Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s översättningsverktyg är nu tillgängligt för små och medelstora företag  

Europeiska kommissionens automatiska översättningsverktyg eTranslation är nu tillgängligt för alla små och medelstora företag i EU.

Från och med i dag kan små och medelstora företag använda verktyget eTranslation för att översätta dokument eller textstycken mellan alla 24 officiella språk i EU samt isländska, norska och ryska. Tjänsten är gratis och sekretessen och säkerheten för alla uppgifter som översätts garanteras.

Verktyget eTranslation har tagits fram av Europeiska kommissionen. Det är tillförlitligt och används av europeiska och nationella offentliga förvaltningar, bl.a. använder Europeiska regionkommittén det på sin webbplats, där besökare har möjlighet att välja automatöversättning av nyheter och inlägg om evenemang som inte finns tillgängliga på deras språk. ReK är den första EU-institution som infört denna tjänst på sin webbplats.

Eftersom maskinöversättning inte inbegriper någon mänsklig inblandning kan kvaliteten och exaktheten variera avsevärt från en text till en annan och mellan olika språkkombinationer. Maskinöversättningarna kan dock vanligtvis ge en bra övergripande idé om innehållet.

Prova på maskinöversättningen via ReK:s nyhetssidor (välj ett nyhetsinlägg som inte finns tillgängligt på ditt språk och klicka sedan på Automatisk översättning)

Läs mer om språkpolicyn på ReK:s webbplats

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu