Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration  

I Europeiska regionkommitténs rekommendationer kartläggs hur kommunerna kan underlätta tillgången till arbetstillfällen, påskynda migranternas integration och uppmuntra dem att starta företag.

EU:s åtagande att locka till sig kvalificerad arbetskraft från andra länder bör vara tydligt i alla skeden av migrationsprocessen. Det säger Europeiska regionkommittén i ett yttrande där kommittén framhåller att kommunerna kan hjälpa EU och dess medlemsstater att förbättra sin hantering av laglig migration. I rekommendationerna betonas också att kriget i Ukraina har belyst behovet av att påskynda erkännandet av flyktingarnas kompetens – en fråga som är avgörande för deras integration och för den lokala ekonomin.

Europeiska regionkommitténs rekommendationer i yttrandet ”Laglig migration: Att locka kompetens och talang till EU” syftar till att underlätta flyktingars och kvalificerade migranters tillgång till arbetstillfällen, påskynda deras integration och uppmuntra dem att starta företag. I rekommendationerna föreslås att potentiella migranter, för att förbättra rekryteringen, bör kunna lämna in ansökningar från tredjeländer och att de lokala och regionala myndigheterna, för att förbättra invandrarnas integration och förmåga att starta företag, bör få mer stöd för integrations- och företagarprogram. I yttrandet stöds också idéer som ger lagliga migranter möjlighet att utveckla sin karriär i andra EU-länder.

Föredraganden för yttrandet – Giuseppe Varacalli (IT–Renew), ledamot av kommunfullmäktige i Gerace – välkomnar den mer strategiska syn på laglig migration som kommissionen förespråkar, men uppmanar kommissionen att uppmuntra till ökat samarbete med de lokala och regionala myndigheterna och det lokala civila samhället. Han menar att de kan bidra till att ge en bättre bild av såväl lokalsamhällenas och de lokala ekonomiernas som de lagliga migranternas behov.

Giuseppe Varacalli sade: ”Vi är medvetna om att migranter redan spelar en viktig roll i Europas ekonomi och samhälle. Vi måste vara bra på att locka migranter lagligt – särskilt dem med kompetens och talang – för att stimulera tillväxten i Europa, som i allt högre grad håller på att bli en ’gammal kontinent med äldre människor’. De bör kunna stanna med ett uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som beviljas vid ankomsten och ha möjlighet att röra sig mellan medlemsstaterna och naturligtvis ha samma rättigheter. Många betraktar migrationen som ett problem. I själva verket erbjuder den utmärkta möjligheter, om den hanteras väl.”

I yttrandet förespråkas en mer samordnad insats för att se till att tredjelandsmedborgare behandlas lika på arbetsplatsen och när det gäller tillgång till sociala trygghetsförmåner. Kommittén noterar att invandrare var avgörande för att trygga tillhandahållandet av offentliga tjänster under covid-19-pandemin, och framhåller deras potentiella betydelse för EU:s omställning till en grön ekonomi.

EU har som mål att senast i februari 2024 anta ett brett paket med förslag inom ramen för den nya migrations- och asylpakten, som syftar till att förbättra migrationsförfarandena, inklusive EU:s förmåga att locka till sig talanger och stödja integrationen av asylsökande och migranter i lokalsamhällena.

I sitt yttrande välkomnar ReK kommissionens insatser för att effektivisera förfarandena för att hjälpa lagliga migranter att få arbets- och uppehållstillstånd och för att göra det lättare för dem att beviljas varaktig bosättning. ReK stöder också insatser för att ge ungdomar från länder utanför EU möjlighet att studera, resa och i slutändan arbeta i EU, till exempel genom de nyligen lanserade talangpartnerskapen med Nordafrika.

I ReK:s rekommendationer betonas dock att det behövs en mer flexibel reaktion på särdragen hos vissa typer av migranter och på de ekonomiska behoven. I yttrandet välkomnas ett EU-pilotprojekt – EU-talangreserven – som ger flyktingar och lagliga migranter möjlighet att hitta arbetsgivare som är intresserade av deras kompetens, men påpekas att fler EU-strategier måste vara tillgängliga för flyktingar. Kommittén betonar också vikten av att erkänna de typer av yrkeskunskaper som krävs inom t.ex. sektorer såsom energi, som kommer att vara avgörande för omställningen till en grön ekonomi. Samtidigt påpekas i yttrandet att ”man inte får glömma personer vars talang ligger på det konstnärliga området”, som också bör ha möjlighet att arbeta lagligt i EU.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023