Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
” EU:s budget riskerar att bli ett misslyckande för medborgarna och en gåva till populismen ” ‎ varnar ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas  

​Europeiska regionkommittén (ReK) uppmanar till att finansieringen för sjukhus, skolor, lokala transporter, miljön, universitet och småföretag bibehålls.

”På Europeiska regionkommitténs vägnar framför jag en vädjan om att de investeringar som bidrar till att förbättra livet för människor i städer och regioner inte ska minskas”, sade ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas , två dagar före det extra EU-toppmötet om EU:s budget.

”Vi måste fortsätta att investera skattebetalarnas pengar i lokalsamhällena eftersom det gynnar både EU-budgetens nettobetalare och dess nettomottagare. Att skära ner EU-medlen för sjukhus, skolor, lokala transporter, miljön, universitet och småföretag vore ett misslyckande för medborgarna och en gåva till populismen”, tillade ReK-ordföranden.

”För de flesta medlemsstater står EU-medlen för sammanhållning, jordbruk och landsbygdsutveckling för omkring 50 % av de totala offentliga investeringarna. Det är inte bara ett bevis på EU:s solidaritet utan även ett lyft för den ekonomiska tillväxten, jobbskapandet och den inre marknaden, som vi alla gynnas av”, fortsatte Aposotolos Tzitzikostas.

”Jag är djupt oroad över riskerna med att undergräva dessa strategier som för EU närmare medborgarna och medborgarna närmare EU. Vi är medvetna om brexits ekonomiska följder, men kostnaderna bör inte läggas på städernas och regionernas skuldror. Det handlar inte om pengar, det är en investering i människors framtid”, avslutade han.

Europeiska regionkommitténs vice ordförande Vasco Alves Cordeiro framförde också sina synpunkter inför toppmötet.

”Det senaste förslaget till flerårig budgetram slår hårt mot sammanhållningspolitiken genom en minskning med 12 % jämfört med den nuvarande budgetramen och med samfinansieringssatser som fortfarande är lägre än för den nuvarande perioden. Ett beslut om att minska stödet till regional utveckling, i synnerhet genom sammanhållningspolitik, kommer inte att föra EU närmare medborgarna.  Regionerna och städerna kommer inte att kunna göra mer för medborgarna och EU med mindre EU-stöd. EU behöver framför allt ta hänsyn till den ökande ojämlikheten. Denna budgetram är EU-ledarnas enda chans att se till att EU slår in på vägen mot hållbar jämlikhet och en rättvis omställning som inte lämnar några orter eller människor på efterkälken. Ett misslyckande skulle ske på bekostnad av EU:s trovärdighet. Det är dags för EU:s medlemsstater att leva upp till sina åtaganden.”

Kontaktperson:

pressecdr@cor.europa.eu

Dela: