Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-budgeten: regionala och lokala ledare välkomnar överenskommelsen och uppmanar till att frigöra medel under första halvan av 2021 för att hjälpa de medborgare och företag som kämpar med den andra vågen av covid-19  

Kommittén lovordar Europaparlamentets insatser för att säkerställa mer omfattande EU-åtgärder inom forskning om hälso- och sjukvård, Erasmus+, demokratisk granskning av återhämtningsplanerna och nya finansiella medel för unionen.

”Avtalet är ett hoppets tecken för de lokala samhällen som kämpar med pandemins andra våg. Det slutgiltiga antagandet måste komma snart för att säkerställa att medlen når dem under första halvan av 2021. Om det blir förseningar måste viktiga investeringar som utförts 2021 – också innan den nya budgeten trätt i kraft – vara retroaktivt stödberättigade. Annars kommer det att vara för sent för EU att hjälpa till att skydda lokalsamhällena och bevara våra ekonomier” , sade Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Apostolos Tzitzikostas när han kommenterade de interinstitutionella förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och återhämtningsplanen.

Isabelle Boudineau (FR–PES) , ordförande för ReK-utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget ( COTER ), sade: ”Denna överenskommelse är av historiskt slag. Europaparlamentet har för första gången lyckats öka den fleråriga budgetramen med 16 miljarder euro och därigenom sett till att forskare och deltagare i Erasmus+-programmet kan dra nytta av den och även tredubblat medlen för programmet EU för hälsa, som är så viktiga i dessa kristider. Vissa osäkerheter kvarstår dock. Den tillfälliga lösningen att använda EU:s böter för konkurrensöverträdelser bör inte bara vara ett tillfälligt alternativ. I stället bör EU:s regler anpassas för att behålla denna möjlighet på lång sikt. Detsamma gäller för den överenskomna tidsplanen för nya egna medel för EU:s budget. Vi måste försäkra oss om att den ambitiösa tidsplanen åtföljs av åtgärder. Allvarliga ekonomiska tider kräver seriösa lösningar – vi behöver säkerställa en hållbar och långsiktig återhämtning för EU”.

ReK:s föredragande för den fleråriga budgetramen, Nikola Dobroslavić (HR–EPP) , sade: ”Vi välkomnar den överenskommelse som nåtts mellan rådet och Europaparlamentet om den nya fleråriga budgetramen och återhämtningspaketet. Ett snabbt antagande av dessa instrument före inledningen av den nya räkenskapsperioden 2021–2027 är av största betydelse för att städer och regioner ska kunna genomföra konkreta projekt. Europa kan inte återhämta sig utan att städerna och regionerna aktivt deltar. Sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken är fortfarande viktiga politikområden för regionerna och städerna och deras återhämtning. Sammanhållningen måste därför befästas som ett grundläggande värde och ett centralt mål för all politik och alla investeringar.

Bakgrund:

Europeiska regionkommittén efterfrågar i synnerhet följande åtgärder för att ta itu med pandemin:

1) En plan för ett hållbart, motståndskraftigt och socialt Europa, inbegripet en EU-återhämtningsfond, om minst 500 miljarder euro, som är kopplad till en ambitiös EU-budget och bygger på en gemensam europeisk skuldförsäkring.

2) En europeisk hälsomekanism för att köpa in medicinsk utrustning och för att utvärdera, anpassa och övervaka de regionala hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet att investera i motståndskraftig och hållbar hälso- och sjukvård.

3) Finansieringssystem för att hjälpa regionala och lokala samhällen att kompensera för lokala skatteintäkter som gått förlorade och förnya de offentliga tjänsterna så att de blir digitala, hållbara och motståndskraftiga.

4) Förenklade förfaranden för att finansiera hållbar lokal infrastruktur.

5) Särskilda mekanismer och rättsliga arrangemang för att hjälpa små och medelstora företag samt turism- och kultursektorn.

6) En plan för landsbygdens delaktighet för att främja innovation, entreprenörskap och konnektivitet på landsbygden.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023