Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Budskap från EU:s regioner och städer till Angela Merkel: Vi är fast beslutna att arbeta tillsammans för ett mer motståndskraftigt, demokratiskt, hållbart och humant Europa  
 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel diskuterade konsekvenserna av covid-19-krisen och EU:s framtid med Europeiska regionkommitténs ledamöter under plenarsessionen i oktober.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas välkomnade Angela Merkel, Förbundsrepubliken Tysklands förbundskansler, till Europeiska regionkommitténs plenarsession (#CoRplenary) den 13 oktober. Den tyska förbundskanslern presenterade det tyska EU-ordförandeskapets prioriteringar, diskuterade de lokala och regionala myndigheternas roll i Europas återhämtning och diskuterade Europas framtid med ReK:s ledamöter (se den inspelade debatten här ).

Apropå regionernas och städernas förväntningar på det tyska rådsordförandeskapet sade Apostolos Tzitzikostas att ” 300 regioner och 90 000 kommuner utgör EU:s demokratiska grundval och skyddsnät. Som lokala och regionala ledare befinner vi oss vid frontlinjen i kampen mot pandemin. Vi arbetar outtröttligt för att begränsa viruset, hjälpa de mest utsatta, skydda våra samhällen samt trygga de lokala ekonomierna och arbetstillfällena. Medborgarna anser att vi är den mest tillförlitliga och effektiva styresnivån. Om EU vill ha bättre kontakt med människorna i städerna och regionerna och hitta konkreta lösningar på deras behov måste regionala och lokala ledare ges större inflytande i unionens beslutsprocess ”.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade: "Era perspektiv på Europa, era erfarenheter och ert engagemang är vad Europa behöver för att komma igenom denna svåra tid i solidaritet och ta ansvar på fältet. Utan er kan vi som stats- och regeringschefer göra lite - lika lite som utan Europas medborgare. Därför vill jag tacka alla som bär ansvar i kommunerna och regionerna. Att övervinna krisen är en gigantisk uppgift och för att lyckas behöver vi att gå samman i Europa."*

”Pandemin har visat på begränsningarna i det nuvarande tvådimensionella Europa, som endast bygger på medlemsstaterna och Bryssel” , fortsatte ordförande Apostolos Tzitzikostas . ”Vi behöver ett demokratiskt Europa med tre dimensioner där alla styresnivåer – EU-nivå samt nationell och regional/lokal nivå – arbetar tillsammans för medborgarna, och närmare dem. Vi tror på det tyska mottot Gemeinsam – Tillsammans. Tillsammans kan vi bygga ett mer motståndskraftigt, demokratiskt, hållbart och humant Europa.”

BAKGRUND

Europas städer och regioner befinner sig fortfarande i första ledet i kampen mot covid-19-pandemin. De lokala och regionala myndigheterna har varit tvungna att reagera snabbt för att ge stöd till de mest utsatta medborgarna och till lokala företag. Covid-19-krisen har påverkat alla regioner, städer och lokalsamhällen i Europa, men på olika sätt, vilket också framgår av resultaten från den årliga regionala och lokala barometern som ReK presenterade tidigare i veckan. Med mottot ” Tillsammans för Europas återhämtning ” kommer det tyska EU-ordförandeskapet att fokusera direkt på att övervinna covid-19-pandemin genom att bekämpa virusets spridning, stödja den europeiska ekonomins återhämtning och stärka den sociala sammanhållningen i Europa. Närheten till medborgarna under krisens gång har visat att de lokala och regionala myndigheterna måste vara en central del av beslutsfattandet för att säkerställa en framgångsrik och rättvis ekonomisk återhämtning.

I ljuset av konferensen om Europas framtid har pandemin också gjort det ännu mer angeläget att sätta de lokala och regionala myndigheterna i centrum och därmed göra EU till en mer demokratisk och öppen union som står närmare medborgarna och bättre kan tillgodose deras behov. En undersökning som nyligen genomfördes av Kantar ( se här ) visar att en mycket stor majoritet i varje land anser att de lokala och regionala myndigheterna har alltför litet inflytande på EU-nivå. En absolut majoritet anser dessutom att större inflytande för lokala och regionala myndigheter skulle ha en positiv inverkan på EU:s förmåga att lösa problem.

*Regionkommitténs översättning. Förbundskansler Merkels tal finns på tyska här .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tfn: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023