Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaåret för järnvägen 2021: inbjudan att lämna förslag till evenemang  

Europeiska kommissionen efterlyser förslag till evenemang för det officiella programmet för Europaåret för järnvägen 2021. Den första omgången förslag begärs till den 11 december 2020.

Den europeiska gröna given sätter hållbarhet i centrum för EU:s beslutsfattande. Transportsektorn står för en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp, och det står klart att järnvägen måste spela en framträdande roll i unionens framtida transportmix – för både passagerare och gods. Det är anledningen till att kommissionen har föreslagit att 2021 ska bli Europaåret för järnvägen , som en del av EU:s insatser för att gå i spetsen när det gäller minskade växthusgasutsläpp.

Aktivt engagemang av alla berörda parter inom och utanför järnvägssektorn kommer att vara avgörande för att Europaåret för järnvägen ska bli en framgång. Kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet håller för närvarande på att utarbeta det officiella evenemangsprogrammet, med målet att sörja för ett aktivt deltagande av lokala och regionala myndigheter och andra regionala aktörer i anordnandet av evenemang, konferenser, debatter och projektdemonstrationer.

Om du vill ”hoppa på tåget” och engagera dig genom att planera ett initiativ under Europaåret för järnvägen, fyll i  formuläret (ett per initiativ) och skicka det till GD Transport och rörlighet ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) med COTER-utskottets sekretariat i kopia ( COTER@cor.europa.eu ). Sista inlämningsdag för att kunna tas med i den första versionen av det officiella programmet är den 11 december 2020.

Ytterligare frågor?

Kontakta MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu eller COTER@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023