Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s budget och återhämtningsplaner granskas ‎ vid Europeiska regionkommitténs plenarsession  

Kommissionsledamöterna för budget, den inre marknaden, krishantering samt demokrati och demografi talar till plenarförsamlingen under kommitténs första hybridplenarsession.

Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för EU:s budget, kommer att diskutera EU:s återhämtningsplan och nya långtidsbudget med lokala och regionala ledare den 2 juli, vid en plenarsession i Europeiska regionkommittén som präglas av de ekonomiska problem och hälsoproblem som pandemin har orsakat. Tre andra kommissionsledamöter kommer också att diskutera EU:s politiska och strategiska svar på krisen, med vice ordförande Dubravka Šuica som tar upp frågor om demokrati och demografi, kommissionsledamot Thierry Breton som svarar på frågor om den inre marknaden, och kommissionsledamot Janez Lenarčič som redogör för några av EU:s krishanteringsåtgärder.

De lokala och regionala ledarna kommer att rösta om en resolution om EU:s långtidsbudget – den fleråriga budgetramen för 2021–27 – och investeringsplanen för ett hållbart Europa, investeringspelaren i den gröna giv som kommissionen har utarbetat för att leda EU till koldioxidneutralitet senast 2050.

Ledamöterna av Europeiska regionkommittén (ReK), som har sex politiska grupper, kommer också att besluta om kommitténs politiska prioriteringar för 2020–25. När Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), regionpresident i Mellersta Makedonien, valdes till kommitténs ordförande i februari sade han att han skulle kämpa för en ”moderniserad” europeisk demokrati, insatser för att bemöta de ”djupgående förändringar” som ”dagens gröna, digitala och demografiska revolutioner” ger upphov till samt EU-politik – såsom sammanhållningspolitiken – vars inverkan har ”största möjliga regionala och lokala relevans”.

Den gröna given – och behovet av att sätta den i centrum för återhämtningsplanerna för de lokala och regionala ekonomierna – kommer att vara ämnet för en separat debatt.

Europeiska regionkommitténs ledamöter kommer också att rösta om åtta yttranden med rekommendationer från de lokala och regionala myndigheterna till EU:s beslutsfattande institutioner. Flera av yttrandena skulle ursprungligen antas i maj vid en plenarsession som ställdes in på grund av den EU-omfattande nedstängningen.

Hälsorelaterade begränsningar innebär att bara ett begränsat antal ledamöter kommer att kunna närvara personligen. Andra kommer att delta på nätet. Övergången till ett hybridformat kommer också att innebära en övergång till elektronisk omröstning. Plenarsessionen kommer att spridas över tre dagar i stället för de vanliga två.

Plenarsessionen kommer, den 29 juni, att föregås av ett sammanträde i ReK:s presidium, där de tre kommande ordförandeskapen för Europeiska unionens råd presenterar sin gemensamma agenda. Ambassadör Michael Clauss kommer att företräda Tyskland, som kommer att inneha det roterande ordförandeskapet under andra halvåret 2020, ambassadör Nuno Brito kommer att redogöra för Portugals prioriteringar för januari–juli 2021, och ambassadör Iztok Jarc kommer att diskutera Sloveniens mål under landets sex månader långa ordförandeskap under andra halvåret 2021.

Debatter:

  • Tisdagen den 30 juni (kl. 15.00–16.00): hanteringen av covid-19-krisen och återhämtningsplanen, med Janez Lenarčič , kommissionsledamot med ansvar för krishantering
  • Tisdagen den 30 juni (kl. 16–16.30): den gröna given i hjärtat av den lokala och regionala återhämningen från covid-19
  • Onsdagen den 1 juli (kl. 12.15–13.30): demografi, med Dubravka Šuica , kommissionsledamot med ansvar för demokrati och demografi
  • Torsdagen den 2 juli (kl. 10.15–12:00): den kommande fleråriga budgetramen mot bakgrund av återhämtningen från covid-19-krisen, med Johannes Hahn , kommissionsledamot med ansvar för budget och administration
  • Torsdagen den 2 juli (kl. 12.45–14.15): de ekonomiska aspekterna av återhämtningen från covid-19, med Thierry Breton , kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden

Yttranden:

Praktisk information:

Plats: Europaparlamentet – Paul-Henri Spaak-byggnaden, plenisalen

Datum: tisdagen den 30 juni–torsdagen 2 juli 2020

Bakgrundsmaterial: plenarsessionens dagordning och dokument

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023