Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommittén väljer ny ordförande  
Också på dagordningen för #CoRplenary den 12–13 juli: det estniska EU-ordförandeskapets prioriteringar, översyn av Horisont 2020, reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, lansering av ett EU-initiativ för rena bussar och EU:s "vinterpaket" på energiområdet

Den 12 juli ska Karl-Heinz Lambertz (BE–PES) ta över ordförandeskapet från Markku Markkula (FI–EPP) som har lett Europeiska regionkommittén (ReK) under två och ett halvt år. ReK:s ledamöter kommer också att samlas i Bryssel för att diskutera viktig EU-politik, såsom den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 och EU:s nyligen framlagda "vinterpaket" på energiområdet. EU-kommissionär Carlos Moedas kommer att leda diskussionerna om halvtidsöversynen av forskningsprogrammet Horisont 2020 och transportkommissionär Violeta Bulc kommer att diskutera framtiden för utsläppssnål rörlighet och Fonden för ett sammanlänkat Europa med ReK-ledamöterna. Globala åtgärder för hållbarhet kommer också att stå högt upp på dagordningen med idéer om hur kommunerna och regionerna kan bidra till att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. Prisutdelningen för Europeiska entreprenörsregioner (EER) 2018 äger rum den 12 juli, då årets tre vinnare kommer att uppmärksammas.

Det estniska EU-ordförandeskapet presenterar sina prioriteringar

Matti Maasikas , Estlands biträdande minister för EU-frågor, kommer att presentera de prioriteringar som det estniska rådsordförandeskapet, som inleddes den 1 juli, fastställt och som omfattar många prioriterade områden för Europas regioner och kommuner.

Reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Guillaume Cros (FR–PES) har utarbetat rekommendationer för en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020, som tillsammans med ReK:s ståndpunkt om EU:s sammanhållningspolitik, som antogs i maj, kommer att visa hur EU:s två största budgetposter skulle kunna omformas i framtiden. Czesław Adam Siekierski, ordförande för Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling, kommer att delta i debatten.

Horisont 2020: framtiden för forskning och innovation i Europa

I sin halvtidsöversyn av Horisont 2020 understryker ReK forskningens och innovationens centrala betydelse för den europeiska ekonomins utsikter på lång sikt. Carlos Moedas, kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, kommer att diskutera ReK:s rekommendationer, som har utarbetats av Christophe Clergeau (FR–PES).

Transporter i Europa: lansering av ett EU-omfattande initiativ för rena bussar

Kommissionär Violeta Bulc kommer att diskutera utmaningarna på transportområdet med ReK:s ledamöter efter antagandet av ett yttrande om "En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet", under ledning av József Ribányi (HU–EPP). Efter debatten kommer transportkommissionären att tillsammans med ReK:s nyvalde ordförande lansera en EU-omfattande plattform för miljövänliga bussar för regioner och städer, vars mål är att minst 2 000 utsläppsfria bussar ska ta tagits i trafik före slutet av 2019. Behovet av att begränsa klimatförändringarna kommer också att diskuteras ingående i samband med att ReK debatterar sina tre yttranden om EU:s "vinterpaket" på energiområdet: ren energi, energieffektivitet och främjande av förnybar energi.

Utveckling: 600 lokala och regionala ledare från hela världen samlas i Bryssel

FN har genom de mål för hållbar utveckling som antogs 2015 fastställt mål för alla länder i världen. I ett ReK-yttrande med titeln "EU-åtgärder för hållbarhet" tar Franco Iacop (IT–PES) upp de direkta och indirekta utmaningar som FN har gett de europeiska lokala och regionala myndigheterna. Den europeiska inriktningen på hans yttrande kompletteras den 10–11 juli genom en stor sammankomst för lokala och regionala politiker från hela världen under rubriken "Regioner och städer för utveckling" – "Konferensen om decentraliserat samarbete", som anordnas gemensamt av ReK och kommissionen.

Som ett led i insatserna för att stödja städerna i Libyen kommer ReK också att anta rekommendationer om hur man kan hantera migrationen och rädda liv längs migrationsrutten genom det centrala Medelhavsområdet. Föredragande är Hans Janssen (NL–EPP).

En presskonferens med ReK:s nye ordförande planeras den 12 juli kl. 16.00.

Andra yttranden som ska antas:

Samordning av de sociala trygghetssystemen, föredragande: Ulrike Hiller (DE–PES)

Territoriell klassificering och typindelning, föredragande: Mieczysław Struk (PL–EPP)

Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram, föredragande: Pavel Branda (CZ–ECR)

Stöd till uppstartsföretag och expanderande företag i Europa, föredragande: Tadeusz Truskolaski (PL–EA)

Smart lagstiftning för små och medelstora företag, föredragande: Christian Buchmann (AT–EPP)

Energiunionen och ren energi, föredragande: Bruno Hranić (HR–EPP)

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, föredragande: Michiel Rijsberman (NL–ALDE)

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (och elmarknaderna), föredragande: Daiva Matonienė (LT–ECR)

Internationell världshavsförvaltning, föredragande: Anthony Gerard Buchanan (UK–EA)

Praktisk information:

Var: Europaparlamentets Paul Henri Spaak-byggnad, plenisalen , rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bryssel

När: den 12 juli kl. 15.00–21.00 och den 13 juli kl. 9.00–13.00

Dagordning och dokument till plenarsessionen

Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

• Plenarsessionens medieprogram

Följ oss: @EU_CoR och #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :