Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Det första ”BORDERS FORUM” och EGTS-plattformens tionde sammanträde  

9–10 november 2020, Paris

Den 9–10 november 2020 anordnar Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) den första upplagan av BORDERS FORUM och EGTS-plattformens tionde årliga sammanträde i samarbete med Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen i Paris. Evenemanget kommer att samla företrädare från lokal, regional, nationell och europeisk nivå, däribland kommissionär Elisa Ferreira, ReK:s ordförande, Apostolos Tzitzikostas, och ministrar från Frankrike, Tyskland, Italien, Ungern, Luxemburg och Polen. Det anordnas med stöd av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Gränserna har åter hamnat i centrum för den politiska debatten sedan inre gränser i EU plötsligt stängdes till följd av covid-19-pandemin. Detta har haft en enorm inverkan på gränsregionerna, eftersom EU till omkring 40 % utgörs av gränsregioner och mer än 2 miljoner européer dagligen korsar en gräns för att ta sig till arbetet.

Syftet med ”Borders Forum” är att skapa en plats för diskussion och ett omfattande politiskt bollplank för att lyfta fram de gränsöverskridande regionernas behov. Forumet kommer att sammanföra lokala, nationella och europeiska aktörer som deltar i gränsöverskridande samarbete, och kommer att bekräfta deras gemensamma ambition och plats i den politiska debatten samt konsolidera en europeisk gränsöverskridande medborgarallians.

Evenemanget äger rum vid en tidpunkt då EU firar sina Interreg*-samarbetsprograms 30-årsjubileum, EGTS**-plattformens 10-årsjubileum och genomförandet av Aachen-fördraget, ett bilateralt avtal mellan Frankrike och Tyskland om närmare samarbete och integration.

Mer information finns här : www.bordersforum.eu

För redaktörerna:

* Interreg är ett av EU:s viktigaste verktyg för att stödja samarbete över gränserna genom projektfinansiering. Syftet är att tillsammans ta itu med gemensamma utmaningar och hitta gemensamma lösningar på områden såsom hälsa, miljö, forskning, utbildning, transport, hållbar energi osv.

** Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete är ett europeiskt rättsligt instrument som syftar till att underlätta och främja gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Det gör det möjligt för enheter från olika medlemsstater att gå samman i en ny enhet med fullständig juridisk personlighet.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)22822366

Mobil +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023