Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare i EU: ”Kampen för Ukrainas demokrati är en kamp för Europas demokrati”  

President Emmanuel Macron och talman Roberta Metsola riktade sina budskap till de 3 000 lokala och regionala ledare som antog Marseillemanifestet, med krav avseende EU:s framtid

Under det 9:e europeiska toppmötet för regioner och städer i Marseille stod lokala och regionala ledare från hela EU enade i sitt stöd för Ukraina i kriget mot Ryssland, och de uttryckte sin beslutsamhet när det gäller att stödja det ukrainska folket. Mot bakgrund av att kriget i Ukraina visar att demokratin inte kan tas för given omfattar Marseillemanifestet , som antogs under toppmötet, krav på att medborgarna ska sättas i centrum för demokratin i Europa.

I Marseille utsågs Vitalij Klytjko , borgmästare i Kiev, till hedersledamot av Europeiska regionkommittén. I samband med detta gjorde kommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, följande uttalande : ” 3 000 deltagare i Marseille och 1,2 miljoner lokala och regionala ledare i EU står bakom Ukraina och motsätter sig Rysslands invasion. Vi står enade i vår vilja att hjälpa våra grannar, ta itu med klimatkrisen, bekämpa extremism och främja territoriell sammanhållning. I Marseillemanifestet efterlyser vi ett EU som skyddar och förbättrar medborgarnas liv. Det är dags för en starkare demokrati i EU, där människorna i alla regioner, städer och byar står i centrum.

Renaud Muselier , ordförande för regionfullmäktige i Provence-Alpes-Côte d’Azur i Frankrike och vice ordförande för det franska regionförbundet, framhöll: ” Vi står inför något som vi inte har kunnat föreställa oss: en väpnad konflikt och hundratusentals flyktingar. Tillsammans med Europeiska regionkommitténs ordförande och med stöd av Europaparlamentets talman har vi därför inlett ’Southern Appeal for Ukraine’ (det sydliga uppropet för Ukraina). 242 regioner, 80 lokala och regionala enheter och nästan 89 000 kommuner i EU kommer att gå samman för att ekonomiskt stödja den icke-statliga organisationen ACTED (organisationen för tekniskt samarbete och teknisk utveckling), i syfte att hjälpa människor som tvingats på flykt. Det handlar om en uppmaning till alla samhällen i EU om att stödja det ukrainska folket och samla in mer än 20 miljoner euro. Detta initiativ är ännu ett bevis på att våra regioner, kommuner och andra lokala och regionala enheter har avgörande betydelse för EU. I dag – i slutet av detta toppmöte – välkomnade Frankrikes president denna uppmaning, och förstärkte därmed vår beslutsamhet när det gäller att stödja det ukrainska folket.

Frankrikes president Emmanuel Macron , vars tal framfördes av Renaud Muselier under toppmötet, underströk: ” I detta läge då Frankrike och EU fattar beslut om hållfast stöd och omfattande sanktioner vet jag att våra lokala och regionala myndigheter uppvisar samma styrka och enighet. Det är ni som på lokal och regional nivå står upp för de värden som utgör grunden för vårt EU, och som gör oss till en fredsmakt som verkar för frihet och rättvisa. Initiativet ’Southern Appeal for Ukraine’, som Europeiska regionkommittén och dess ordförande Apostolos Tzitzikostas inlett tillsammans med regionfullmäktigeordförande Renaud Muselier, utgör en viktig förstärkning på det humanitära området. Detta initiativ åtnjuter starkt stöd från Europaparlamentets talman Roberta Metsola och Europeiska kommissionen, och har stor betydelse och en viktig roll att spela den närmaste tiden. Tillsammans visar vi upp Europas bästa sidor, det vill säga ett enat, sammanhållet, rättvist och demokratiskt Europa. Det är detta Europa som det ukrainska folket i dag står upp och kämpar för. EU och dess medlemsstater behöver sina kommuner och regioner i detta svåra läge. Situationen visar hur mycket vi behöver stärka vår europeiska suveränitet. De lokala myndigheterna har sin plats att fylla i detta gemensamma arbete.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola , som deltog i toppmötet, betonade : ” Regionerna och städerna är unionens bultande hjärta. De lokala och regionala myndigheterna har en tydlig roll att spela i att se till att de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen är en del av EU-medborgarnas vardag. Vi vet hur viktiga de lokala och regionala ledarna är när det gäller att främja och slå vakt om vårt gemensamma projekt och våra gemensamma värden och principer. Vi kan inte sänka garden, utan måste fortsätta att vara på vår vakt. Den europeiska demokratins hus är värdefullt. Vi kommer att skydda det.

Dubravka Šuica , vice ordförande för Europeiska kommissionen och kommissionsledamot med ansvar för demokrati och demografi, sade: ” Vi får aldrig ta vår demokrati för given: vi måste värna den tillsammans, varje dag och på alla nivåer. Europeiska regionkommittén och de evenemang som den anordnar gör det möjligt för EU att nå ut till medborgare i Europas alla hörn. Som tidigare borgmästare stöder jag er uppmaning om att göra lokala och regionala myndigheter mer delaktiga i demokratin i Europa.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Christa Schweng kommenterade: ” Den skrämmande utveckling som vi ser i Ukraina i dag utgör verkligen ett angrepp mot alla de värden som gör oss till en gemenskap. Jag är djupt övertygad om att innebörden av att vara europeisk först och främst är att man respekterar en sammanhängande uppsättning värden som inte är förhandlingsbara, såsom respekten för frihet, demokrati, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna. I centrum för allt detta står engagerade medborgare, såväl män som kvinnor. Det civila samhällets organisationer är det kitt som håller samman den gemensamma europeiska demokratins hus.

Europeiska regionkommitténs första vice ordförande Vasco Alves Cordeiro påpekade: ” Det finns en stark koppling mellan kriget i Ukraina och den diskussion om demokratin i Europa som vi har fört här i Marseille. Vi får inte begå misstaget att skilja dessa frågor åt. Rysslands aggression mot Ukraina är i själva verket ett angrepp mot innehållet i vårt manifest och de värden som vi med ny kraft avser att främja. Kriget visar att vi inte kan ta demokratin för given .” 

I förklaringen om Ukraina från toppmötet uppmanas EU att ge sitt fulla stöd till de ukrainska flyktingarna. I denna förklaring uttalas även ett starkt fördömande av Vladimir Putins oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina, och EU uppmanas att snarast ge ukrainska medborgare som lämnar sitt land flyktingstatus enligt EU:s asyllagstiftning.

Under det två dagar långa toppmötet dominerades debatten av kriget i Ukraina, men omfattande diskussioner fördes även om Europas framtid, återhämtningen efter pandemin och sammanhållningspolitiken, som är viktiga frågor i det manifest som antogs i slutet av toppmötet. Marseillemanifestet innehåller förslag som syftar till att stärka EU:s demokratiska legitimitet, liksom en uppmaning till en gradvis uppgradering av regionerna, städerna och kommunerna – genom Europeiska regionkommittén – från den nuvarande rådgivande funktionen till en bindande roll inom ett begränsat antal politikområden med en tydlig territoriell dimension, samtidigt som man undviker ytterligare komplexitet i EU.

Bakgrund

Marseillemanifestet

Förklaringen om Ukraina

Webbsidan för toppmötet

Foton från toppmötet

Kontaktperson:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 471702869

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023