Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaåret för järnvägen 2021: inbjudan att lämna förslag till evenemang  

Europeiska kommissionen efterlyser förslag till evenemang för det officiella programmet för Europaåret för järnvägen 2021. Den första omgången förslag begärs till den 11 december 2020.

Den europeiska gröna given sätter hållbarhet i centrum för EU:s beslutsfattande. Transportsektorn står för en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp, och det står klart att järnvägen måste spela en framträdande roll i unionens framtida transportmix – för både passagerare och gods. Det är anledningen till att kommissionen har föreslagit att 2021 ska bli Europaåret för järnvägen , som en del av EU:s insatser för att gå i spetsen när det gäller minskade växthusgasutsläpp.

Aktivt engagemang av alla berörda parter inom och utanför järnvägssektorn kommer att vara avgörande för att Europaåret för järnvägen ska bli en framgång. Kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet håller för närvarande på att utarbeta det officiella evenemangsprogrammet, med målet att sörja för ett aktivt deltagande av lokala och regionala myndigheter och andra regionala aktörer i anordnandet av evenemang, konferenser, debatter och projektdemonstrationer.

Om du vill ”hoppa på tåget” och engagera dig genom att planera ett initiativ under Europaåret för järnvägen, fyll i  formuläret (ett per initiativ) och skicka det till GD Transport och rörlighet ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) med COTER-utskottets sekretariat i kopia ( COTER@cor.europa.eu ). Sista inlämningsdag för att kunna tas med i den första versionen av det officiella programmet är den 11 december 2020.

Ytterligare frågor?

Kontakta MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu eller COTER@cor.europa.eu

Dela :