Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Göteborg får utmärkelsen Europeiska entreprenörsregion 2020  

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER), som delas ut av Europeiska regionkommittén (ReK), belönar de regioner som har den mest trovärdiga och framåtblickande företagarvisionen. Årets vinnare är Business region Göteborg, staden Gdańsk i samarbete med regionen Pomorskie (Pommern), och regionen Navarra. Dessa regioner belönades för sina enastående strategier och åtaganden för att främja entreprenörskap inom sina territorier.

Göteborgsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner på grund av sin enorma stadsutveckling och sina infrastrukturinvesteringar. Göteborgs EER-strategi är inriktad på att förbättra företagsklimatet och skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att blomstra. Strategin omfattar därför sex strategiska områden: kompetensutbud, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, tillgängliga ytor, företagsklimat och innovationskraft.

”Vi är verkligen stolta över utmärkelsen ’Europeisk entreprenörsregion 2020’. Business Region Göteborg har en av Europas bästa entreprenörskapsstrategier! Den främsta styrkan ligger dock i regionens förmåga att öppna upp och lyssna på näringslivet, att gemensamt, med inte mindre än 35 berörda parter, ta itu med utmaningar och att agera tillsammans för att uppnå och bevara ett gynnsamt företagsklimat. Denna värdefulla förmåga att samarbeta kommer att ge oss 120 000 nya arbetstillfällen fram till 2035. Inspirerade och motiverade av denna betydelsefulla utmärkelse kommer vi att hålla fast vid en av Europas bästa entreprenörskapsstrategier” , sade Axel Josefson , förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund och ordförande för kommunstyrelsen i Göteborg.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Karl-Heinz Lambertz , gratulerade vinnarna och sade ”Årets upplaga av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner är ett bevis för att om man låter näringslivet blomstra så kan regionerna och städerna skapa arbetstillfällen och vara Europas sociala väv. Vinnarna är en inspiration för oss alla och visar att de driver på den hållbara utvecklingen i Europa genom samarbete, innovativt tänkande och skapade av de rätta förutsättningarna lokalt.”

”Sedan EER-initiativet lanserades har tjugosju territorier från femton EU-länder tilldelats utmärkelsen – både stora och små regioner, storstadsområden såväl som landsbygdsområden, sådana som har kommit längre i utvecklingen och sådana som håller på att komma ikapp, centralt belägna territorier och mer avlägsna och perifera. Samtliga har redan visat oss att regioner och städer spelar en central roll för att främja entreprenörskap och innovation och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Europeiska unionen” , poängterade ReK:s förste vice ordförande, Markku Markkula , i sitt öppningsanförande vid prisutdelningen.

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2020

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som varje år kartlägger och belönar tre EU - territorier som uppvisar en enastående och innovativ policystrategi för entreprenörskap, oberoende av deras storlek, tillgångar och befogenheter. De områden som har den mest trovärdiga, framåtblickande och lovande planen tilldelas utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion” (EER) för det följande året.

EER-juryn – som består av ReK-ledamöter, företrädare för EU:s institutioner, arbetsmarknadens parter och lokala och regionala sammanslutningar – kommer att bevaka genomförandet av de prisbelönta regionala strategierna under 2020 i syfte att ge vinnarna en objektiv, utomstående syn på deras strategier och de framsteg som de gjort under året. 2020 års EER-vinnare kan dela med sig av och diskutera sina viktigaste resultat och framsteg med andra lokala och regionala myndigheter genom EER-nätverket.

Andra vinnare

Staden Gdańsk/regionen Pomorskie (Pommern), Polen

Staden Gdańsks och regionen Pomorskies gemensamma ansökan bygger på en enhetlig uppsättning tillväxtfrämjande verksamheter. Demografiska förändringar och en åldrande befolkning är en utmaning för regionen precis som för andra områden i Polen. Gdańsk/Pomorskies EER-strategi bygger på rekrytering och utveckling av utbildad arbetskraft och investeringar i entreprenörskap. Regionen valdes ut på grund av sin imponerande uppsättning riktade åtgärder som syftar till att locka till sig, utveckla och bibehålla begåvningar, få nystartade och innovativa små och medelstora företag att växa och ge ungdomar utbildning i företagande.

Regionen Navarra, en självstyrande region i Spanien

Regionen Navarra är en pionjärregion när det handlar om att stödja entreprenörskap i Spanien, och man strävar efter att öka företagsamheten hos lokalbefolkningen. Regionen är nu i färd med att ta fram sin entreprenörskapsplan för 2020–2022 med riktade åtgärder som behövs för att fortsätta på den inslagna vägen och förbättra indikatorerna för företagens överlevnadsgrad, årlig tillväxt och företagsverksamhet. Regionens ”strategi för smart specialisering – Navarra S3”, omfattar huvudpelare som främjande av entreprenörskap, minskade regelbördor, tillgång till finansiering och marknader samt internationalisering.

Bilder från evenemanget finns på Flickr .

Kontaktpersoner:

Carmen Schmidle (EN, DE)

Tfn +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (SV)

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2024: ansökningsomgången har öppnat för kommuner och regioner som främjar hållbar, resilient och digital tillväxt
30.11.2022