Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2021 belönar grönt och hållbart företagande  

Det framgångsrika initiativet Europeiska entreprenörsregioner (EER), som i år firar 10-årsjubileum, har moderniserats och förnyats inför de kommande fem åren. Var och en av ansökningsomgångarna 2021‒2025 kommer att ha ett huvudtema som är kopplat till EU:s politiska agenda och har betydelse för den regionala och lokala nivån. 2021 års utmärkelse kommer att främja entreprenörskap för en grön och hållbar framtid och vara öppen för ansökningar från EU:s regioner och städer fram till den 31 mars 2020.

Markku Markkula , Europeiska regionkommitténs förste vice ordförande, tillkännagav den nya omgången EER-utmärkelser vid Europeiska kommissionens konferens för små och medelstora företag 2019 i Helsingfors. I samband med den årliga utdelningen av den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande den 26 november framhöll Markku Markkula att ”regioner och städer bäst kan leva upp till kommissionens nya politiska prioriteringar genom att använda sig av entreprenörskap och små och medelstora företag, mobilisera resurser för forskning och innovation, investera i utbildning och färdigheter samt främja internt och externt samarbete och kunskapsöverföring.”

”För att möta vår tids mest akuta ekonomiska och samhälleliga utmaningar måste vi också mobilisera EU:s regioners och städers insatser för att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. Därför är främjandet av entreprenörskap för en grön och hållbar framtid huvudtema för EER 2021-kampanjen. På så sätt uppmuntrar vi EU:s regioner och städer att mobilisera resurser och föreslå initiativ som stöder deras omställning till en hållbar ekonomi”, sade förste vice ordförande Markku Markkula avslutningsvis.

Utskottet för ekonomisk politik (ECON), som är ett av Europeiska regionkommitténs sex tematiska utskott, anordnade ett seminarium vid konferensen för små och medelstora företag 2019 i partnerskap med landskapsstyrelsen i Nylands förbund. De inbjudna talarna, bland andra ReK:s föredragande för industripolitik ( Jeannette Baljeu , NL‒RE) och politik för små och medelstora företag ( Tadeusz Truskolaski , PL‒EA), betonade att den tillträdande kommissionens nya strategi för små och medelstora företag och industristrategi bör bidra till att stärka och koppla samman de regionala ekosystemen för företagande i Europa, och samtidigt hantera utmaningarna med industriell förnyelse och hållbarhet.

Mer information:

EER-utmärkelsen delas varje år ut av Europeiska regionkommittén till upp till tre städer eller regioner med enastående, framtidsinriktade strategier för att stödja små och medelstora företag, uppstartsföretag och expanderande företag. Utmärkelsen ger erkännande och synlighet åt lokala eller regionala entreprenörsstrategier och tillgång till ett nätverk av potentiella partner. Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2020 tilldelades Gdańsk/regionen Pomorskie [Pommern] (Polen), Business region Göteborg (Sverige) och regionen Navarra (Spanien).

Videoklipp om ansökningsomgången inför EER 2021

Webbplats för Europeiska entreprenörsregioner

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023