Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser  

I takt med att livsmedels- och energipriserna stiger behövs det mer stöd till utsatta hushåll, leveranskedjor och jordbruksproduktion.

Rysslands krig mot Ukraina hotar den globala livsmedelsförsörjningen och har ytterligare destabiliserat jordbruksmarknaderna samt drivit upp de redan höga priserna på livsmedel, foder, energi och gödselmedel. Problemet förvärras av de störningar i livsmedelsförsörjningskedjorna som uppstått till följd av pandemin och effekterna av klimatkrisen. I ljuset av detta diskuterade ReK-ledamöterna vid sin plenarsession den 30 november, tillsammans med jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski och Europaparlamentsledamoten Marlene Mortler, hur man kan göra det europeiska livsmedelssystemet mer hållbart och förberett inför framtida kriser.

Att stärka de lokala och regionala livsmedelssystemen genom att investera i hållbar, lokal produktion av god kvalitet, korta ned leveranskedjorna och genomföra en långsiktig strategi för att trygga livsmedelsförsörjningen i Europa var de viktigaste rekommendationerna från de lokala och regionala ledarna. Dessa rekommendationer tas upp i ett yttrande om livsmedelstrygghet och motståndskraft som utarbetats av Piotr Całbecki (PL–EPP). Ledamöterna ryggade heller inte tillbaka för de mer strukturella och långsiktiga utmaningar som vi omedelbart måste ta itu med för att förbereda oss inför eventuella framtida kriser: behovet av att utveckla lokala och regionala beredskapsplaner och strategier för livsmedelstrygghet och av att vidareutveckla regleringen av jordbruksmarknaderna för att bygga upp jordbrukslager och undvika ekonomisk spekulation.

Under debatten sade Europeiska regionkommitténs ordförande, Vasco Alves Cordeiro, följande: ”Rysslands krig mot Ukraina, energikostnaderna, inflationen, klimatkrisen, pandemin: alla dessa utmaningar sätter de europeiska jordbrukarna under stark press samtidigt som livsmedlens överkomlighet minskar kraftigt. Den livsmedelskris som vi upplever i dag har en dramatisk inverkan på utsatta hushåll, och alltför många européer har inte råd med en hälsosam måltid. EU-institutionerna, men även de nationella, lokala och regionala myndigheterna, måste agera tillsammans och utforma effektiva nödåtgärder, samtidigt som vi fortsätter att ställa om till en hållbar ekonomi.”

Jordbrukskommissionären, Janusz Wojciechowski, noterade: ”Den nuvarande krisen bekräftar tydligt att vi måste ta itu med de kortsiktiga utmaningarna samtidigt som vi fortsätter att ställa om till mer hållbara och motståndskraftiga livsmedelssystem. Vi måste förbättra hållbarheten i våra livsmedelssystem, inte bara av miljö- och klimatskäl, utan också för att säkerställa vårt strategiska oberoende och minska vårt beroende av andra. De lokala och regionala myndigheterna har direkt erfarenhet av dessa frågor och kommissionen välkomnar varmt deras samarbete, bidrag och lösningar.”

Marlene Mortler (DE–EPP), ledamot av Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling noterade: ”Den globala livsmedelstryggheten är en stor utmaning. Och globala utmaningar kräver globala lösningar.Den gröna given kommer att ge bäst effekt inom jordbruket, vilket innebär att vi behöver fler möjligheter i stället för förbud, samt minskning genom innovation! Dagens och morgondagens fråga är: hur kan vi producera tillräckligt med biomassa för livsmedelsproduktion för fler människor på en mindre yta på ett sätt som bevarar resurserna och därmed är hållbart?”

Piotr Całbecki (PL–EPP), föredragande för yttrandet ”Säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen”,och regionpresident i Kujawsko-Pomorskie (Kujavien–Pommern) sade: ”För att trygga livsmedelsförsörjningen i EU måste vi bygga vidare på motståndskraftiga lokala livsmedelssystem. Det innebär att vi måste uppmuntra en mer diversifierad regional och lokal livsmedelsproduktion och fullt ut utnyttja potentialen hos lokala leveranskedjor och offentlig upphandling av livsmedel. Den kris som vi står inför i dag är varken den första eller den sista. Därför måste vi förbereda oss bättre inför eventuella framtida kriser, även sådana som är kopplade till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Dagens kris måste utnyttjas för att minska vårt beroende av importerade insatsvaror som gödselmedel eller bekämpningsmedel.”

Han påpekade också att hundratals miljoner människor runt om i världen hotas av svält på grund av Rysslands aggression. Det är därför mycket viktigt att involvera lokala leverantörer av livsmedel, gödselmedel och energi för att bygga upp beredskapslager och globala lager.

I det antagna yttrandet stöder lokala företrädare ett stärkande av lokala leveranskedjor, och betonar vikten av att uppnå målen i den gröna given och från jord till bord-strategin på fältet. De efterlyser också finansiering av projekt som syftar till att öka livsmedelstryggheten på regional nivå och uppmanar till en förstärkning av det ekologiska jordbruket samt systematiska åtgärder för att minska matsvinnet.

Bakgrundsmaterial:

Webbsändning: På ReK:s webbplats.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi – ordförandens talesperson

Tfn +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023