Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Brexit: Europeiska regionkommittén inrättar en kontaktgrupp för Förenade kungariket  

Europeiska regionkommittén (ReK) har inrättat en kontaktgrupp för Förenade kungariket som ska upprätthålla kommunikationskanalerna mellan lokala och regionala myndigheter i Europeiska unionen och Förenade kungarikets städer, regioner och decentraliserade förvaltningar. Initiativet följer på Förenade kungarikets utträde ur EU den 31 januari 2020.

Kontaktgruppens första sammanträde, som hölls via videokonferens den 22 september, var ett förberedande sammanträde där deltagandet var begränsat till politiker från EU:s 27 medlemsstater. Regionpresidenterna, borgmästarna och kommunfullmäktigeledamöterna fick lyssna på anföranden av Michel Barnier , chefsförhandlare för Europeiska unionen, och Kati Piri (NL–PES), Europaparlamentets medföredragande för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade kungariket.

EU arbetar för att nå en överenskommelse om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket senast den 31 oktober. En överenskommelse skulle därefter behöva ratificeras av Europaparlamentet. Utan ett avtal kommer de befintliga rättsliga banden mellan EU och Förenade kungariket att upphöra den 31 december 2020.

Kontaktgruppen leds av Loïg Chesnais-Girard (FR–PES), ordförande för regionfullmäktige i Bretagne. ”Det nuvarande låsta läget i förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket får inte leda till att man stänger dörren för fortsatt samarbete på regional och lokal nivå, eftersom de lokala och regionala myndigheterna – oavsett utgången av förhandlingarna – kommer att behöva samarbeta efter 2020”, menade Loïg Chesnais-Girard. ”Vi känner oss uppmuntrade av att ledamöter från lokala myndigheter, decentraliserade parlament och församlingar i hela Förenade kungariket har visat ett så starkt intresse för att upprätthålla kontakten med oss. Brexit kommer att få stora konsekvenser för många europeiska regioner och städer, t.ex. Bretagne. Man måste lyssna till oss och de stödprogram som finns tillgängliga för regionerna, såsom brexitjusteringsreserven, måste tas i bruk nu.”

Ordföranden för Europeiska regionkommittén – Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), regionpresident för Mellersta Makedonien i Grekland – framhöll att ”det är de lokala och regionala myndigheterna som först kommer att bli vittne till hur människors liv påverkas av slutförhandlingen om brexit. I en tid då våra samhällen behöver stabilitet kommer en avtalslös brexit som drivits fram av ideologiska och politiska skäl att bromsa återhämtningen och hota freden på ön Irland. Kontaktgruppen mellan Förenade kungariket och EU strävar efter att slå vakt om de nära band som byggts upp under årtionden mellan lokala och regionala ledare så att de kan dela med sig av sina farhågor, mildra konsekvenserna av brexit och trygga samarbetet i sina medborgares intresse.”

Kontaktgruppen kommer att sammanträda upp till tre gånger per år för att diskutera frågor kring handel och rörlighet för varor, personer och tjänster samt metoder för att upprätthålla det gränsöverskridande samarbetet.

Det är ett ensidigt organ som består av 12 ordinarie ledamöter från ReK samt en observatör från den nybildade ReK-gruppen De gröna. Kontaktgruppen för Förenade kungariket kommer att bjuda in företrädare för brittiska lokala myndigheter och decentraliserade parlament och församlingar till sina sammanträden, på grundval av dagordningen för varje enskilt sammanträde. Kontaktgruppen kan också komma att hålla sammanträden i Förenade kungariket på inbjudan av brittiska lokala myndigheter, decentraliserade parlament och församlingar.

Före Förenade kungarikets utträde uppmanade ReK:s avgående brittiska delegation till att det skulle inrättas ett organ för att upprätthålla och främja goda förbindelser mellan lokala och regionala myndigheter i EU och Förenade kungariket.

Utöver Loïg Chesnais-Girard ingår följande ledamöter i kontaktgruppen: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL–EPP), ordförande för den nederländska ReK-delegationen och borgmästare i Hof van Twente, Michael Murphy (IE–EPP), ordförande för den irländska ReK-delegationen och ledamot av Tipperary County Council; Ximo Puig i Ferrer (ES–PES), regionpresident i Valencia; Aleksandra Dulkiewicz (PL–EPP), borgmästare i Gdańsk; Erik Flyvholm (DK–Renew Europe), borgmästare i Lemvig; Pehr Granfalk (SE–EPP), ordförande för kommunstyrelsen i Solna; Antje Grotheer (DE–PES), vice talman för Bremens delstatsparlament Michiel Rijsberman (NL–Renew Europe), ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland; Maria Gomes (PT–PES), borgmästare i Portimão; Karl Vanlouwe (BE–Europeiska alliansen), ledamot av Flamländska parlamentet och Oldřich Vlasák (CZ–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Hradec Králové. Henrike Müller (DE), ledamot av Bremens delstatsparlament, är observatör för gruppen De gröna.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023