Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2021 belönar grönt och hållbart företagande  

Det framgångsrika initiativet Europeiska entreprenörsregioner (EER), som i år firar 10-årsjubileum, har moderniserats och förnyats inför de kommande fem åren. Var och en av ansökningsomgångarna 2021‒2025 kommer att ha ett huvudtema som är kopplat till EU:s politiska agenda och har betydelse för den regionala och lokala nivån. 2021 års utmärkelse kommer att främja entreprenörskap för en grön och hållbar framtid och vara öppen för ansökningar från EU:s regioner och städer fram till den 31 mars 2020.

Markku Markkula , Europeiska regionkommitténs förste vice ordförande, tillkännagav den nya omgången EER-utmärkelser vid Europeiska kommissionens konferens för små och medelstora företag 2019 i Helsingfors. I samband med den årliga utdelningen av den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande den 26 november framhöll Markku Markkula att ”regioner och städer bäst kan leva upp till kommissionens nya politiska prioriteringar genom att använda sig av entreprenörskap och små och medelstora företag, mobilisera resurser för forskning och innovation, investera i utbildning och färdigheter samt främja internt och externt samarbete och kunskapsöverföring.”

”För att möta vår tids mest akuta ekonomiska och samhälleliga utmaningar måste vi också mobilisera EU:s regioners och städers insatser för att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. Därför är främjandet av entreprenörskap för en grön och hållbar framtid huvudtema för EER 2021-kampanjen. På så sätt uppmuntrar vi EU:s regioner och städer att mobilisera resurser och föreslå initiativ som stöder deras omställning till en hållbar ekonomi”, sade förste vice ordförande Markku Markkula avslutningsvis.

Utskottet för ekonomisk politik (ECON), som är ett av Europeiska regionkommitténs sex tematiska utskott, anordnade ett seminarium vid konferensen för små och medelstora företag 2019 i partnerskap med landskapsstyrelsen i Nylands förbund. De inbjudna talarna, bland andra ReK:s föredragande för industripolitik ( Jeannette Baljeu , NL‒RE) och politik för små och medelstora företag ( Tadeusz Truskolaski , PL‒EA), betonade att den tillträdande kommissionens nya strategi för små och medelstora företag och industristrategi bör bidra till att stärka och koppla samman de regionala ekosystemen för företagande i Europa, och samtidigt hantera utmaningarna med industriell förnyelse och hållbarhet.

Mer information:

EER-utmärkelsen delas varje år ut av Europeiska regionkommittén till upp till tre städer eller regioner med enastående, framtidsinriktade strategier för att stödja små och medelstora företag, uppstartsföretag och expanderande företag. Utmärkelsen ger erkännande och synlighet åt lokala eller regionala entreprenörsstrategier och tillgång till ett nätverk av potentiella partner. Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2020 tilldelades Gdańsk/regionen Pomorskie [Pommern] (Polen), Business region Göteborg (Sverige) och regionen Navarra (Spanien).

Videoklipp om ansökningsomgången inför EER 2021

Webbplats för Europeiska entreprenörsregioner

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022