Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Finlands EU-ordförandeskap - Städerna och regionerna bidrar till ett förnyat Europa  

Finland tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd i ett läge där EU befinner sig vid ett vägskäl. Unionen åbörjar ett nytt kapitel i ljuset av resultatet av valet till Europaparlamentet: EU:s institutioner kommer att styras av nya ledare som kommer att behöva hantera stora frågor såsom nästa EU-budget och ta ansvar för att fastställa innehållet inför EU:s kommande programperiod. Vi befinner oss i en tid av förnyelse.


De kommande sex månaderna måste inriktas på att uppnå resultat som omfattar alla medborgare. Genom Europeiska regionkommittén har vi – i egenskap av lokala och regionala ledare – en röst med vilken vi bidrar till att ställa upp prioriteringarna för EU-institutionernas kommande politik. Städerna och regionerna har en nyckelroll när det handlar om att ta itu med samhällsutmaningar, oavsett om det rör sig om klimatförändringar, skapande av arbetstillfällen eller lokal sammanhållning. De måste delta som partner i det gemensamma skapandet av smarta lösningar för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, vilka måste genomsyra alla politikområden och alla förvaltningsnivåer.


Det finländska ordförandeskapet prioriterar hållbar tillväxt: genom samarbeten med näringslivet och universiteten är städerna och regionerna motorer som driver innovationen framåt. Genom att stödja små och medelstora företag, entreprenörskap och uppstartsföretag bidrar lokala och regionala aktörer till en hållbar utveckling. Detta är vad medborgarna förväntar sig. Det kräver att man stärker synergierna mellan de olika EU-programmen, integrerar användningen av alla offentliga och privata finansieringsinstrument och utökar europeiska partnerskap som bygger på regionala strategier för smart specialisering. Det innebär att man behåller den nuvarande nivån på EU:s investeringar i sammanhållningspolitiken för alla regioner och städer, rika som fattiga. Att ta itu med regionala skillnader och stödja alla regioner är det yttersta tecknet på europeisk solidaritet. Utan sammanhållning är vi ingen union. Utan tillräckliga investeringar kommer regionerna och städerna inte att kunna bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar.


Hållbar tillväxt för alla kräver tillräckliga lokala investeringar i utbildning och innovation, inbegripet digitalisering och artificiell intelligens. Digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll i många samhällsutmaningar, såsom säkerhet och bekämpningen av klimatförändringarna. Städerna och regionerna – med sina företag, Högskolor och medborgare – spelar en nyckelroll när det gäller att driva på EU:s digitala omvandling för att utöka samarbetet och partnerskapen. De politiska ledarna på alla förvaltningsnivåer måste samverka och tänka lokalt för att genomföra de förändringar som Europa så brådskande behöver.


Den nordliga dimensionen är också viktig, inte bara för Finland utan för hela Europa. Den blir mer och mer central i fråga om globala handelsvägar och naturresurser. Den är också en skarp påminnelse om att vi måste höja vår ambitionsnivå när det gäller klimatförändringarna. Den arktiska miljön är redan ytterst sårbar och denna sårbarhet kommer att påverka hela planeten om den inte hanteras nu. Vi lokala och regionala aktörer kan inte rulla tummarna och vänta. Vi är ambitiösa, inkluderande och innovativa. Vi är redo att uppnå resultat när det gäller klimatåtgärder och vi kräver ett koldioxidfritt Europa senast 2050.


Det finländska ordförandeskapet kan förlita sig på de europeiska städerna och regionerna för ett framgångsrikt ordförandeskap. Mycket kan uppnås under de närmaste sex månaderna genom att vi tillsammans arbetar och investerar lokalt.


Karl-Heinz Lambertz, Ordförande för ReK
Markku Markkula, Förste vice ordförande för ReK