Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU behöver sina en miljon lokala ledare för att förnya det europeiska projektet  
EU:s städer och regioner lägger fram sin vision om hur EU ska förnyas inför toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Sibiu

Europeiska unionen måste se över sitt funktionssätt genom att ge regionerna och städerna mer att säga till om, om den vill förnya det europeiska projektet tillsammans med sina medborgare och tillgodose deras sociala och ekonomiska behov. Detta var huvudbudskapet från EU:s lokala och regionala ledare som lade fram sin vision för ett förnyat Europa i en förklaring som överlämnades till Rumäniens president Klaus Iohannis inför EU-ledarnas informella möte i Sibiu den 9 maj.

Förklaringen överlämnades vid årets största sammankomst för EU:s lokala och regionala ledare – det 8:e europeiska toppmötet för regioner och städer som hölls i Bukarest, Rumänien, det land som nu för första gången innehar EU:s roterande ordförandeskap under sex månader. Förklaringen, vars utarbetande har letts av Europeiska regionkommittén – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter – med stöd av regioner och städer i hela unionen, uppmanar EU att ge regionerna och städerna mer makt för att stärka demokratin och återknyta kontakten med medborgarna. Inför omvälvande utmaningar som globaliseringen, klimatförändringarna och den demografiska omvandlingen bör EU snabbt enas om en ambitiös framtida EU-budget som gör det möjligt för regionerna och städerna att främja social integration, bli koldioxidneutrala och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Rumäniens president Klaus Iohannis förklarade att ”ReK är en engagerad partner som hjälper oss i våra ansträngningar att föra EU:s åtgärder närmare dess mottagare – våra regioner, städer och medborgare. När vi betraktar politiska åtgärder ur det lokala och regionala perspektivet tar en effektiv styrning på europeisk nivå sig uttryck i konkreta insatser och resultat: mer sammanhållning, goda arbetstillfällen, hållbar ekonomisk tillväxt, modern infrastruktur och konnektivitet, samt i att man överbrygger utvecklingsgapet, förbättrar levnadsstandarden och erbjuder offentliga tjänster av hög kvalitet. I den situation där vi befinner oss nu bör vår främsta uppgift bestå i att få medborgarna att engagera sig mycket mer i EU:s beslutsfattande och i att sudda ut känslan av det finns en klyfta mellan EU:s insatser och medborgarna”.

Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz noterade under överlämnandet av förklaringen att ”Europeiska unionen behöver sina städer och regioner lika mycket som städerna och regionerna behöver EU. Europa handlar om närhet och sociala framsteg. Alla styresnivåer måste arbeta och ta på sig sin del av ansvaret för Europa så att EU kan bli mer synligt, effektivt, demokratiskt och komma närmare medborgarna, och inte lämna någon på efterkälken. Vi behöver ett nytt kontrakt som bygger på EU:s grundläggande värden om sammanhållning, enhet och solidaritet och som ger den styresnivå som åtnjuter störst förtroende – dvs. den en miljonen lokala och regionala ledare – makt att förändra EU:s spelregler. Det innebär även att förse dem med tillräckliga finansiella medel och att ge dem större inflytande över EU:s beslutsfattande.

Under avslutningssessionen sade förste vice ordförande Markku Markkula att ”EU måste återuppbygga förtroendet för att säkerställa en bättre europeisk framtid. Det enda sättet att göra detta är att stärka banden till och aktiviteterna med och för ungdomar och alla aktörer i städer och regioner. Lokala och regionala aktörer kan åstadkomma förändringar. Städerna och regionerna tar sig an samhällsutmaningar och skapar en hållbar tillväxt för alla.

För information:

De lokala och regionala ledarnas förklaring med titeln Att bygga EU från grunden med våra regioner och städer utgör regionernas och städernas ståndpunkt och riktar sig till ledarna för EU-institutioner och de stats- och regeringschefer som kommer att samlas i Sibiu i Rumänien den 9 maj för att diskutera EU:s framtid.

Europeiska regionkommittén har begärt en ökning av EU:s framtida budget efter 2020 från 1 % till 1,3 % av BNI i EU-27. Den har även haft en framträdande roll i att lanseringen av #CohesionAlliance – en allians för dem som anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten i EU:s framtid. Alliansen inrättades genom samarbete med de ledande europeiska sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter och den för fram kravet att EU:s budget efter 2020 ska göra sammanhållningspolitiken starkare, mer synlig och tillgänglig för alla regioner i Europeiska unionen.   

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023