Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska gröna given – små samhällen kan göra stor skillnad  
Miljöpolitiken under den kommunala nivån är avgörande för att vi ska kunna anpassa oss till de förödande effekterna av den globala uppvärmningen

Stora industriplaner och globala investeringsstrategier för att minska koldioxidutsläppen i världsekonomin kan mycket väl ligga på de stora europeiska huvudstädernas bord. Det var dock små kustsamhällen som drabbades värst av Medelhavsstormen Gloria. Samhällena under den kommunala nivån befinner sig i frontlinjen beträffande klimatpåverkan, samtidigt som de fortsätter att spela en central roll när det gäller att införa åtgärder för att anpassa sig till den globala uppvärmningen. När nu den gröna given blir EU:s främsta prioritering efterlyser Europeiska regionkommittén ökade medel och skräddarsydda program för samhällen under den kommunala nivån, bl.a. öar, glesbefolkade områden, byar och stadsdelar.

Europeiska regionkommittén (ReK) har antagit yttrandet ”Mot hållbara grannskap och små samhällen – miljöpolitik under den kommunala nivån” av föredraganden Gaetano Armao (IT–EPP) , vice regionpresident och ledamot av regionstyrelsen med ansvar för ekonomi i Sicilien samt ordförande för ReK:s mellanregionala grupp för öregioner .

Föredragande Armao förklarade att ”som EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter är det vår uppgift att föra fram de subkommunala samhällenas röst och stödja initiativ som gör dem mer välmående och hållbara. Oavsett om det rör sig om små öar, stadsdelar eller glesbefolkade bergsområden måste skräddarsydda mekanismer fastställas för att ta itu med de särskilda miljöutmaningar som samhällen under den kommunala nivån för närvarande står inför. Vi måste börja med att förenkla och rationalisera reglerna för stödberättigande för att uppmuntra subkommunala enheters direkta deltagande i EU:s miljöprogram.”

Ledamöterna framhåller att samhällen under den kommunala nivån inte har någon större kontroll över beslut som är kopplade till centrala aspekter inom den ekologiska omställningen, såsom transport, avfall, vattenförvaltning eller luftkvalitet. Ledamöterna är ense om att dessa måste beaktas i ReK:s yttranden. ReK uppmanar kommissionen att bedöma förslaget om att lansera en europeisk dag för hållbara byar och grannskap för att främja och uppmuntra deras direkta engagemang i EU:s väg mot klimatneutralitet.

ReK efterlyser åtgärder och mekanismer för att maximera de positiva effekterna av EU:s miljöpolitik på nivån under den kommunala. Ledamöterna föreslår att man ska lansera särskilda inbjudningar att anmäla intresse och arbetsprogram för att påskynda omställningen till förnybar energi och stärka nya deltagandebaserade system och samhällsdynamik för att främja hållbar utveckling lokalt. EU stöder för närvarande utvecklingsstrategier på nivån under den kommunala genom särskilda initiativ som lokala aktionsgrupper inom Leader .

I Europa finns det en stor mångfald av institutionella former och begrepp på nivån under den kommunala. Byar, kvarter, stadsdelar, kommundelar, grannskap, distrikt, bostadsområden och församlingar är några av de begrepp som används för att definiera samhällen under den kommunala nivån. Från tätbefolkade stadsdelar till små öar och bergsbyar: samhällen under den kommunala nivån möter särskilda miljöutmaningar och saknar ofta den kapacitet och de resurser som krävs för att övervinna dem.

Ledamöterna anser att alla typer av samhällen bör beaktas i EU:s miljöpolitik, en begäran som ligger i linje med ReK:s yttrande ”Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram” .

EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala företrädare åtar sig att inleda en dialog med kommissionen, bl.a. inom ramen för den tekniska plattformen för miljösamarbete , för att se till att små samhällen under den kommunala nivån beaktas ordentligt vid genomförandet av specifik EU-miljöpolitik. Detta skulle kunna bygga på befintliga insatser för att tillhandahålla vägledningar och verktyg.

Det antagna yttrandet är kopplat till en studie som ger en översikt över de subkommunala samhällenas miljöroll i alla medlemsstater.

Kontaktperson: David Crous // tfn +32 470881037 // david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023