Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
”Från jord till bord”: regionerna och städerna måste vara delaktiga för att stödja producenterna, skydda miljön och bekämpa livsmedelsfattigdom efter krisen  

ReK efterlyser full överensstämmelse mellan EU:s strategi och den gemensamma jordbrukspolitiken och målen för den gröna given

Covid-19-pandemin har visat på de nära sambanden mellan folkhälsa, ekosystem och livsmedelssystem. I ett yttrande som utarbetats av Guido Milana (IT–PES) och som antogs vid Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession välkomnar de lokala och regionala ledarna ”från jord till bord”-strategin, men efterlyser större tonvikt på korta leveranskedjor och lokala och regionala produktionsformer som bygger på djur- och miljöskydd samt näringsmässig kvalitet.

Från jord till bord-strategin för hållbara livsmedel är en pelare både i den europeiska gröna given – ett av EU:s flaggskeppsinitiativ – och i EU:s återhämtningsplan. Strategin lades fram den 20 maj 2020 av kommissionen och kommer att omfatta alla led i livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion. Syftet är att skapa ett hållbart livsmedelssystem i EU som tryggar livsmedelsförsörjningen samt skyddar människors hälsa och miljön.

Genom yttrandet ”Från jord till bord – den lokala och regionala dimensionen” , utarbetat av Guido Milana (IT–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Olevano Romano (storstadsområdet Rom) och f.d. ledamot av Europaparlamentet, betonar ReK att det är mycket viktigt att den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken efter 2020 är helt anpassade till målen i från jord till bord-strategin samt målen för biologisk mångfald för 2030 .

Genom från jord till bord-strategin kan tillgången till livsmedel – en grundläggande men väsentlig fråga – åter komma att ställas i centrum för den politiska debatten. Pandemin har faktiskt ökat ojämlikheten, och vi måste göra livsmedelssystemen rättvisare och hållbarare. Den bristande ambitionsnivån i översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken riskerar dock att äventyra allt, och vi beklagar denna brist på samstämmighet ”, sade Guido Milana.

ReK stöder från jord till bord-strategin och de mål som kommissionen lägger fram för minskad användning av bekämpningsmedel, konstgödsel och antimikrobiella medel samt ökat ekologiskt jordbruk. Dessutom efterlyser ReK en grundlig konsekvensbedömning av de kvantifierade målen och uppmanar till att övervaka de framsteg som görs.

För att framhålla den lokala och regionala dimensionen påpekar ReK att offentlig upphandling av livsmedel är en av de viktigaste faktorerna i en faktisk omställning till ett hållbart livsmedelssystem på lokal och regional nivå. De offentliga myndigheternas köpkraft motsvarar 14 % av EU:s BNP. Offentlig upphandling kan därför tjäna som en stark drivkraft för efterfrågan på hållbara produkter. Den institutionella efterfrågan är viktig för att öka användningen av hållbara livsmedel och skapa marknadsmöjligheter för små leverantörer.

Regionerna och städerna kan agera som nyckelaktörer i omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. De måste därför vara delaktiga i genomförandet och övervakningen av strategin. För att deras behov ska beaktas bättre bör de regionala myndigheterna kunna fortsätta att fullgöra sin roll som förvaltningsmyndigheter och delta i utformningen av miljösystemen på både europeisk och nationell nivå.

Läs intervjun med Guido Milana, föredragande för från jord till bord-strategin.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

ReK:s Flickr-galleri

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023