Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt  

Europeiska städer, regioner och kommuner som vill lyfta fram, dela med sig av och berika sin strategi och sina erfarenheter när det gäller att främja hållbar tillväxt kan nu ansöka om utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER) 2024, som stöds av Europeiska regionkommittén (ReK). På det övergripande temat ”Kommuner och regioner på väg mot hållbar, resilient och digital tillväxt” kommer EER 2024 att rikta fokus mot lokala och regionala åtgärder som under de kommande två åren ska stödja de små och medelstora företagens gröna och digitala omställning och stärka den lokala ekonomins konkurrenskraft och långsiktiga resiliens. De lokala och regionala myndigheterna kan lämna in sina strategier till och med den 29 mars 2023.

Öppnandet av ansökningsomgången för 2024 års EER-utmärkelse tillkännagavs under konferensen för små och medelstora företag i Prag. Detta är det viktigaste evenemanget för små och medelstora företag i Europa, och anordnades av Europeiska kommissionen tillsammans med det tjeckiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Vasco Alves Cordeiro, framhöll: ”Europeiska regionkommittén och dess ledamöter tror starkt på kraften hos åtgärder på gräsrotsnivå till stöd för entreprenörskap som vårt bidrag till en mer innovativ, hållbar och digital ekonomi i Europa med siktet inställt på människors välmående och miljön. Europeiska entreprenörsregioner har kommit att bli en erkänd kvalitetsmärkning som kopplar samman likasinnade regioner i ett europeiskt nätverk och stöder deras samarbete och utbyte av bästa praxis över gränserna.”

Stöd till små och medelstora företag och entreprenörsverksamhet på gräsrotsnivå är en av Europeiska regionkommitténs prioriteringar. Genom EER-initiativet bidrar ReK till genomförandet av EU:s strategi för små och medelstora företag och till de viktigaste prioriteringarna i EU:s strategiska agenda 2019–2024 på regional och lokal nivå. EER-utmärkelsen är en möjlighet för lokala och regionala aktörer att visa upp den viktiga roll som företagare och små och medelstora företag spelar när det gäller att styra in EU:s ekonomi mot en grön och digital omställning och stärka ekonomins motståndskraft i det snabbt föränderliga geopolitiska landskapet. Detta arbete är ännu viktigare i dagsläget, vilket betonades av regionala och lokala ledare vid ett sammanträde i ReK:s utskott för ekonomisk politik i Zwolle den 22–23 september, där ReK-ledamöter med kraft efterlyste stödåtgärder från EU:s sida för att hjälpa företagen att hantera konsekvenserna av de kraftigt stigande energipriserna, inflationen och flaskhalsarna i leveranskedjan. Ledamöterna påminde samtidigt om att EU:s långsiktiga mål för den gröna och digitala omställningen endast kommer att kunna uppnås om EU:s politiska ram är helt anpassad till små och medelstora företag och backas upp av robust finansiering.

Närmare uppgifter och information om hur man ansöker om EER-utmärkelsen 2024 finns här och på den särskilda webbsidan.

Mer information:

Utmärkelsen ”Europeiska entreprenörsregioner” är ett projekt som varje år lyfter fram och belönar upp till tre europeiska regioner som oberoende av sin storlek och sina tillgångar och befogenheter visar prov på enastående och innovativa politiska strategier för företagande. De områden som har den mest trovärdiga, framåtblickande och lovande planen tilldelas utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion” för det kommande året.

EER-utmärkelsen har utformats i samarbete med Europeiska kommissionen och med stöd av aktörer på EU-nivå såsom SMEunited, Eurochambres, Social Economy Europe och Eurada.

Vinnarna av 2023 års EER-utmärkelse är följande: Barcelona (Spanien), Penela (Portugal) och Zachodniopomorskie (Västpommern) (Polen).

Vinnarna av 2024 års upplaga kommer att tillkännages vid ReK:s plenarsession i juli 2023.

Mer information om utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner, inklusive en förteckning över tidigare vinnare sedan 2011, finnshär.

Kontaktperson:

Piotr ZajaczkowskiTfn +32 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Presskontakter:

Theresa Sostmann

Tfn +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023