Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-budgeten 2021-2027: Lokala ledare och det bulgariska EU-ordförandeskapet försvarar den framtida sammanhållningspolitiken  

EU:s lokala och regionala ledare, som samlades i Sofia den 7 juni, motsatte sig de nedskärningar på 10 % i sammanhållningspolitiken som kommissionen planerar i sitt förslag till EU-budget 2021–2027. Tillsammans med det bulgariska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd efterlyste de tillräckliga resurser och bättre regler för att säkerställa att de framtida europeiska struktur- och investeringsfondernas viktigaste mål och funktion även fortsättningsvis är att minska skillnaderna genom att involvera lokala aktörer.

Den 6–7 juni anordnade Europeiska regionkommitténs utskott för territoriell sammanhållningspolitik (COTER) tillsammans med Bulgariens kommunförbund (NAMRB) en konferens med inriktning på konsekvenserna för de lokala och regionala myndigheterna av Europeiska kommissionens förslag till nästa fleråriga budgetram, där det fastställs årliga utgiftstak för alla EU:s politikområden 2021–2027, och på de nya förordningarna om EU-fonderna.

"Vi uppskattar det bulgariska ordförandeskapets åtagande till förmån för en stark sammanhållningspolitik genom samarbete mellan EU, de nationella regeringarna och lokala administratörer. Bulgarien är ett exempel på hur sammanhållningspolitiken kan förbättra medborgarnas liv, skapa bättre infrastruktur, förbättra utbildningen, bekämpa fattigdom, stödja reform av den offentliga sektorn och hantera klimatförändringarna. Vi vet att sammanhållningspolitiken har betydelse och är en investering i medborgarna och i Europas framtid och därför måste vi göra betydande satsningar för att minimera nedskärningarna och införa regler som gör sammanhållningspolitiken ännu effektivare" , sade Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande.

Bulgariens vice premiärminister Tomislav Donchev sade med hänvisning till de kommande budgetförhandlingarna: "Det bulgariska ordförandeskapet tvekar inte att lägga frågan på bordet och begära en uppriktig och ärlig diskussion om vår gemensamma framtid. Detta gäller även debatten om sammanhållningspolitikens framtid – en politik som syftar till att ge svar på våra problem och leda oss till välstånd och gemensamma värderingar."

Daniel Panov , ordförande för NAMBR och borgmästare, Veliko Tarnovo, sade: "Vi anser att kombinerade insatser från Regionkommitténs ledamöter och stöd från nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter från hela Europa är en förutsättning för att kunna tillgodose behoven hos miljontals europeiska medborgare för en gemensam framtid. Att på lämpligt sätt styra resurser till de lokala samhällen som upplever svårigheter är vårt mål och politiska engagemang."

Under debatten betonade ReK:s föredragande om den kommande fleråriga budgetramen, Nikola Dobroslavić (EPP–HR), distriktsordförande i Dubrovnik-Neretva, följande: De lokala ledarna anser att den fleråriga budgetramen är en positiv utgångspunkt, och vi stöder de ökade investeringarna i utbildning, forskning, ungdomsfrågor och migration. Men de nedskärningar som planeras för sammanhållningspolitiken riskerar att begränsa regionernas och städernas förmåga att hantera skillnader och stimulera innovation i hela Europa samtidigt som de föreslagna kriterierna för tilldelningen av medel och den ökade budgetflexibiliteten måste bedömas noggrant."

Centraliseringen av investeringarna och den ökade uppdelningen, där EU:s strukturfonder, Europeiska socialfonden och fonden för landsbygdsutveckling blir allt mer fristående från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, betraktades av de lokala ledarna som nyckelfrågor.

ReK:s ARBETE OM DEN FRAMTIDA SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN

ReK:s COTER-utskott ska göra en ingående bedömning av de nya förordningarna. Kommittén kommer att utarbeta och anta förslag till förbättringar senast i februari. Utöver yttrandet om den fleråriga budgetramen, med Nikola Dobroslavić som föredragande, planeras följande yttranden:

- - Förordningen om gemensamma bestämmelser, medföredragande Catiuscia Marini (PES–IT), regionpresident, Umbrien, och Michael Schneider (EPP–DE), statssekreterare, företrädare för delstaten Sachsen-Anhalt på federal nivå

- - Europeiska regionala utvecklingsfonden: Michiel Rijsberman (EPP–NL), ledamot, provinsstyrelsen, Flevoland

- - Europeiskt territoriellt samarbete: Marie-Antoinette Maupertuis (PES–NL), ledamot, regionstyrelsen, Korsika

- - Gränsöverskridande samarbete: Bouke Arends (PES–NL), ledamot, kommunstyrelsen, Emmen

- Europeiska socialfonden plus: Susana Díaz (EPP–ES), regionpresident, Andalusien

- - Fonden för ett sammanlänkat Europa: Isabelle Boudineau (PES–FR), vice ordförande, regionfullmäktige, Nouvelle-Aquitaine.

Alliansen för sammanhållning

För att verka för en starkare sammanhållningspolitik efter 2020 har ReK, tillsammans med ledande sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter i EU, lanserat #CohesionAlliance, som är en gräsrotsrörelse öppen för alla som anser att EU:s sammanhållningspolitik även fortsättningsvis måste fungera som en pelare för EU:s framtid. Sedan alliansen lanserades i oktober förra året har den fortsatt att locka nya undertecknare varje dag, bl.a. regionala och lokala myndigheter, näringslivsorganisationer, akademiska institutioner, fackföreningar och tankesmedjor.

Mer information om initiativ, uttalanden och ståndpunktsdokument från #CohesionAlliance finns på http://cohesionalliance.eu .

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tfn +32 2 2822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023