Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ställa medborgarna i centrum för Europa: Europeiska toppmötet för regioner och städer samlar 2 000 lokala ledare i Marseille  

EU:s lokala ledare antar en förklaring om Ukraina

#EUlocal #sommetvillesetregions

Vid en avgörande tidpunkt för Europa kommer Europeiska regionkommittén och regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur att välkomna 2 000 internationella, nationella, lokala och regionala ledare i Marseille den 3–4 mars. Det 9:e europeiska toppmötet för regioner och städer anordnas i samband med det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina kommer EU:s lokala och regionala ledare formellt att uttrycka sitt stöd för det ukrainska folket. De kommer också att dela med sig av sin vision för Europa och efterlysa såväl en förstärkning av EU:s demokratiska grundvalar som grundläggande förändringar för att göra lokalsamhällena bättre rustade att hantera utmaningar inom hälso- och sjukvård, naturkatastrofer, klimatförändringar och territoriella skillnader.

Lokala och regionala folkvalda politiker kommer att anta sina slutliga krav avseende konferensen om Europas framtid i ”De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest”, där det betonas att EU:s demokratiska funktionssätt kräver ett större deltagande av regioner, städer och byar, samt ett stärkt demokratiskt engagemang bland medborgare och ungdomar i synnerhet. Tyngdpunkten bör ligga på att bygga upp en inkluderande återhämtning efter covid-19-krisen, stärka den territoriella och sociala sammanhållningen i Europa och stödja den gröna och den digitala omställningen.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas noterade: ”Detta toppmöte i Marseille samlar tusentals europeiska ledare som motsätter sig Rysslands brutala invasion av Ukraina. Ledarna kommer att stå enade i solidaritet för fred, demokrati, dialog och grundläggande rättigheter för det ukrainska folket och diskutera hur man kan tillhandahålla konkret hjälp. Detta är ett tillfälle att bekräfta att de viktigaste utmaningarna – säkerhet, skydd av de mänskliga rättigheterna, klimatkrisen, offentliga tjänster och regionala skillnader – kräver europeisk enighet och gemensamma europeiska lösningar som börjar i våra regioner, städer och byar. Toppmötet handlar om att förbättra den europeiska demokratin så att den skyddar, stöder och förbättrar livet för alla medborgare inom och utanför EU:s gränser, och om att föra den närmare människorna.”

Renaud Muselier , ordförande för regionfullmäktige i Provence-Alpes-Côte d’Azur och vice ordförande för det franska regionförbundet, framhöll: ”Nu när kriget är så nära inpå oss måste vi beslutsamt stå fast vid att vi älskar Europa, att vi behöver Europa och att EU skyddar oss. Vår region har åter velat sätta Europa i centrum för den ekonomiska, miljömässiga och digitala utvecklingen. Det 9:e toppmötet för regioner och städer har en speciell karaktär. Jag vill tacka ordförande Apostolos Tzitzikostas och Europeiska regionkommittén för kvaliteten på det arbete vi utför tillsammans vid denna avgörande tidpunkt. Europeiska lokalsamhällen och regioner, borgmästare, regionpresidenter och lokala förtroendevalda, som tagit Europa till sitt hjärta, behövs nu mer än någonsin för att bygga upp den decentraliserade europeiska demokratins framtid. De förkroppsligar allra bäst det europeiska projektet, så låt oss ge dem vårt stöd! Efter detta toppmöte måste vi se till att det franska EU-ordförandeskapet blir framgångsrikt. Frankrike måste driva på för att Europa ska nå viktiga mål och resultat.”

Tvådagarstoppmötet kommer att inledas med anföranden av ordförande Apostolos Tzitzikostas , ordförande Renaud Muselier , Jacqueline Gourault , minister med ansvar för territoriell sammanhållning och förbindelser med lokala och regionala myndigheter i den franska regeringen, Clément Beaune , Frankrikes statssekreterare med ansvar för Europafrågor, Martine Vassal , ordförande för departementsfullmäktige i Métropole Aix-Marseille-Provence och Bouches-du-Rhône, Benoit Payan , borgmästare i Marseille, samt André Viola , ordförande för den franska delegationen vid Europeiska regionkommittén.

Programmet är uppbyggt kring fyra teman:

1. 3 mars: Europeiska lokalsamhällen och regioner som står inför stora samhällsutmaningar. Denna plenarsession och tre rundabordssamtal på hög nivå kommer att titta närmare på hur vi kan stärka hälsoresiliensen, påskynda den digitala omställningen och planera för, förhindra och anpassa oss till klimatförändringarna. Några av huvudtalarna är Europeiska investeringsbankens ordförande Werner Hoyer , Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans , Pfizers regionpresident David Gallagher , och UNDRR:s chef, Mami Mizutori .

2. 3 mars: Sammanhållning och återhämtning. Den europeiska sammanhållningspolitikens roll i återhämtningen efter pandemin står i fokus för en debatt där Elisa Ferreira , kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, Jacqueline Gourault , minister med ansvar för territoriell sammanhållning och förbindelser med lokala och regionala myndigheter i den franska regeringen, Younous Omarjee , ordförande för Europaparlamentets utskott för regionala frågor, deltar. Ett uppsving för landsbygdsområdena, gränsöverskridande samarbete, Europa-Medelhavspartnerskapet och EU:s utvidgning är några av ämnena för rundabordssamtalen.

3. 4 mars: Bygga Europeiska demokratins hus. Europeiska kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas (Främja vår europeiska livsstil) och Dubravka Šuica (Demokrati och demografi), Europaparlamentets talman Roberta Metsola , Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Christa Schweng , Europeiska regionkommitténs första vice ordförande Vasco Alves Cordeiro , och Europaparlamentsledamot Eva Maydell , ordförande för Internationella Europarörelsen, kommer att delta i debatten tillsammans med lokala ledare om läget för konferensen om Europas framtid, som syftar till att ge EU:s medborgare en starkare röst i EU:s beslutsfattande. De lokala och regionala myndigheternas roll när det gäller att främja europeiska demokratiska värden kommer också att diskuteras.

4. 4 mars: Den europeiska demokratins framtid. Ungdomars engagemang och europeiska värden: Eftermiddagens diskussioner kommer att inriktas på hur man kan öka ungdomars deltagande i samhällslivet och det demokratiska livet, mot bakgrund av den digitala omvandlingen och utmaningarna för de europeiska värdena. Under den sista sessionen kommer processen för det gemensamma utarbetandet av en europeisk stadga om ungdom och demokrati att lanseras, och ett inspirerande utbyte hållas mellan Europeiska ungdomsforumets ordförande Silja Markkula och toppmötets medordförande Apostolos Tzitzikostas och Renaud Muselier .

Mer information:

Europeiska toppmötet för regioner och städer anordnas av Europeiska regionkommittén (ReK) för att diskutera EU:s framtida utmaningar. Bland deltagarna finns ReK-ledamöter, andra framstående folkvalda politiker på lokal och regional nivå, deltagare i ReK:s program för unga folkvalda politiker samt företrädare på högsta nivå för andra EU-institutioner och organisationer i det civila samhället.

Det 9:e europeiska toppmötet för regioner och städer kommer att äga rum den 3–4 mars vid Chanot Congress and Exhibition Palace i Marseille, med möjlighet att delta fysiskt och på distans.

  • Hela medieprogrammet
  • Här kan du läsa slutsatserna från en rad medvetandehöjande aktiviteter som anordnades inför evenemanget
  • Besök den virtuella mässan som anordnas vid sidan av toppmötet den 18 februari–18 mars 2022 – ett urval av projekt och initiativ som tagits fram för att stärka resiliensen och stödja innovation och kreativitet

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023