Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europas regioner måste förbli viktiga aktörer i EU:s gemensamma jordbrukspolitik  

Inför en avgörande omröstning i Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) uppmanar Europeiska regionkommittén till att regionerna ska få behålla sin centrala roll i förvaltningen och genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Europaparlamentets AGRI-utskott kommer på måndag eftermiddag att diskutera tre förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken, som kommer att gå till omröstning de närmaste veckorna. I sin nuvarande form skulle AGRI-utskottets betänkande om förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken , som utarbetats av Esther Herranz Garcia (ES–EPP), marginalisera och äventyra de europeiska regionernas roll och självständighet i förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

ReK är särskilt bekymrat över den kompromiss som föreslås angående artikel 110, enligt vilken regionernas roll skulle begränsas till att enbart genomföra åtgärder som fastställts på nationell nivå . Genom att tillämpa en sådan organisationsmetod på Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling riskerar man att gå miste om den
rika förvaltningserfarenhet som har förvärvats under årens lopp i många europeiska regioner, varnar
Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande.

”För att den kommande gemensamma jordbrukspolitiken ska bli en framgång är det ytterst viktigt att de kompromisser som nås mellan de politiska samordnarna i Europaparlamentet innehåller en tydlig hänvisning till regionernas roll som förvaltningsmyndigheter för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken”, betonade ordförande Lambertz.

ReK förespråkar en politik som upprätthåller en direkt koppling till landsbygdsområdena genom ett aktivt deltagande av EU:s regioner, bland annat en viktig roll i arbetet med att fastställa och genomföra jordbruks- och landsbygdsutvecklingspolitiken på lokal nivå.

”Europaparlamentets fiskeriutskott röstade förra veckan för att stärka de europeiska regionernas roll och självständighet i förvaltningen av Europeiska havs- och fiskerifonden. Det vore beklagligt om AGRI-utskottet röstade i motsatt riktning när det gäller förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och dess fond för landsbygdsutveckling. Europaparlamentets stöd är därför av avgörande betydelse vid en tidpunkt då medlemsstaterna förespråkar en återcentralisering av den gemensamma jordbrukspolitiken”, förklarade ReK:s föredragande för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, Guillaume Cros (FR–PES) , vice ordförande för regionfullmäktige, Occitanie, Frankrike.

Ytterligare information:

ReK:s yttrande om Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela: