Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s lokala och regionala ledare uppmanar de lokala myndigheterna i Belarus att bidra till en politisk lösning på krisen  

Den 22 september höll medlemmarna av ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX) en debatt om den politiska situationen i Belarus med deltagande av Petras Auštrevičius (LT–Renew), Europaparlamentets föredragande för förbindelserna med Belarus.

Den 17 september förkastade Europaparlamentets ledamöter med överväldigande majoritet det officiella resultatet i ”det så kallade presidentvalet” den 9 augusti. Petras Auštrevičius underströk ”behovet av solidaritet, stöd och sanktioner” i EU:s politik gentemot Belarus. Han påtalade det ”brutala” svar som Aleksandr Lukasjenko, president i Belarus sedan 1994, beordrat för att möta protesterna mot det, enligt Europaparlamentet, ”riggade presidentvalet”.  Han redogjorde också för Europaparlamentets möte den 21 september med Svjatlana Tsichanouskaja, oppositionens kandidat i valet.

Den 11 september antog ReK:s presidium en förklaring där man kraftfullt fördömer ”allt våld och förtryck och alla gripanden av fredliga demonstranter”, uppmanar ”de lokala myndigheterna i Belarus ... att bidra till att finna en politisk lösning på krisen” och uppmuntrar ”städerna och regionerna i EU att utveckla samarbete och partnerskap med städerna och regionerna i Belarus”. Detta skulle kunna främjas inom ramen för konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap), som utgör en institutionell kanal för kommunikation med folkvalda på lokal och regional nivå, även från Belarus, och en plattform för lokala och regionala initiativ som främjar hållbar territoriell utveckling och decentraliseringsreformer.

Under en diskussion med Europaparlamentsledamoten Petras Auštrevičius, i samband med CIVEX-utskottets sammanträde, framhöll medlemmar av samtliga politiska grupper i ReK sina gruppers breda stöd till EU:s reaktion på valet. Aleksandra Dulkiewicz (PL–EPP), borgmästare i Gdańsk, påpekade att det är ”mycket viktigt att se till att [belarusier som kommer till EU] känner sig trygga i våra lokalsamhällen, och särskilt viktigt att stödja ungdomar som tvingats lämna sitt land för att kunna fortsätta sin utbildning”. Per Bødker Andersen (DK–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Kolding, vidhöll att Europas socialdemokrater ger sitt helhjärtade stöd till Europaparlamentets beslut att stå vid den belarusiska befolkningens sida i dess kamp för demokrati. Han lyfte fram de europeiska socialdemokraternas nätkampanj ”We Hear You, Belarus” . Matteo Bianchi (IT–ECR), ledamot av kommunfullmäktige i Morazzone, framhöll att gruppen Europeiska konservativa och reformister ”ställer sig mycket positiv till att ökat stöd ges till Belarus, utan att Aleksandr Lukasjenko drar nytta av denna finansiering”.

Dela :