Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
600 politiker kommer till #EURegionsWeek för att diskutera EU:s och regionalpolitikens framtid  
Vid #CoRplenary diskuteras den framtida EU-budgeten, sammanhållningspolitiken, brexit och den digitala/ekologiska omställningen

Den 7 oktober inleds i Bryssel den 17:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer , där man kommer att diskutera hur sammanhållningspolitiken kan bidra till att göra Europa mer miljövänligt, mer inkluderande och smartare. Veckan inleds med en debatt på hög nivå om EU:s framtid och kommer att omfatta närmare 400 evenemang, bland annat en högnivåkonferens om omvandlingen av kolregioner. Den 8–9 oktober håller Europeiska regionkommittén (ReK) också sin plenarsession ( #CoRplenary ), där ledamöterna kommer att debattera framtiden för EU:s sammanhållningspolitik med Europaparlamentets ordförande för regional utveckling Younous Omarjee, EU:s kommande långtidsbudget med kommissionsledamot Günther Oettinger och den ekologiska och digitala omställningen med Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen.

Den 17:e europeiska veckan för regioner och städer , den 7–10 oktober, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek ger återigen en unik möjlighet att bättre förstå hur regionerna och städerna använder EU-medel för att förbättra medborgarnas dagliga liv och hur sammanhållningsfonderna gör Europa mer miljövänligt, mer inkluderande och smartare. Den årliga konferensen som anordnas i samarbete mellan ReK och kommissionen är det största evenemanget om regional utveckling i Europa. Till årets upplaga kommer mer än 9 000 deltagare, däribland forskare, offentliga tjänstemän, experter och mer än 600 politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. De kommer att delta i mer än 400 workshoppar och debatter, utställningar och få möjlighet att nätverka om sammanhållningspolitikens olika aspekter.

Höjdpunkter :

Den 7 oktober, kl. 14.30–16.30 ( följ i direktsändning ) – Inledande session: Regioner och städer, pelare för EU:s framtid

Över 100 unga folkvalda kommer att närvara vid inledningssessionen och diskutera EU:s framtid tillsammans med Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande, Klara Dobrev , vice ordförande för Europaparlamentet och Elżbieta Bieńkowska , kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Den 8 oktober, kl. 9.00–10.30, ( följ i direktsändning ) – REGI–COTER-sammanträde om ”läget i förhandlingarna om den framtida sammanhållningspolitiken efter 2020”

Ledamöter av ReK och Europaparlamentet kommer att diskutera de pågående förhandlingarna om EU:s budget för 2021–2027 och paketet för sammanhållningspolitiken. I det sammanhanget kan EU:s regioner och städer ha en avgörande uppgift när det gäller att bygga upp en stark sammanhållningspolitik för framtiden, genom att framhålla resultaten av denna politik under den nuvarande programperioden.

Den 9 oktober, kl. 14.30–17.00, ( följ i direktsändning ) Högnivåkonferens om kolregioner i övergång

Genom att minska beroendet av fossila bränslen och stödja kolproducerande regioner blir omställningen till ren energi avgörande i kampen mot klimatförändringarna. EU:s sammanhållningspolitik med dess delade förvaltning kommer tillsammans med det nationella stödet att bidra till att stödja de regioner som genomför energiomställningen. Under detta evenemang kommer ministrar från EU, Europaparlamentsledamöter, regionala politiker och andra företrädare på hög nivå från Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Polen, Rumänien och Spanien också att dela med sig av sina synpunkter på hur kolregionerna bäst kan stödjas i övergången till en koldioxidfri framtid.

Se det särskilda medieprogrammet . En fullständig förteckning över evenemangen finns på webbsidan .
Bilder och inspelningar från evenemanget kan också laddas ned kostnadsfritt.

Europeiska regionkommitténs plenarsession , den 7–9 oktober, #CoRplenary , ( följ i direktsändning )

Europeiska regionkommittén (ReK) är EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare som företräder städernas och regionernas intressen. ReK:s 350 ledamöter kommer att samlas i Bryssel för att diskutera och anta en rad yttranden om EU-lagstiftning och politiska resolutioner.

Höjdpunkter :

Den 8 oktober, kl. 15.15 – EU:s regionala utvecklingspolitik efter 2020: Younous Omarjee (FR–GUE/NGL), ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI), kommer att ansluta sig till ReK-ledamöterna för att diskutera framtiden för den regionala utvecklingen under nästa finansieringsperiod efter 2020.

Den 8 oktober, kl. 16.45 – Den framtida EU budgeten: Senast i slutet av 2019 förväntas Finlands EU-ordförandeskap lägga fram en kompromiss avseende EU:s långsiktiga budget 2021–27. EU:s regioner och städer kommer att uttrycka sina farhågor för EU:s kommissionsledamot med ansvar för budgetfrågor, Günther Oettinger , och anta en resolution .

Den 8 oktober kl. 18.00 – EU- frågor för lokala och regionala myndigheter: ReK:s ledamöter kommer att diskutera brexit, öregioner och de transportlänkar som saknas i gränsöverskridande förbindelser

Den 9 oktober kl. 9.30 – Mot ett digitalt och ekologiskt EU: Alla EU:s regioner och medborgare måste dra nytta av de digitala och ekologiska omställningar som formar våra samhällen. Lokala och regionala företrädare kommer att utbyta synpunkter med Finlands minister för Europafrågor Tytti Tuppurainen om hur man ska ta itu med den digitala klyftan och säkerställa sammanhållning och solidaritet för alla. Denna diskussion är kopplad till två yttranden från ReK som begärts av det finländska EU-ordförandeskapet:

o Ett digitalt Europa för alla: att säkerställa inkluderande och smarta digitala lösningar på fältet , föredragande: Anne Karjalainen (FI–PES).

o Smarta städer: nya utmaningar för en rättvis övergång till klimatneutralitet. Hur kan målen för hållbar utveckling genomföras i det verkliga livet? , föredragande Andries Gryffroy (BE–EA).

Den fullständiga agendan, dokument och utkast till yttranden finns online.

Kontakt

För ackreditering för båda evenemangen var vänlig kontakta:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023