Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s städer och regioner i rampljuset under Gröna veckan 2019  
ReK-ledamoten Adam Struzik, regionpresident i Mazowieckie (Masovien), stod värd för den officiella invigningen av Gröna veckan 2019 i Warszawa

Gröna veckan , det största årliga evenemanget om miljöpolitik i Europa, har inletts i Warszawa med Adam Struzik (PL–EPP) som värd för invigningsevenemanget. I år står genomförandet av miljöpolitiken i fokus. Städerna och regionerna har i stor utsträckning ansvaret för att genomföra miljöpolitiken i Europa, och kommer att ta till orda för att beklaga de nuvarande bristerna i efterlevnaden av miljölagstiftningen, men också för att visa hur ett framgångsrikt genomförande ser ut. Europeiska regionkommitténs ordförande Karl - Heinz Lambertz kommer att sammanfatta de miljöresultat som uppnåtts och de miljöutmaningar som väntar vid avslutningssessionen för Gröna veckan 2019 i Bryssel den 17 maj.

I dag är miljöpolitiken en av den europeiska integrationsprocessens största landvinningar. Europa är hem för det största samordnade nätverket av skyddade områden i världen och har i stor utsträckning lyckats skydda hotade arter och livsmiljöer, återställa ekosystem och uppnå ett mer hållbart jordbruk, fiske och skogsbruk. Men naturkapitalet försämras: luftföroreningarna påverkar starkt medborgarnas hälsa, medan en tredjedel av marken i EU lider av vattenstress och vattenbrist är ett problem i många medlemsstater.

I år står processen för att genomföra miljöpolitiken i fokus för Gröna veckan. Ordförande Karl-Heinz Lambertz och flera ledamöter av Europeiska regionkommittén kommer att ta till orda för att dela med sig av sina erfarenheter och farhågor.

Adam Struzik (PL–EPP) , regionpresident i Mazowieckie (Masovien), stod värd för invigningsceremonin för Gröna veckan 2019 i Warszawa den 13 maj. Han sade: ” Vi är alla oroade över den försämrade biologiska mångfalden och den negativa inverkan som klimatförändringarna har på miljön. Eftersom det handlar om ett globalt problem måste vi gemensamt sörja för ett bättre miljöskydd i alla världens hörn. Men som lokala och regionala ledare måste vi agera individuellt för att se till att miljölagstiftningen genomförs effektivt inom våra områden för att skapa en så hälsosam miljö som möjligt för invånarna.

Roby Biwer (LU–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg, yttrade sig i Warszawa som ReK:s föredragande för biologisk mångfald . Han sade: ” Den biologiska mångfalden bör betraktas som grunden för vår hälsa och vårt välbefinnande. Den ligger till grund för funktionen hos de ekosystem som vi är beroende av, och eftersom den utgör den miljö som vi lever i måste vi skydda den biologiska mångfalden och lära oss att leva i harmoni med våra ekosystem. Trots utmaningarna med att genomföra miljölagstiftningen befinner vi, de lokala och regionala myndigheterna, oss fortfarande i främsta ledet när det gäller miljöpolitiken. Vi är därför fast beslutna att bidra till en mer effektiv och ändamålsenlig efterlevnad av miljölagstiftningen i våra samhällen.

Den 15 maj kommer ReK att stå värd för prisutdelningen vid Europeiska veckan för avfallsminskning i Bryssel, i närvaro av juryledamoten André van de Nadort (NL–PES) , borgmästare i Weststellingwerf och ReK:s föredragande för yttrandet ” En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi ”.

Europeiska regionkommittén antog nyligen yttrandet ” Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram ”. Föredraganden Cor Lamers (NL–EPP) , borgmästare i Schiedam och ordförande för ReK:s utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE), kommer den 16 maj att presentera de viktigaste förslagen i yttranden vid ett Gröna veckan-evenemang om ” Miljöpolitikens framtid – bättre integration och genomförande på lokal och regional nivå ”. Läs en sammanfattning av ReK:s förslag till det framtida miljöhandlingsprogrammet här .

I april 2019 offentliggjorde Europeiska kommissionen en rad rapporter om läget i genomförandet av miljölagstiftningen i Europa. I granskningen av genomförandet av miljölagstiftningen ges en översikt över varje medlemsstats framsteg när det gäller att genomföra miljölagstiftningen, fastställs deras största brister och rekommenderas prioriterade åtgärder.

Kontaktperson: david.crous@cor.europa.eu /+32 470881037

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023