ett framtida konvent.”

Dubravka Šuica, kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, sade: ”De senaste geopolitiska händelserna erinrar oss om att ingen tid får gå till spillo när det gäller att förstärka demokratins motståndskraft inifrån. Europeiska regionkommittén har varit en avgörande partner under konferensen om Europas framtid. Tiden är nu inne för att omsätta visionerna i konkreta åtgärder, och vi inleder genom att förstärka medborgarnas deltagande. Kommissionen visar vägen – medborgarpaneler kommer att ingå i beslutsfattandet och våra onlineverktyg håller på att moderniseras. Nästa år kommer vi att lägga fram ett paket för försvar av demokratin, varmed vi omedelbart reagerar utifrån medborgarnas förslag. Lokala och regionala myndigheter är centrala för en livskraftig och stark demokrati. Initiativet ’Bygga Europa med lokala företrädare’ är en unik allians med lokala och regionala myndigheter. Jag uppmuntrar kommitténs alla ledamöter att bidra till att det blomstrar.”

De lokala och regionala företrädarna välkomnade också stödet från kommissionsordförande Ursula von der Leyen till Europaparlamentets uppmaning om ett konvent i syfte att se över fördragen. Detta stöd uttalades även av vice ordförande Dubravka Šuica. ReK ställde sig redan i sin resolution från juni 2022 om resultatet av konferensen om Europas framtid bakom denna uppmaning från Europaparlamentet. ReK-ledamöter bör delta till fullo i ett framtida konvent, så att de över en miljon regionalt och lokalt valda företrädarna i Europa representeras. Konventets sammansättning bör återspegla detta, och det bör även beaktas att vissa av dessa politiker företräder regioner med lagstiftningsbefogenheter.

Eftersom kommunikation och utåtriktad verksamhet är grundläggande inslag i uppföljningen av konferensen om Europas framtid stöder ReK:s ledamöter till fullo kommissionens bekräftelse av att medborgarpaneler, såsom de infördes i konferensen, kommer att bli ett permanent verktyg i EU:s framtida politiska beslutsfattande. ReK:s europeiska nätverk för regionala och lokala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor är i detta avseende fullt operativt och arbetar i synergi med kommissionens nätverk ”Bygga Europa med lokala företrädare” (BELC). Lokala evenemang och medborgardialoger hålls och kommer att hållas i hela EU, i synnerhet med hänsyn till nästa val till Europaparlamentet.

Bakgrund:

Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2022

Den regionala och lokala barometern 2022

– ReK:s resolution om resultatet och uppföljningen av konferensen om Europas framtid med ståndpunkter och förslag, bland annat beträffande en översyn av fördragen samt förslag som härrör från konferensen och har relevans för ReK samt kommuner och regioner

– ReK:s resolution om Europeiska regionkommitténs förslag inför Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2023

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi – ordförandens talesperson

Tfn +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – pressekreterare

Tfn +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023