Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Prisutdelningen i samband med Europeiska veckan för avfallsminskning – 2020 års finalister tillkännages  

Sexton projekt har valts ut från åtta EU-länder: Belgien, Frankrike, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern

Finalisterna till priset i samband med Europeiska veckan för avfallsminskning (EWWR) 2020 har korats. En jury med framstående personer har valt ut sexton kreativa och verksamma åtgärder på temat ”osynligt avfall”, som vidtagits i åtta medlemsstater. Vinnarna kommer att tillkännages vid EWWR:s prisutdelning den 1 juni 2021, inom ramen för EU:s gröna vecka. Finalisterna valdes ut från totalt 84 nomineringar bland över 10 600 åtgärder som organiserades under den 12:e upplagan av EWWR (21–29 november 2020). EWWR 2021 kommer att hållas den 20–28 november. Europeiska regionkommittén är medlem i EWWR:s styrkommitté.

Europeiska veckan för avfallsminskning är det största EU-omfattande initiativet för att främja informationskampanjer om hållbar resurs- och avfallshantering, och äger rum under en enda vecka. Mellan den 21 och 29 november 2020 genomfördes över 10 600 åtgärder för avfallsminskning, återanvändning av produkter, återvinning och miljösanering i 33 länder i och utanför Europa.

Temat för 2020 var osynligt avfall . Målet var att öka medvetenheten om behovet av att förebygga avfall under en produkts hela livscykel, att utmana deltagarna att göra osynligt avfall synligt och ta reda på vad det man köper ”egentligen” väger.

2020 års EWWR-finalister i var och en av de fem priskategorierna är följande:

Offentliga förvaltningar / organisationer

 • Ytterligare en ny sko bringar inte lycka (JP VOKA SNAGA d.o.o., Slovenien)
 • En magisk vecka med osynligt avfall (Gästrike återvinnare, Sverige)
 • Förebyggande av marin förorening i Barcelona: #BeureSensePlastic challenge och kampanjen ”The sea starts here” (arbetsgruppen ”Zero Waste” och stadsfullmäktige i Barcelona)

Näringsliv / industri

 • Mot matsvinn: Förändra ditt beteende (Corporación Alimenntaria Peñasanta (CAPSA), Spanien);
 • Kaledobox (ECOCUP NC, Frankrike).
 • The future of the planet is not recyclable & Ecovalor, Schools to recycle! & Tons of Aid & Recycle Bingo2 (EGF - Environment Global Facilities, Portugal).

Föreningar / icke-statliga organisationer

 • Acción plena: por el fomento de las 3R (Främja 3R) (Federación Plena Inclusión Asturien, Spanien);
 • Göra osynligt avfall synligt: EWWR 2020 (Klimaschutzagentur Mannheim GmbH, Tyskland);
 • RE ’Compota (Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, Portugal).

Utbildningsinstitution

 • Movilizate por la Selva! (CPI Castillo Qadrit, Spanien).
 • Frågeformulär, spel och lansering av varaktiga åtgärder under EWWR (Ecole Don Bosco, Frankrike).
 • #MissieMinder (MOS Vlaanderen, Belgien).

Medborgare

 • Bye Bye Plastik Sylt (Sylter Ortsgruppe von Bye Bye Plastik, Tyskland);
 • TOYS STORIES: Re-have fun! (Teresa Monguilod Villa, Spanien).
 • Village of Climate Elves (Idikó Szabó Bozókiné, Ungern).

Europeiska unionens särskilda pris

 • Den enda vinnaren kommer att tillkännages tillsammans med vinnarna i de fem kategorierna ovan.

Juryn har valt ut en vinnare av EU:s särskilda pris, som går till den åtgärd som bäst exemplifierar den europeiska samarbetsandan när det gäller att förebygga avfall.

Juryns val byggde på följande kriterier: kommunikation och synliggörande, innehållets kvalitet, originalitet och långvariga effekter samt uppföljning av åtgärden. I år ingår följande sex medlemmar i EWWR-juryn:

 • Tjisse Stelpstra, Europeiska regionkommitténs (ReK)
 • Stefanie Sieberer, Eurochambres
 • Piotr Barczak, Europeiska miljöbyrån (EEB)
 • Shimon Ginzburg, stiftelsen för miljöutbildning (FEE)
 • Franc Bogovič, Europaparlamentet.
 • Chiel Berends, Europeiska kommissionen.

Denna upplaga av EWWR ägde rum i tid av kris och osäkerhet av aldrig tidigare skådat slag. Kampanjen har dock återigen väckt ett stort engagemang och mobiliserat tusentals människor som hittat kreativa sätt att öka medvetenheten långt från folkmassorna. För andra året i rad kommer vinnarna att tillkännages på nätet på grund av den pågående covid-19-pandemin. I år kommer prisutdelningen att ske vid ett evenemang inför EU:s gröna vecka 2021 som fokuserar på nollförorening, en nyckelaspekt i EU:s gröna giv . Syftet med EWWR-priset är att uppmärksamma och sprida kunskap om bästa praxis för att lyfta fram kopplingen mellan avfall och föroreningar.

Bakgrund:

Europeiska veckan för avfallsminskning inrättades 2009 som ett EU-finansierat Life+-projekt, och är den största kampanjen för att öka medvetenheten om avfallsförebyggande i Europa. Projektet drivs av lokala och regionala myndigheter och samlar alla typer av aktörer (medborgare, skolor, företag, icke-statliga organisationer, föreningar) som anordnar aktiviteter för att öka medvetenheten om avfallsminskning. Fokus ligger på 3R: Reducing waste, Reusing products and Recycling materials (minska avfall, återanvänd produkter och återvinn material).

Mer information om 2020 års upplaga av EWWR finns i pressfilen .

Europeiska veckan för avfallsminskning kommer att äga rum nästa gång den 20–28 november 2021. Mer information finns här .

Kontaktpersoner:

EWWR:

Serena Lisai // sli@acrplus.org

Europeiska regionkommittén

Berta López Domenech // Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Dela :