Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaåret för järnvägen 2021: inbjudan att lämna förslag till evenemang  

Europeiska kommissionen efterlyser förslag till evenemang för det officiella programmet för Europaåret för järnvägen 2021. Den första omgången förslag begärs till den 11 december 2020.

Den europeiska gröna given sätter hållbarhet i centrum för EU:s beslutsfattande. Transportsektorn står för en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp, och det står klart att järnvägen måste spela en framträdande roll i unionens framtida transportmix – för både passagerare och gods. Det är anledningen till att kommissionen har föreslagit att 2021 ska bli Europaåret för järnvägen , som en del av EU:s insatser för att gå i spetsen när det gäller minskade växthusgasutsläpp.

Aktivt engagemang av alla berörda parter inom och utanför järnvägssektorn kommer att vara avgörande för att Europaåret för järnvägen ska bli en framgång. Kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet håller för närvarande på att utarbeta det officiella evenemangsprogrammet, med målet att sörja för ett aktivt deltagande av lokala och regionala myndigheter och andra regionala aktörer i anordnandet av evenemang, konferenser, debatter och projektdemonstrationer.

Om du vill ”hoppa på tåget” och engagera dig genom att planera ett initiativ under Europaåret för järnvägen, fyll i  formuläret (ett per initiativ) och skicka det till GD Transport och rörlighet ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) med COTER-utskottets sekretariat i kopia ( COTER@cor.europa.eu ). Sista inlämningsdag för att kunna tas med i den första versionen av det officiella programmet är den 11 december 2020.

Ytterligare frågor?

Kontakta MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu eller COTER@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023