Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste prioritera den biologiska mångfalden och klimatförändringarna mot bakgrund av FN:s larm  
Europeiska regionkommitténs ordförande uppmanar EU att öka sina ansträngningar mot bakgrund av den ”djupt alarmerande” FN-rapporten.

Europeiska unionen måste sätta den biologiska mångfalden högst upp på dagordningen, tillsammans med insatser för att radikalt minska koldioxidutsläppen, sade Europeiska regionkommitténs ordförande den 7 maj med anledning av en FN-rapport som varnar för att ”vårt livsuppehållande system” – den omgivande naturen – är utsatt för allt större risk, och att en miljon arter hotas av utrotning. Ordförande Karl-Heinz Lambertz beskrev rapporten som ett ”nödrop till alla förvaltningsnivåer” om att samarbeta.

Rapporten från IPBES (den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster), vars viktigaste slutsatser offentliggjordes av FN den 6 maj, återspeglar slutsatser som dragits av forskare i hela världen i 15 000 akademiska studier. Rapporten är klar och tydlig i sina varningar. Den konstaterar att den biologiska mångfalden minskar i en aldrig tidigare skådad takt i människans historia, att arter dör ut i en allt snabbare takt, och att mänskligheten ”undergräver själva grundvalarna för ekonomin, försörjningen, livsmedelstryggheten, hälsan och livskvaliteten i hela världen”.

Ordförande Karl-Heinz Lambertz (BE–PES) sade: "Naturen ger oss liv – och vi förstör den. Under det senaste halvseklet har vi hanterat utmaningen att förse en snabbt växande global befolkning med livsmedel på ett mycket framgångsrikt sätt, men till ett högt pris för den omgivande naturen. Vi måste snarast hitta ett sätt att förse världens befolkning med mat och säkerställa en hållbar utveckling, samtidigt som den biologiska mångfalden återställs. Denna kris kräver en gemensam insats från alla myndighetsnivåer, inklusive kommuner och regioner. Tillsammans med kampen mot klimatförändringarna bör skyddet av den biologiska mångfalden sättas högst upp på EU:s dagordning. Det är inte för sent att säkra en koldioxidfri värld med biologisk mångfald, men det krävs samordnade insatser och investeringar som ger resultat på lokal nivå.”

Roby Biwer (LU–PES), förste vice ordförande i ReK:s ENVE-utskott och föredragande för biologisk mångfald , förklarade: "Den biologiska mångfalden bör ses som grunden för vår hälsa och vårt välbefinnande. Den är en förutsättning för att de ekosystem vi är beroende av ska fungera, och eftersom den är en del av den miljö vi lever i måste vi skydda den och lära oss att leva i harmoni med våra ekosystem.”

Roby Biwer underströk att de europeiska väljarna är införstådda med den starka kopplingen mellan biologisk mångfald och klimatåtgärder, och hänvisade till en Eurobarometerundersökning publicerad den 6 maj där det konstaterades att ”två tredjedelar av EU-medborgarna är helt överens om att det är mycket viktigt att ta hand om vår natur för att kunna hantera klimatförändringarna”.

ReK deltar i utarbetandet av den globala och europeiska politiska ramen för biologisk mångfald efter 2020. I de rekommendationer som ReK antog i oktober 2018 underströk man, på samma sätt som i rapporten från IPBES, behovet av att Europas kommuner och regioner blir hållbara enheter som bevarar naturen, återställer den biologiska mångfalden, upprätthåller och utökar ekosystemtjänster och samtidigt tillgodoser befolkningens kritiska behov. ReK efterlyste att det ska tas fram en ambitiös, tidsbunden och vetenskapligt driven EU-strategi för biologisk mångfald för perioden efter 2020 med syftet att skydda mångfalden och rikedomen av liv på jorden. Kommittén har också insisterat på ett uttryckligt erkännande i EU:s och FN:s politik av att de lokala och regionala myndigheterna spelar en central roll när det gäller att främja den biologiska mångfalden och att ge kommunerna och regionerna det stöd de behöver.

Särskilda åtgärder som rekommenderas av ReK är bland annat: mer gränsöverskridande grön infrastruktur och fler gröna korridorer så att djur kan passera från en plats till en annan; en förstärkning av de lokala och regionala myndigheternas förmåga att bekämpa invasiva arter; en utökad roll för kommunala och regionala myndigheter i arbetet med att stoppa olaglig handel med vilda djur och växter; mer forskning kring hur man kan öka den biologiska mångfalden i städer; större anslag till arbetet på området biologisk mångfald.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023