Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s budget: lokala klimatåtgärder kommer att drabbas om EU:s regionala investeringar skärs ned  

Europeiska unionen måste upprätthålla en stark regionalpolitik för att uppfylla sina internationella åtaganden att minska koldioxidutsläppen, påpekade företrädaren för EU:s lokala och regionala politiker den 22 februari.

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommittén (ReK), talade vid uppmärksammandet av 10 årsjubileet för det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi, som enligt honom har "överträffat alla förväntningar" och blivit en "verklig europeisk framgångssaga". Borgmästaravtalet inrättades i Europa år 2008 för att stödja alla städer och regioner som på frivillig basis ville överträffa EU:s utsläppsminskningsmål. Det blev ett globalt initiativ under 2016 när det slogs samman med Compact of Mayors.

Vid ett tal i Europaparlamentet, vid sidan av dess talman Antonio Tajani, konstaterade ordförande Karl-Heinz Lambertz följande: "För tio år sedan skulle ingen ha trott att mer än 9 000 kommuner och städer skulle ansluta sig till denna gräsrotsrörelse för att bekämpa klimatförändringarna, eller att rörelsen skulle sprida sig globalt. Men, de lokala ledarna inser att miljöanpassning av vår ekonomi, renare luft och säkerställd tillgång till hållbara och hälsosamma livsmedel förbättrar medborgarnas livskvalitet. Kommunerna och regionerna är svaret på den klimat- och energipolitiska utmaningen och går i spetsen för utvecklingen. De nationella regeringarna måste formellt erkänna detta genom att ge kommuner och regioner en formell plats vid bordet i de globala förhandlingarna om klimatförändringarna."

Vid evenemanget, som hölls dagen innan EU:s ledare möttes för att diskutera EU:s nästa budget, betonade Karl-Heinz Lambertz också att "Om Europa ska förbli en global förkämpe på klimatområdet, och om vi ska lyckas göra Europa grönt igen, måste vi se till att de lokala och regionala ledarna har tillgång till nödvändig finansiering. Detta innebär att man måste säkerställa att EU:s sammanhållningspolitik – som för närvarande avsätter mer än 25 % av sin budget till klimatåtgärder – förblir stark och effektiv. Sammanhållningspolitiken finansierar lokala klimat- och energiåtgärdsplaner och investerar i energieffektivitet, förnybar energi och hållbar kollektivtrafik i våra regioner och städer. Att undergräva sammanhållningspolitiken skulle få allvarliga återverkningar på vår förmåga att skapa gröna arbetstillfällen, minska koldioxidutsläppen och gå över till en koldioxidsnål ekonomi."

Han uppmanade klimatåtgärdsanhängarna att förespråka en sammanhållningspolitik på EU-nivå som är stark, mer ändamålsenlig, synlig och tillgänglig för varje region och kommun i EU efter 2020. Kommittén – EU:s ledamotsförsamling bestående av 350 lokala och regionala företrädare – har lagt fram uttömmande rekommendationer om hur politiken kan förbättras. Tillsammans med de främsta europeiska sammanslutningarna för regioner och städer har kommittén också lanserat #CohesionAlliance, en koalition mellan dem som anser att EU:s sammanhållningspolitik även i fortsättningen måste vara en hörnsten i EU:s framtid. Detta var också huvudbudskapet i en skrivelse till Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande, som ordförande Karl-Heinz Lambertz skickade den 21 februari och i vilken han begärde att EU:s budget ska "ökas till 1,3 % av BNI i EU-27".

Information till redaktörer:

• Bland talarna vid ceremonin för att uppmärksamma tioårsjubileet för europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi återfanns borgmästare från hela Europa och tre av EU-kommissionens ledamöter, vice ordförande Maroš Šefčovič, kommissionsledamot Miguel Arias Cañete och kommissionsledamot Carlos Moedas. Europeiska kommissionen finansierar det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi.

Utöver ordförande Karl-Heinz Lambertz talade tre ReK-ledamöter: Fernando López Miras (ES–EPP), regionpresident i Murcia-regionen, Juan Espadas Cejas (ES–PES), borgmästare i Sevilla, samt Andrea Turčanová (SK–EPP), borgmästare i Prešov. ReK, politisk beskyddare av borgmästaravtalet, bidrog år 2015 till debatten om rörelsens globalisering genom rekommendationer. Föredragande var Kata Tüttő (HU–PES).

I Europa har borgmästaravtalets undertecknande parter minskat sina utsläpp med cirka 23 % jämfört med 1990 års nivåer. Detta kan jämföras med EU:s generella mål på en minskning med 20 % fram till 2020.

EU:s mål är att anslå minst 20 % av sin budget till klimatåtgärder. Europeiska kommissionens siffror från 2017 visar att mer än 25 % av sammanhållningspolitikens finansiering har anslagits till klimatrelaterade projekt sedan 2014. Av de 73 miljarder euro som spenderats på det området sedan 2014 investerades 22 miljarder euro i miljöskydd, 16,5 miljarder euro i klimatanpassningsåtgärder och riskförebyggande projekt, 15,5 miljarder euro i transport- och energinätverk och 11 miljarder i satsningar på att främja en koldioxidsnål ekonomi (till exempel avseende energieffektivitet). De europeiska sammanhållningsfondernas bidrag till förverkligandet av de klimatpolitiska mål som man kom överens om i Paris år 2015 var föremål för en studie som Europaparlamentet utarbetade år 2017.

• Foton är tillgängliga via Flickr.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022